Debatt ● Gunn Mangerud og Inge Jonassen

Denne klyngen kan bli en viktig del av regjeringens satsing på KI og digital kompetanse

I Bergen har vi et gryteklart arealutviklingsprosjekt, Nygårdshøyden sør, som sammen med milliardavsetningen fra regjeringen vil gi Norges nye storsatsing et realt løft.

Slik ser Universitetet i Bergen for seg hvordan den nye klyngen på Nygårdshøyden sør kan bli seende ut.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Torsdag 07. september offentliggjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) den gledelige nyheten om at regjeringen lover minst én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens (KI) de neste fem årene. I Bergen har vi et gryteklart arealutviklingsprosjekt, Nygårdshøyden sør, som sammen med milliardavsetningen vil gi Norges nye storsatsing et realt løft.

Regjeringens tre tematiske områder innen KI og digital teknologi passer som hånd i hanske med fakultetets strategi. I strategien løftes IKT og beregning gjennomgående for hele fakultetet. Allégaten 64, som er en viktig del av Nygårdshøyden sør, skal vi etablere Norges nye nasjonale gravitasjonspunkt innen KI, IKT og nyskaping. Her vil vi legge til rette for at Norge bidrar med kunnskap, og strekker seg etter viktige internasjonale satsinger og mål.

Det nye bygget skal huse Institutt for Informatikk, UiB AI og det nye EU finansierte prosjektet LEAD AI, et prosjekt som skal utvikle morgendagens ledere innen KI. Her vil også Selmersenteret og Simula UiB, som til sammen utgjør et av Nordens største forskningsmiljø på kryptologi og digital sikkerhet styrke og dele sin kunnskap. Ved å samle flere av UiBs sterke miljøer innen IT, sikkerhet, maskinlæring og Data Science, bygger vi opp under to av regjeringens uttalte mål; Styrkes nasjonens evne til å forske på konsekvensene av kunstig intelligens og annen digital teknologi for samfunnet, og digitale teknologier som forskningsområde i seg selv.

Arbeidet skal UiB ikke gjøre alene. Tvert imot: vi skal samhandle med viktige samfunnsaktører. Satsingen vår bygger på åpenhetsprinsippet «universitet uten vegger», og skal samle næringsliv, inkubatorer og innovasjonsarealer under samme tak. For å bygge samhandlings- og delingskulturen vi ønsker å oppnå, skal 60 % av arealet i bygget dedikeres til næringsliv og andre samarbeidspartnere. Vi har et klart mål om å bryte ned barrierer og sikre at forskning og næringsliv får IKT-kompetansen som trengs for innovasjon og nyskaping, grønn omstilling og bærekraftige løsninger.

For å skape lokale, regionale og nasjonale synergier, skal vi bygge på de gode erfaringene UiB allerede har gjort gjennom utviklingen av kunnskapsklyngene Media City Bergen og Alrek helseklynge. Allégaten 64 vil bli kunnskapsklynge for KI, IKT, teknologi og nyskaping.

Studentene våre, som tar noen av Norges mest populære studieprogram innen datateknologi, IT-sikkerhet og Data Science, vil da få mulighet til å knytte enda tettere bånd til næringslivet og det offentlig. Det skal skape grobunn for styrking og felles utvikling av etter- og videreutdanning i et livslangt læringsperspektiv.

Å etablere Allégaten 64 og dermed styrke regjeringens satsing på KI og digital kompetanse ligger til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Vi håper på klarsignal denne høsten slik at vårt gryteklare prosjekt kan styrke Norges posisjon innen viktig felt i rivende utvikling. Nygårdshøyden sør, med IKT og innovasjonsklynge i Allégaten 64, kan være et av tiltakene i regjeringens KI-satsing.

Powered by Labrador CMS