frislipp i gradsforskriften

Disse søker godkjenning om studier i juss og psykologi

Tre institusjoner vil ta opp konkurransen med de «gamle» universitetene som til nå har hatt monopol på juss- og psykologiutdanningene.

Rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, med søknadene som før helgen ble sendt elektronisk til Nokut.
Publisert

Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) har begge søkt om akkreditering til både profesjonsstudiet i psykologi og master i rettsvitenskap.

Handelshøyskolen BI har også søkt om godkjenning til å etablere en master i rettsvitenskap.

Dette viser listen over søkere til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), etter at fristen om å søke akkreditering, eller godkjenning, gikk ut fredag i forrige uke.

— Dette er en stor dag for oss. Siden hindringene i gradsforskriften ble fjernet har våre fagmiljøer arbeidet intenst med søknadene. Nå legger vi på bordet hvordan vi gjennom flere år har arbeidet strategisk for å bygge opp kompetanse med sikte på å kunne tilby profesjonsstudiet i psykologi og master i rettsvitenskap, sier rektor ved UiA, Sunniva Whittaker, i en sak på universitetets nettsider.

Tidlig ute

Etter at monopolet på å tilby full jussutdanning og profesjonsstudiet i psykologi ble opphevet i vår, kastet flere institusjoner seg på og sa de ville etablere disse studiene.

Både Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger var tidlig ute og sa at de ville tilby både full jussutdanning og profesjonsstudie i psykologi.

Derfor er det kanskje ikke noen overraskelse at disse to institusjonene står på søkerlisten.

I juni ga også styret ved Handelshøyskolen BI grønt lys om at høgskolen skulle ta opp kampen om jusstudentene, og dermed startet også deres arbeid med søknaden til Nokut.

Høye krav

For det er Nokut som skal akkreditere, eller godkjenne, disse nye studiene.

Selv om universitetene er selvakkrediterende, det vil si at de selv kan opprette studieprogrammer, må de i disse spesielle tilfellene søke Nokut. I motsetning til universiteter, er ikke høgskoler selvakkrediterende på masternivå.

Tilsynsdirektør i Nokut, Øystein Lund, sa til Khrono i september at det vil bli en ordinær akkrediteringsprosess for disse studiene. Prosessen vil bli den samme for universiteter som for høgskoler.

— Kunnskapsdepartementets og Nokuts krav til akkreditering av studier på masternivå er i utgangspunktet høye. Kravene må tilpasses til det konkrete faget, og vi bruker sakkyndige komiteer i vurderingen av om kravene er oppfylt. Alle krav må være oppfylt for å kunne få akkreditering, sa Lund den gang.

Står klare til 2022

Universitetet i Stavanger er klare til å kunne starte opp både profesjonsstudiet i psykologi og masteren i rettsvitenskap allerede fra neste høst, 2022.

Det er i utgangspunktet også Universitetet i Agder, har de tidligere opplyst til Khrono, men sier at de venter til 2023, med oppstart av profesjonsstudiet i psykologi, om det er nødvendig for å sikre en god prosess.

UiA skriver på sine nettsider at at de har mål om å etablere et robust «studium innenfor den norske juss-tradisjonen».

Dekan ved Handelshøyskolen ved UiA, Roger Henning Normann, avslører også at de vil sette sitt særpreg på den tiltenkte mastergraden i rettsvitenskap med et internasjonalt perspektiv og EØS-rett.

— Agder som stor eksportregion har spesielt behov for dette perspektivet, sier Normann i saken.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Kallet ektepar

I sommer ble det også kjent at UiA hentet ekteparet Hanne og Tor Stensola til to førsteamanuensisstillinger for å bygge opp universitetets profesjonsstudium i psykologi.

Søknaden universitetet nå har sendt til Nokut oppfyller ifølge dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Anders Johan W. Andersen, kravene i de nasjonale retningslinjene for psykologiutdanninger. Retningslinjer som må oppfylles for å få akkreditering av Nokut.

— I tillegg setter vi også et tverrfaglig preg på studiet gjennom å involvere vårt brede fagmiljø her på UiA. Universitets nye satsing på nevrovitenskap er et eksempel, vi samarbeider også tett med miljøene innen barnevern, pedagogikk og psykisk helsevern som alle har verdifulle perspektiv på psykologien, sier Andersen i en sak på universitetets nettsider.

Powered by Labrador CMS