Styringsmeldingen

Ikke flertall for flere medisinutdanninger

Monopolet på psykologi, juss og teologi fjernes, men ikke for medisin- og veterinærutdanningen inntil videre.

Tirsdag ettermiddag skal utdannings- og forskningskomiteen avsi sin innstilling til regjeringens styringsmelding. 18. mai skal saken opp til debatt og vedtak. Bilde fra den muntlige spørretimen onsdag i forrige uke.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet bekrefter overfor Khrono at de støtter forslaget fra regjeringen og vil med det sikre flertall i spørsmålet om gradsforskriften.

Dermed blir monopolbestemmelsene for rettsvitenskap, psykologi og teologi fjernet.

Men for medisin vil monopolet inntil videre bestå. Universitetet i Stavanger vil dermed altså måtte vente med å gå i gang med sine planer om medisinutdanning.

— Inntil i morgen klokken 15.30 holder jeg alle muligheter åpne

For utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget har siden midten av mars hatt regjeringens stortingsmelding om styring av statlige universiteter og høyskoler på bordet.

Tirsdag ettermiddag skal utdannings- og forskningskomiteen avgi sin innstilling.

I meldingen foreslår regjeringen nettopp å fjerne monopolbestemmelsene for rettsvitenskap, psykologi og teologi.

Men for medisin- og veterinærutdanningen ønsker ikke regjeringen det samme.

I stedet varslet de en nasjonal prosess om dimensjonering av medisinutdanningen, og «vil i den sammenheng vurdere om denne skal inkludere flere institusjoner enn i dag».

Det er også allerede nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som vurderer en kapasitetsøkning for medisinutdanningene.

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan opposisjonspartiene vil stille seg til saken.

Fremskrittspartiet vil fremme forslag om å fjerne hele gradsforskriften, og om ikke hele, i alle fall innlemme Universitetet i Stavanger i monopolselskapet for medisinutdanningen. Det opplyser komiteleder og stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

— Arbeiderpartiet, med Hadia Tajik og Torstein Tvedt Solberg, har vært tydelige i lokalmedia i Stavanger at dette er deres politikk. Så inntil i morgen klokken 15.30 holder jeg alle muligheter åpne, sier Steffensen.

Må utredes før Stortinget kan ta stilling

Men en telefon senere, til Arbeiderpartiets talsperson for forskning- og høyere utdanning, Nina Sandberg, blir dette raskt avkreftet.

— Arbeiderpartiet tar dimensjonering av medisinutdanningen alvorlig og er enig i at dette må utredes grundig, med klare anbefalinger, før Stortinget kan ta stilling. I første omgang er det viktig å få dette grunnlaget lagt fram for Stortinget. Vi vil gjøre det tydelig at vi ønsker den interdepartementale arbeidsgruppens utredning framlagt, sier Sandberg.

Hun sier forøvrig at Arbeiderpartiet (Ap) ikke ser noen klare prinsipielle grunner for å bevare gradsforskriften, men ønsker altså å avvente med en oppheving for medisin- og veterinærutdanningen.

— Ap støtter i hovedsak endringene i gradsforskriften som er foreslått, men mener det ikke er noen automatikk i at «mer konkurranse» i seg selv vil dekke kompetansebehovene. Dersom man endrer gradsforskriften må man følge det opp med konkrete planer om mer studiekapasitet, sier Sandberg.

KrF går for regjeringens forslag, til tross for landsmøtevedtak

Også Senterpartiet har landet på samme konklusjon som Arbeiderpartiet.

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand sier partiet ønsker svar på flere spørsmål før de kan vurdere en oppheving av monopolet på medisinutdanningen.

— Senterpartiet støtter regjeringens forslag. Vi vil åpne opp og fjerne deler av gradsforskriften, men for medisin- og veterinærutdanningen er det fortsatt en del ubesvarte spørsmål hvor vi må innhente mer informasjon og kunnskap, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand.

Kristelig folkeparti (KrF) vedtok på sitt landsmøte helt i starten av mai at de ønsker å skrote gradsforskriften, på samme måte som Frp.

Likevel vil de ikke nå stemme mot sin egen regjerings forslag i denne saken.

— Vi følger regjeringens forslag. Vi er en del av dagens regjering og synes regjeringen har foreslått å fjerne noen viktige barrierer for å kunne etablere nye studier som nasjonen har behov for framover. Medisinstudiet er et spesielt kostbart og spesialisert studium, og det er ikke unaturlig å utrede dette nærmere innenfor en nasjonal ramme, skriver parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i en SMS.

Han skriver videre at landsmøtevedtaket om opphevingen av gradsforskriften er del av KrFs partiprogram for neste periode.

Powered by Labrador CMS