kjerkol-saken

Eksperter mener Kjerkol må gå hvis hun blir felt for fusk

Onsdag skal plagiatsaken til Ingvild Kjerkol avgjøres. — Jeg tror hun er innstilt på å fighte, sier statsviter Svein Tore Marthinsen.

Kan Jonas Gahr Støre (t.h) beholde Ingvild Kjerkol (t.v.) som helse- og omsorgsminister hvis studentnemnda ved Nord universitet konkluderer med fusk i masteroppgaven hennes? Her fra da de besøkte nye Radiumhospitalet i fjor.
Publisert Oppdatert

Onsdag blir en skjebnedag for helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Da skal Nemnda for studentsaker ved Nord universitet avgjøre om de mener hun og en medstudent fusket på masteroppgaven deres i kunnskapsledelse, som de leverte i 2021. 

Flere medier og enkeltpersoner har funnet eksempler på tekstlikhet og manglende henvisninger i oppgaven.

Og mens forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) trakk seg samme dag som tekstlikheter i hennes masteroppgave ble avslørt, har Kjerkol blitt sittende.

— Gjorde som godt voksen 

Svein Tore Marthinsen.

Men hun kan neppe fortsette som helseminister hvis nemnda fastslår fusk, mener valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

— Jeg har vanskelig for å se for meg at hun kan bli sittende hvis de underkjenner oppgaven, og dermed fastslår at hun egentlig har fusket seg til en grad, sier han til Khrono.

Han utdyper:

— Og det er ikke så lenge siden hun gjorde det heller, det ligger bare noen år tilbake i tid. Mens Borch på et vis kunne forsvare det litt med at hun var ung, og det var litt naivt, gjorde Kjerkol dette som godt voksen. Og hun må ha vært klar over hva hun holdt på med.

Kjerkol samarbeidet med en medstudent om oppgaven. De blir representert av toppadvokat Marianne Klausen, som er tidligere leder og nestleder av Felles klagenemnd, det nasjonale klageorganet som behandler fuskesaker.

— At hun har hyret inn advokat, og nylig lot seg velge til leder av Trøndelag Arbeiderparti, er et signal om at hun har lyst til å fighte. Så hun gir seg nok ikke, sier Marthinsen.

Mye forskning i Kjerkols departement 

Sandra Borchs sak skiller seg riktignok fra Kjerkols ved at Borch som statsråd hadde ansvaret for universitetene og høgskolene.

— Men Helsedepartementet har også ansvar for mye forskning. Så det holder ikke helt det heller, sier Marthinsen. 

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viste at helseforetakene i 2021 brukte 4, 7 milliarder kroner på forskning. 44 av 48 helseforetak var med i undersøkelsen.

Magnus Takvam

Forskning er i loven også definert som en av sykehusenes fire hovedoppgaver.

Magnus Takvam: — Vil være alvorlig 

Politisk kommentator Magnus Takvam i avisa Altinget er enig med Marthinsen.

— Hvis det kommer en entydig konklusjon om at hun for eksempel får underkjent oppgaven eller blir tatt for fusk, tror jeg det vil være vanskelig å fortsette, på bakgrunn av hvordan man behandlet den andre saken, sier han med henvisning til Borch-saken. 

— Men jeg opplever nok at Støre veldig gjerne vil beholde Kjerkol, legger den tidligere NRK-kommentaren til. 

Det vil være alvorlig hvis hun blir felt for fusk, mener han.

— Selvfølgelig vil det være alvorlig, for det undergraver tilliten til henne som politiker.

Støtte fra partiet

NRK har snakket med kilder i Arbeiderpartiet. De mener at Kjerkol kan fortsette som statsråd — med mindre det dukker opp nye, graverende opplysninger. NRK skriver at det blir pekt på at i motsetning til Sandra Borch er ikke Kjerkhol ansvarlig statsråd for forskning og høgere utdanning. Omfanget av tekstlikhet skal også være mindre enn i Borchs masteroppgave.  

— Jobben hun gjør som statsråd, taler for seg. Ut fra den kunnskapen jeg har, kan jeg ikke forstå at hun ikke skal kunne fortsette både som fylkesleder og statsråd, sier nestleder i Trøndelag Ap, Amund Hellesø, til NRK.

