Romerike-campus

Eiendomsutvikler på Eidsvoll vil trekke OsloMet for retten

Eiendomsutvikler på Eidsvoll går til retten og krever stans i OsloMets arbeid med å etablere ny campus på Romerike. Årsaken er at Eidsvoll er utelatt i de videre planene.

OsloMet skal ut fra sine lokaler her i Kunnskapsveien 55 på Kjeller i Lillestrøm kommune innen utgangen av 2024.
Publisert

Styret ved OsloMet vedtok før sommeren å gå videre med fire alternativer for etablering av en ny campus på Romerike. Alternativene var to varianter på Ahus (Akershus universitetssykehus), et i Lillestrøm sentrum og et på Jessheim.

Eidsvoll-alternativet, som var med i utredningen på et tidligere tidspunkt, var dermed sjaltet ut.

Nå begjærer en eiendomsutvikler på Eidsvoll midlertidig forføyning med krav om at prosessen stoppes, skriver Romerikes Blad.

— Vi har bedt om innsyn i prosessen. Det har drøyd lenge med svar, og de svarene vi har fått, er ikke tilfredsstillende. Derfor har vi har begjært midlertidig forføyning, med krav om at prosessen stanses, samt at lovligheten og fremgangsmåten evalueres. Målet er at Eidsvoll forhåpentligvis på nytt kommer inn i konseptvalgutredningen, sier eiendomsutvikler Peter Dybvad til avisen.

Han mener at OsloMet tar avgjørelser på feil faktagrunnlag, blant annet at husleiekostnadene på Eidsvoll er sterkt overdrevet i OsloMets sammenfatning av de ulike alternativene.

— Prosessen har vært uryddig. Hvis OsloMet hadde tatt kommunen og oss på alvor, hadde de i det minste kvalitetssikret noe så elementært som leieprisen. Vi tror heller ikke dette er en lovlig fremgangsmåte for en offentlig oppdragsgiver å benytte, og har derfor bestemt oss for å prøve det rettslig, sier han til Romerikes blad.

Avviser påståtte brudd

Direktør for digitalisering og virksomhetsstyring ved OsloMet, Asbjørn Seim, avviser at det finnes noen grunn til å stanse prosessen.

OsloMet-direktør Asbjørn Seim

— OsloMet ser at det er mange interesser og hensyn å ivareta i denne saken. Men vi kan ikke se at det er grunnlag for midlertidig forføyning. Staten har mottatt en begjæring om påstått brudd på anskaffeleseregelverket. Vi er imidlertid ikke i en anskaffelsesfase, men holder fremdeles på med en utredning av ny Campus Romerike. Først i neste fase vil vi etter planen gjennomføre en anskaffelse. Dermed er det heller ikke grunn for en midlertidig forføyning for brudd på anskaffelesesregelverket, sier han.

Seim sier også at det ble brukt lik fremgangsmåte for alle konseptalternativene for å beregne årlig leiekostnad.

Styret ved OsloMet skal gi sine innspill til valg av konsept for ny Romerike-campus på styremøtet 28. oktober. En konseptvalgutredning konkluderer med at det mest omfattende av to alternativer på Ahus er det beste, slik Khrono har skrevet.

Universitetsstyret skal bestemme seg for hvor den nye Romerike-campusen skal ligge på desembermøtet.

Powered by Labrador CMS