Debatt ● Elise Waagen

Det trengs et løft for studentenes psykiske helse

Forrige uke ble det presentert nye tall om studenters psykiske helse. Tallene er alvorlige og krever handling, skriver Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

— Studenter med psykiske lidelser skal møte et behandlingstilbud uten lange ventetider, skriver Elise Waagen (Ap). Hun lover 3 milliarder kroner til opptrappingsplanen for psykisk helse.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Forrige uke ble tilleggsundersøkelsen til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) presentert. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2023 og er en forlengelse av ShoT 2022.

Målet med denne tilleggsundersøkelsen var å kartlegge forekomsten av psykiske lidelser blant norske studenter. Funnene er alvorlige og viser et bekymringsfullt omfang av psykiske lidelser blant norske studenter.

I etterkant av lanseringen har fagdebatten rundt undersøkelsen gått i diverse medier. Det er bra og viktig. Samtidig skal ikke det bli en hvilepute for politikerne. For resultatene i undersøkelsen forsterker et allerede eksisterende bilde av at studenter sliter psykisk. 

Omtrent én av tre studenter (33,9 prosent) har en nåværende psykisk lidelse. Psykiske lidelser er generelt vanligere hos kvinner, mens flere menn har hatt en psykisk lidelse relatert til bruk av alkohol eller rus. Med dette bekrefter undersøkelsen en trend vi har sett gjennom tidligere SHoT-undersøkelser. 

Tallene må tas på største alvor og krever handling.

Arbeiderpartiet vil ha et krafttak for unges psykiske helse. Gjennom ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal vi sikre tilgang til lavterskeltilbud i kommunene og til psykisk helsevern. Vårt mål er å redusere barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager med 25 prosent i løpet av 10 år. Et bedre hjelpetilbud koster, derfor følger vi opp opptrappingsplanen for psykisk helse med 3 milliarder kroner.

Som student kan det være mye nytt på én gang. Du flytter kanskje hjemmefra til en helt ny by, du skal få nye venner og tilpasse deg en ny hverdag med mye og nytt ansvar. Studietilværelsen er spesiell.

Skal vi klare å snu trenden må vi jobbe langs flere spor samtidig. Studietiden skal være fylt av gode minner, nye venner og faglige utfordringer. Da er det bra vi har en regjering som bygger flere tusen rimelige studentboliger, og som har gitt et historisk løft for studiestøtten slik at studenter kan få bedre tid til studentaktiviteter fremfor arbeid. Tallene viser dessverre at studietiden for mange er fylt med tøffe dager og store psykiske utfordringer. Studenter med psykiske lidelser skal møte et behandlingstilbud uten lange ventetider, og enda viktigere er et godt lavterskeltilbud som kan settes inn før psykiske plager utvikler seg til lidelser blant studenter. 

Det er mange som står på hver eneste dag for å gjøre studietiden god, alt fra frivillige organisasjoner, studiestedene, samskipnadene og studentene selv.

Sammen må vi gjøre mer for å forebygge og hjelpe flere studenter. Den nye undersøkelsen er enda en bekreftelse på at vi trenger en samlet innsats. 

Powered by Labrador CMS