venter med søknad

Derfor utsetter Høgskolen i Innlandet universitets­søknaden til høsten

— Søknaden skal være så sterk som overhodet mulig. Det er vår klare ambisjon, sier påtroppende rektor Peer Jacob Svenkerud.

Påtroppende rektor ved Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud, utsetter en ny universitetssøknad til høsten.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 30. april har Kathrine Skretting sin siste dag på jobben som rektor ved Høgskolen i Innlandet. Dermed er det påtroppende rektor Peer Jacob Svenkerud som skal lose universitetssøknaden over målstreken.

Og det skjer først til høsten.

— Det hadde vært artig hvis fikk levert universitetssøknaden før jeg går av som rektor, men det er ikke noe hovedmål. Det viktigste er at søknaden er så god som overhodet mulig når den leveres.

Det sa avtroppende rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, til Khrono i november 2020.

Vil styrke søknaden ytterligere

Nå, fem måneder senere, har Høgskolen i Innlandet (HINN) besluttet at ferdigstillingen av den reviderte universitetssøknaden først skal skje til høsten.

Det bekrefter både Skretting og hennes rektorarvtager Peer Jacob Svenkerud overfor Khrono.

— Vi ønsker å styrke søknaden ordentlig og ytterligere, slik at vi kan være enda sikrere på at vi får den godkjent. Det har vært en travel tid, mye har handlet om korona, og i tillegg står vi snart midt i et rektorskifte. Vi ønsker rett og slett bare å ha litt bedre tid på oss. Det er ingen dramatikk i dette, sier Kathrine Skretting til Khrono.

Peer Jacob Svenkerud følger opp:

— Søknaden sal være så sterk som overhodet mulig. Det er vår klare ambisjon.

Det er nå godt over to år siden HINN leverte sin første søknad om å bli universitet. Juni 2020 kom det endelige avslaget fra Nokut-styret.

Etter avslaget iverksatte HINN umiddelbart arbeidet med å utforme en ny og revidert søknad.

Avslaget baserte seg på at komiteen mente HINN ikke oppfylte 3 av de 13 kravene som må være på plass for å få universitetsakkreditering, og spesielt ett av disse kravene, nemlig det som gjelder kravet om tilstrekkelig antall ansatte med faglig kompetanse sett opp mot antall studenter som tas opp, ble trukket frem da Khrono intervjuet Kathrine Skretting om saken i november.

Ønsker ferske tall

Også når søknaden nå utsettes til høsten, står det ovennevnte kravet sentralt, i tillegg til nye signaler som høgskolen har fått fra Nokut.

I november kunne en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet (KD) tyde på at kravet hadde forandret seg noe – til HiNNs fordel.

Istedenfor at dette tidligere nærmest utelukkende har handlet om et forholdstall mellom antall studenter og antall ansatte, presiserte KD i en melding til HINN at kravet skulle bygge på en helhetlig og skjønnsmessig vurdering som må sees i en bred sammenheng.

Antall faglige årsverk ved HINN har økt betydelig de siste årene. I år budsjetterer høgskolen med 626 faglige årsverk, noe som er en økning på 120 årsverk fra 2018. En god del av de nye årsverkene og stillingene vil bli fylt i løpet av høsten, og dermed kan de også telles med i den endelige universitetssøknaden.

— Nokut har signalisert at det er ønskelig med tall fra kalenderåret. Enkelt forklart vil det si at dersom vi skulle levert søknaden nå i april, måtte vi brukt tallene fra 2020. Ved å vente til høsten, vil vi få med årets tall, som selvsagt vil styrke søknaden vår, forklarer Skretting.

— Tallgrunnlaget skal være så oppdatert som mulig. Det gjelder for alle de tre punktene som Nokut ikke godkjente i fjor, repliserer Svenkerud.

Ingen eksakt dato

Etter Nokuts vurdering i fjor, har HINN jobbet hardt for å øke antall stipendiater i doktorgradsprogrammene ved høgskolen.

Gjennomføringen i programmene har styrket seg betydelig, ifølge HINNs egne tall. Samtidig poengteres det at den internasjonale kvaliteten i utdanningen og forskningen er styrket.

3. mai tiltrer Peer Jacob Svenkerud som ny rektor, og dermed er det han som vil sende av gårde det som for HINNs del er ønskelig at blir den siste universitetssøknaden.

— Jeg får æren av å lose søknaden de siste meterne før målstreken, men tar selvsagt på ingen måte æren for at vi kommer i mål. Nåværende rektor og personene rundt henne har lagt ned et enormt arbeid de siste årene, og vi skal heller ikke glemme at søknaden som ble sendt inn i fjor ble godkjent på 10 av 13 punkter, poengterer Svenkerud.

— Vet dere nøyaktig når dere sender søknaden?

— Vi har ingen eksakt dato, men det blir i løpet av høsten, svarer den påtroppende HINN-rektoren.

Powered by Labrador CMS