kunstig intelligens

Dette bruker studentene kunstig intelligens til

Studiebarometeret for 2023 er klart, og for første gang har landets studenter blitt spurt om forholdet deres til kunstig intelligens (KI).

Seks av ti studenter oppgir at de bruker kunstig intelligens som et hjelpemiddel i studiehverdagen. Dette bildet er et illustrasjonsbilde.

Trodde du at de fleste studentene bruker kunstig intelligens (KI) til å generere tekst? 

Fakta

Studiebarometeret 2023: Kunstig intelligens

Bruk av KI i studiene:

  • Bruker ikke: 39%
  • Bruker sjelden: 24%
  • Bruker av og til: 25%
  • Bruker ofte: 12% 

Kilde: Studiebarometeret 2023

Da må du tro om igjen. Sju av ti studenter som bruker KI, bruker det nemlig til å få forklart tema og pensum, mens bare to av ti bruker det til å generere tekst.

Torsdag ble Studiebarometeret for 2023 offentliggjort.

Denne gangen har studentene for første gang fått spørsmål om kunstig intelligens. Bakgrunnen for dette er ifølge rapporten som er laget av studiebarometeret den store medieoppmerksomheten KI fikk etter lanseringen av ChatGPT i november 2022.

Seks av ti har brukt KI

Studiebarometeret viser at godt over halvparten, ganske nøyaktig 61 prosent av landets studenter, har brukt kunstig intelligens i arbeidet med studiene sine. De resterende 39 prosentene har svart at de ikke har brukt det.

Svarene fra studentene viser ellers at KI-bruken varierer mye mellom ulike fagfelt og utdanningstyper. 

Studenter som studerer naturvitenskapelige og tekniske fag og økonomi- og administrasjonsfag er de som hyppigst bruker KI, mens studenter i humanistiske fag og helse-, sosial- og idrettsfag bruker KI minst.

Det er også avdekket at yngre studenter bruker KI mye mer enn sine eldre medstudenter.

Disse bruker KI minst

I spørreskjemaet som studentene har fått utdelt, ble kunstig intelligens referert til som det som mer spesifikt blir kalt for generativ kunstig intelligens, altså kunstig intelligens som er i stand ti å skape eller bearbeide eksisterende innhold utenfor ulike medieformer.

Blant studentene som svarte at de bruker KI av og til eller ofte, svarte 59 prosent av studentene innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag at de bruker KI i studiearbeidet.

For de som studerer økonomiske og administrative fag, er tallet 55 prosent.

Studentgruppene som bruker KI minst, finner vi innen helse,- sosial- og idrettsfag (22 prosent) og humanistiske og estetiske fag (19 prosent).

Diskusjonspartner

At mange studenter bruker KI i studiehverdagen, overrasker nok ingen. Det store spørsmål er hva den nye teknologien brukes til.

Blant studentene som har svart at de bruker KI, svarer sju av ti at de bruker det til å få forklart tema, pensum, konsepter eller terminologi. 

Kristin Vinje oppfordrer studiestedene til å dykke i resultatene fra Studiebarometeret.

Fire av ti har svart at de bruker KI som en diskusjonspartner, til å kvalitetssikre eller redigere tekst og til å oppsummere.

Tre av ti svarer at de har brukt KI til å oversette, mens bare to av ti har svar at de bruker kunstig intelligens til å genererer tekst.

Nokut-direktør Kristin Vinje uttaler i en pressemelding fra Nokut at det mest interessante med Studiebarometeret, er å se resultatene på studieprogramnivå.

— Det kommer frem store variasjoner, og dataene er verdifulle for institusjonenes arbeid med utvikling av utdanningskvaliteten, sier Vinje.

Powered by Labrador CMS