Debatt nyhus og grimstad

Det må bli et sterkt universitet på Romerike

OsloMet på Romerike må bli en stor og sterk campus, og ikke flere mindre lokasjoner spredt i ulike kommuner i regionen.

Modellforslag til hvordan et bycampus på Jessheim i Romerike kan se ut.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Utdannings- og forskningsaktiviteten på Romerike må bygges opp for å møte kompetansebehov i en av Norges mest voksende regioner. Gjennom å samle et bredt og større studentmiljø på Romerike vil studiestedet kunne utvikle nødvendig attraktivitet. Et samlet studentmiljø vil også i bedre grad kunne utvikle et godt studentmiljø med tilhørende stedegen studentkultur.

Vi ber styret for OsloMet ta dette i betraktning når de 8. desember skal ta avgjørende veivalg for lokalisering og dimensjonering av studiestedene.

Oslo Metropolitan University skal være et universitet i storbyregionen. Vi ser med bekymring på den nedbyggingen av Oslo Met sin aktivitet på Romerike som har pågått over lang tid med stadig sterkere sentralisering i Oslo sentrum. Vi minner om at OsloMet er en sammenslutning av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus og at det er viktig med god tilhørighet og lokasjon i tidligere Akershus.

Det betyr at det på Romerike må være et bredt spekter av studietilbud, et fullverdig studiested, og at studiestedet ikke kun må bli sett på som et supplement til aktiviteten i Oslo sentrum med få og smale tilbud. Det er avgjørende for kompetanseutvikling og næringsutvikling, og for næringsklynger og utvikling av offentlige arbeidsplasser.

En større studentcampus vil være en vital kraft i utviklingen av Romerike. Det er i seg selv viktig, men det vil også bidra til å gjøre studentmiljøet enda bedre og skape en positiv spiral som både bidrar til å utvikle campus, studentmiljø og sted.

Innlegget ble først publisert i Romerikes blad

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS