styringsform

Det blir fortsatt ansatt rektor ved Høgskolen i Østfold

Styret ved Høgskolen i Østfold har på et ekstraordinært styremøte vedtatt med 9 mot 2 stemmer å fortsette med ansatt rektor neste fireårsperiode.

Styreleder Berit Kjeldstad ved Høgskolen i Østfold er selv prinsipiell tilhenger av ansatt rektor og enhetlig ledelse. I styret ble det flertall for denne modellen.
Publisert Oppdatert

Høgskolen i Østfold (HiØ) skal fortsatt ha ansatt rektor i styreperioden 2025—29.

Det vedtok høgskolestyret på et ekstraordinært styremøte 22. mai med 9 mot 2 stemmer. De to som stemte mot, er ansattrepresentanter i styret.

Fakta

Valgt eller ansatt rektor

Valgt rektor som også er styreleder:

 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo

Ansatt rektor og ekstern styreleder:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole, NHH
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Styret vedtok også å foreta en omfattende evaluering av de to styringsformene: Enhetlig ledelse med ansatt rektor og ekstern styreleder eller todelt ledelse med valgt rektor som også er styreleder. 

Dette skal gjøres halvveis inn i neste styreperiode, før høgskolestyret skal vedta styringsform for perioden 2029-2033, går det fram av protokollen fra møtet.

Har ikke bestemt seg

Dagens rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen sier til Khrono at han ikke har bestemt seg for om han kommer til å søke en ny periode.

Han ble valgt til rektor i 2019, midt i styreperioden, etter at tidligere rektor Hans Blom måtte trekke seg på grunn av sykdom. 

Fra 1. august 2021 endret høgskolen ledelsesmodell, og Jelsness-Jørgensen tok fatt som ansatt rektor.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen har vært rektor siden 2019, først som valgt og senere som ansatt.

Prinsipiell debatt

Styreleder Berit Kjeldstad ved Høgskolen i Østfold sier at styret hadde en prinsipiell og fin diskusjon om ledelsesmodell.

— Vi fikk begge modeller belyst, og blant flertallet på 9 styremedlemmer var det noen som stemte for ansatt rektor av prinsipielle grunner, slik som meg, mens andre stemte for fordi de mente det ville være uheldig å skifte modell nå, sier Kjeldstad.

Styret hadde utlysning av rektorstillingen på sakskartet på møtet i mars, men da vedtok et flertall i styret å sende saken tilbake og få de to ledelsesmodellene beskrevet, samt at det skulle holdes en kort høringsrunde. Den er gjennomført og saken kom opp på igjen på det ekstraordinære møtet 22. mai.

På junimøtet skal styret så vedta en utlysningstekst.

Tydelig styreleder

— I diskusjonen kom det fram at flertallet mente man måtte ta hensyn til at HiØ har vært i mange endringer, og at det ikke er bare enkelt å bytte modell. Hvis rektor også skal være styreleder, påvirker det organisasjonen ganske mye, blant annet må man reorganisere administrasjonen. Flertallet mente ikke det var riktig tidspunkt å gjøre dette på, sier hun.

Selv er Kjeldstad klar på at hun prinsipielt er tilhenger av modellen med ansatt rektor, som har både det faglige og administrative ansvaret.

— Jeg mener det er uheldig at rektor både er daglig leder og også sitter som styreleder. Det svekker styrets kontrollfunksjon og styrene fungerer bedre strategisk og overordnet når disse rollene er skilt, sier hun.

Ønsket ikke endring nå

Høringen viste at selv om flere i organisasjonen prinsipielt er for ordningen med valgt rektor, konkluderer de samlede høringsinnspillene med ønske om å fortsette med ansatt rektor. De begrunner dette med positive erfaringer med ansatt rektor fra inneværende styreperiode og behovet for stabilitet i organisasjonen. I høringsvarene går det igjen et ønske om å slippe en ny omorganisering nå. 

Av høgskolens tre fakulteter går alle inn for ansatt rektor neste periode, men to av dem melder at de har et fåtall ansatte er for valgt rektor. 

Av høringsinstansene er det kun Akademikerne som er klare på at de ønsker å gå tilbake til valgt rektor. Argumentene er blant annet at etter flere år med omorganiseringer og evalueringer er medbestemmelse og demokrati er viktig for å sikre ledelsen legitimitet. 

Flest med ansatt rektor

Høgskolen i Østfold har hatt ansatt rektor og dermed også ekstern styreleder fra 2021, etter at høgskolestyret året før vedtok med 8 mot 3 stemmer å endre modell.

Dessuten hadde høgskolen en periode med ansatt rektor fra 2003 til 2007.

I dag har 13 av de statlige universitetene og høgskolene ansatt rektor og ekstern styreleder, mens 8 har valgt rektor som også er styreleder.

Den siste høyere utdanningsinstitusjonen som endret styringsmodell, er Kunsthøgskolen i Oslo, som gikk fra valgt til ansatt rektor fra 1. august 2023.

Powered by Labrador CMS