revidert nasjonalbudsjett

Departementet vil gå gjennom Ocean Space-tall på nytt

NTNU og Sintef anslår at det vil koste 900 millioner ekstra dersom Ocean Space Centre utsettes. Nå varsler Nærings- og fiskeridepartementet at de vil se på tallene på nytt.

— Siden fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett er det fremkommet informasjon om hva en utsettelse kan komme til å koste. På denne bakgrunnen går vi nå gjennom materialet på ny, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kristina Sigurdsdottir Hansen om prosjektet Ocean Space Centre.
Publisert

Det var onsdag institusjonene bak gigantprosjektet Ocean Space Centre i Trondheim advarte om en ekstraregning på 900 millioner dersom regjeringen gjør alvor av å utsette byggingen av prosjektet som allerede er igangsatt. NTNU og Sintef viste til at stopp og deretter oppstart igjen, med alle følgekostnader, ville beløpe seg til nesten én milliard kroner ekstra. Prosjektet er i dag kostnadsregnet til 8,4 milliarder kroner.

Ny gjennomgang

På spørsmål fra Khrono svarer nå statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i Nærings- og fiskerdepartementet på de anslåtte ekstrakostnadene.

– Press i økonomien og hensynet til overordnede budsjettrammer tilsier at regjeringen må være restriktive med pengebruken. Dette, sammen med økte materialkostnader, var grunnen til at regjeringen foreslo å utsette Ocean Space Centre. Statsbygg har i samarbeid med Prognosesenteret estimert en ekstraordinær økning i materialkostnader som tilsier at kostnadsrammen må økes med 549 millioner kroner utover ordinær prisjustering. Det tilsier at vi må ha noe tid til å gå grundig gjennom prosjektet, svarer statssekretæren i en e-post.

Men fremleggelsen av den anslåtte ekstrakostnaden på 900 millioner fører til at departementet må ta frem igjen kalkulatoren.

– Siden fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett er det fremkommet informasjon om hva en utsettelse kan komme til å koste. På denne bakgrunnen går vi nå gjennom materialet på ny, skriver statssekretæren.

Ikke hva som helst

Ocean Space Centre innebærer bygging av testbassenger og laboratorier på 45000 kvadratmeter i Trondheim. Det er NTNU i samarbeid med Sintef som står bak. Prosjektet fikk grønt lys før jul, men er nå foreslått stoppet og utsatt til senest 2025 i revidert nasjonalbudsjett. Hva som blir skjebnen i Stortinget under budsjettbehandlingen avhenger blant annet av SV som eventuelt må sikre flertall for regjeringen.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har tidligere sagt at SV ikke vil motsette seg en utsettelse. Men de kan tydeligvis også være med på å realisere prosjektet etter planen dersom de rette pengene kommer på bordet.

– Dette er regjeringens ansvar å rydde opp i. Jeg tolker Marit Arnstad og Senterpartiet dit at regjeringen jobber for å finne penger å flytte på, for å kunne realisere Ocean Space Centre som planlagt. Da blir spørsmålet for oss, hvor de har tenkt å hente disse midlene fra, sier Haltbrekken.

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken

Ta fra vegene

Han viser til et intervju parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, gjorde med Adresseavisen der hun gav uttrykk for at Ocean Space Centre ikke ville bli utsatt slik som foreslått fra regjeringen i første omgang i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er ikke likegyldig hvor regjeringen henter disse pengene. Det er allerede kuttet på viktige områder. Derfor er vi spente på hvor de ønsker å kutte, sier Haltbrekken.

Han har en tydelig intensjon om å tvinge regjeringen til å kutte der SV ønsker.

– Om jeg skal få komme med et tips så bør de gå hardere til verks på de store motorveiprosjektene. Der har de vært puslete i det reviderte budsjettet. De kutter mer både på kollektivtrafikk og jernbane enn på vegene. Det kan være men måte å få gjennomslag på, sier Haltbrekken.

Alvorlig, men

– De som står bak Ocean Space Centre argumenterer med at det er et prosjekt som skal sørge for grønn omstilling i Norge?

– Dette er en god idé og et godt prosjekt. Vi har tidligere vært kritiske med tanke på at alternative løsninger kunne vært valgt som ville vært billigere. Når vi sa dette i fjor var det unisont at det ikke var tid til å jobbe med alternativer. Så nå er det litt hva sa vi?

– De har også gjort en beregning av en ekstraregning på 900 millioner ved å utsette?

– Det er alvorlig selvfølgelig. Men vi er som sagt ikke noen Rusken-aksjon for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er de som er ansvarlige for å finne pengene. Da er det ikke likegyldig for oss hvor de tar disse pengene fra.

Venstre: Burde sett på tallene før

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) reagerte, som mange andre, kraftig da det ble kjent at Ocean Space Centre kunne bli utsatt. Det samme gjorde han da det onsdag kom frem at det kunne bli en ekstraregning på 900 millioner kroner ved utsettelse av prosjektet.

— Man vet ikke om man skal le eller gråte. At man ikke har gått grundig inn i tallene før man legger frem forslag om å stoppe et prosjekt er merkelig. For oss på utsiden så virker det åpenbart at det vil bli ekstrakostnader ved å stoppe et prosjekt som er kommet så langt, sier han til Khrono.

— I dag får vi i det minste være glad for at man skal se på tallene på nytt, legger han til.

— Hva er det som gjør dette prosjektet så viktig slik du ser det?

— Senteret berører mange fagområder som vi skal bygge oss gode på etter oljen. Alle politikere snakker i festtaler om havnæringen, og dette prosjektet er havnæring. I tillegg har du offshore og vind. Strategiske viktige områder for Norge. Det virker håpløst å skru bremsen på noe sånt.

Han er krystallklar på at Ocean Space Centre skal i hvert fall skal prioriteres av Venstre.

— Det er det ene prosjektet vi har blinket ut som vi skal ha med i vårt forslag til budsjett, sier Bjørlo.

Powered by Labrador CMS