universitetet i bergen

Departementet ser alvorlig på at UiB har brutt regelverket

Universitetet i Bergen har brutt lov om offentlig anskaffelse. Kunnskapsdepartementet vurderer videre oppfølging.

Det er ikke alltid mulig å gjøre om på det som er gjort, selv om det er gjort feil, sier prorektor Pinar Heggernes, her som møteleder i universitetsstyret.
Det er ikke alltid mulig å gjøre om på det som er gjort, selv om det er gjort feil, sier prorektor Pinar Heggernes, her som møteleder i universitetsstyret.
Publisert Oppdatert

Kunnskapsdepartementet har tidligere sagt at Universitetet i Bergen (UiB) ikke burde betalt rektor Margreth Hagens advokatregninger i forbindelse med styrevervet hennes i Trond Mohn Stiftelse (stiftelsen byttet nylig navn til Trond Mohn forskningsstiftelse, journ.anm.).

Likevel vedtok universitetsstyret 1. februar at det var UiB som skulle betale denne regningen.

Vurderer ekstra oppfølging

I styrepapirene kom det fram at UiB i denne saken har brutt lov om offentlig anskaffelse. 

Advokatregningene ble nemlig totalt 373.000 kroner. Det er nesten fire ganger så mye som det er lov til å inngå avtale om uten anbud: 

«Loven gjelder når oppdragsgivere som nevnt i annet ledd inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, herunder konsesjonskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift».

— Departementet ser alvorlig på at UiB har brutt regelverket, skriver Kunnskapsdepartementets pressetjeneste i en e-post til Khrono.

— Det er viktig at universitet og høgskoler følger regelverket, og departementet vil vurdere videre oppfølging i den ordinære styringsdialogen.

Feil, men …

Som Khrono har skrevet, var rektor Margareth Hagen inhabil i saken, og hun gikk på gangen da saken ble behandlet i styret. Prorektor Pinar Heggernes overtok som møteleder.

— Departementet har sagt at UiB ikke burde betale, men dere har likevel vedtatt å gjøre det. Er dette et gyldig vedtak?

— Det er gjort feil av UiB i denne saken, men det er ikke alltid mulig å gjøre om på det som er gjort, selv om det er gjort feil. Nå vil vi gå gjennom rutinene våre, sier Heggernes til Khrono, og viser til universitetsdirektør Tore Tungodden.

I styremøtet sa Tungodden at det er kritikkverdige forhold i den administrative vurderingen som er gjort, og som direktør har ansvar for.

Khrono har spurt Tungodden om både hvordan UiB har tenkt å forklare vedtaket om å betale advokatregningene for departementet, og bedt om en kommentar til at departementet sier at de ser alvorlig på at UiB har brutt regelverket.

— Vi viser til redegjørelsen i saksforelegg til universitetsstyret og styrets vedtak i saken. Administrasjonen følger opp de administrative læringspunktene. Det er også naturlig at UiB har dialog med KD (Kunnskapsdepartementet red.mrk) om dette i den ordinære styringsdialogen. Utover det har jeg ingen øvrige kommentarer, skriver Tungodden i en e-post til Khrono.

Powered by Labrador CMS