gradsforskriften

Nokut skal godkjenne alle nye studier i juss og psykologi

Både universiteter og høgskoler må gjennom nåløyet hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen før de får opprette nye psykologi- og jussutdanninger.

— Vi legger til grunn at Nokut kan akkreditere studietilbud også ved institusjoner som har fullmakt til å akkreditere egne studietilbud, sier tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut.
Publisert

— Interessen er som forventet, sier tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Han opplyser at Nokut er i dialog med flere mulige søkere som ønsker å etablere utdanninger etter at monopolet på å tilby full jussutdanning og profesjonsstudiet i psykologi ble opphevet tidligere i sommer. Også teologistudiet er omfattet av frislippet.

Fristen for å søke Nokut om akkreditering er 15. september.

Kunnskapsdepartementets og Nokuts krav til akkreditering av studier på masternivå er i utgangspunktet høye.

Øystein Lund, Nokut

Fra før har Khrono skrevet at Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger begge vil søke om akkreditering av både profesjonsstudiet i psykologi og master i rettsvitenskap.

BI vil søke om master i rettsvitenskap, mens Høgskolen i Innlandet (HiNN) har ambisjoner om begge. Der er det foreløpig ikke avklart om HiNN søker i år. Nord universitet utreder juss, men søker ikke i år.

Selv om universitetene er selvakkrediterende, det vil si at de selv kan opprette studieprogrammer, må de i disse spesielle tilfellene søke Nokut. I motsetning til universiteter, er ikke høgskoler selvakkrediterende på masternivå.

En oppgave for Nokut

Tilsynsdirektør Øystein Lund sier at det vil bli en ordinær akkrediteringsprosess for disse studiene. Prosessen blir den samme for universiteter som for høgskoler.

— Departementet har sagt at forutsetningen for å gjøre endringer i gradsforskriften og gi nye institusjoner rett til å gi gradene cand. psykol., cand. theol. og master i rettsvitenskap, er at studiene er akkreditert av Nokut. Det betyr ikke at departementet generelt innskrenker fullmakten universiteter har til selv å akkreditere studietilbud institusjonene skal tilby, sier han.

— Vi legger til grunn at Nokut kan akkreditere studietilbud også ved institusjoner som har fullmakt til å akkreditere egne studietilbud, legger han til.

Høye krav

— Gjelder de samme kvalitetskravene som for andre studier Nokut akkrediterer, eller er det strengere krav til fagmiljø eller andre ting?

— Kunnskapsdepartementets og Nokuts krav til akkreditering av studier på masternivå er i utgangspunktet høye. Kravene må tilpasses til det konkrete faget, og vi bruker sakkyndige komiteer i vurderingen av om kravene er oppfylt. Alle krav må være oppfylt for å kunne få akkreditering, sier Lund.

Han sier videre at for profesjonsutdanningen i psykologi er det i tillegg krav om at studietilbudet er i tråd med nasjonal rammeplan og retningslinjer.

— Departementet har i tillegg signalisert at de vil vurdere behovet for felles sluttkompetanse for jurister i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og berørte universiteter og høyskoler.

Vil i gang neste høst

Universitetet i Stavanger vil sannsynligvis komme i gang med både profesjonsstudiet i psykologi og master i rettsvitenskap høsten 2022, opplyste prorektor Astrid Birgitte Eggen til Khrono forrige uke.

— Begge er fag der vi har veldig godt med kompetanse, sa hun.

Universitetet i Agder regner med å komme i gang med master i rettsvitenskap høsten 2022, og håper også at profesjonsstudiet i psykologi kan komme i gang da, men sier at de venter om nødvendig til 2023 dersom det skal til for å sikre en god prosess.

Powered by Labrador CMS