Disse skal avgjøre saken 

Nemnda for studentsaker består av fem medlemmer. Eilif Nordahl, som er advokat i Nordland fylkeskommune, er leder. Det er et krav at slike nemnder ledes av en jurist som oppfyller kravene til å være tingrettsdommer og lagrettsdommer. 

I tillegg sitter disse i nemnda: 

  • Marthe Bjørgum (ansatterepresentant, universitetslektor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap)
  • Geir Olav Knappe (ansatterepresentant, universitetslektor ved Fakultet for samfunnsvitenskap)
  • Stine Sæthre (studentrepresentant)
  • Marie Berntine Vestad (studentrepresentant)

 Kjerkol: Vil offentliggjøre konklusjonen 

Leder Eilif Nordahl bekrefter at de skal behandle Kjerkol-saken onsdag. Saken er unntatt offentlighet, og nemnda vil ikke offentliggjøre resultatet. Men Ingvild Kjerkol har selv uttalt at hun vil offentliggjøre konklusjonen.

Trolig får Kjerkol ikke vite resultatet på onsdag. Nordahl sier på et pressemøte før nemndas møte at saksavgjørelsen normalt blir sagt ut dagen etter møtet. 

I en skriftlig uttalelse sier han:

«Etter at saker er ferdigbehandlet i nemnda blir det utarbeidet en protokoll. Når denne er godkjent av medlemmene, sendes den til de studentene som er involvert i de sakene nemnda har behandlet og deres advokat. Hvor lang tid det tar å ferdigstille protokollen vil variere, og i noen tilfeller trenger nemnda mer tid etter møtet til bearbeiding.»

Hvis nemnda kommer til at Kjerkol og medstudenten har fusket, kan reaksjonen bli annullering og utestengelse i inntil ett år.

To fagpersoner oppnevnt av universitet har gått gjennom og konkludert i gjennomgangen av plagiatsaken. Saken kunne etter dette enten legges bort, eller gå videre til nemnda. Den gikk altså videre til nemnda.

De fleste saker ender med fellelse 

Kjerkol har dårlige odds, for de fleste sakene som ender i nemnda, ender med fellelse.

Ifølge Nord universitet behandlet nemnda i 2023 19 fuskesaker. 

18 av disse endte med at studenten fikk en form for reaksjon, altså enten bare annullering av besvarelsen eller annullering og utestengelse fra universitetet i ett eller to semestre.

I 2022 endte rundt 70 prosent av alle sakene nemnda behandlet med den strengeste reaksjonen.

Fra 2019 til 2023 behandlet nemnda 147 fuskesaker. 128 av dem, altså 87 prosent, endte med at studenten fikk en sanksjon på grunn av fusk. 

Hvis Kjerkol og medstudenten blir felt for fusk, har de mulighet til å klage til det nasjonale organet Felles klagenemnd.

TV2: Fant 19 prosent tekstlikhet 

Kjerkols advokat Marianne Klausen har til Tv2 sagt at hun aldri har sett en tilsvarende sak. 

— Nord universitet har valgt å gjennomgå masteroppgaven på nytt, nærmere tre år etter at den ble plagiatsjekket og godkjent, forsvart muntlig og underlagt sensur. Som tidligere leder av Felles klagenemnd og praktiserende advokat har ikke jeg sett en tilsvarende sak, uttalte hun.

Tv2 har fått rapporten som fagpersonene har sendt til nemnda. Her skal det framgå at da det ble kjørt plagiatkontroll på masteroppgaven i år, ble det funnet tekstlikhet på 19 prosent med andre kilder.

Dette skal være det samme tallet for tekstlikhet som plagiatrapporten viste i 2021.

Ifølge TV2 skriver Marianne Klausen i et brev til nemnda: 

«Det er fattet et sensurvedtak tilbake i 2021. Dette er et enkeltvedtak. Det følger av forvaltningsloven § 28 at visse vilkår må være oppfylt for at det skal kunne gjøres endring til ugunst», skriver Klausen.

Universiteter og høgskoler er etter loven forpliktet til å betale advokatutgiftene til studenter i fuskesaker, men Marianne Klausen har opplyst at Ingvild Kjerkol betaler advokatutgiftene sine selv. 

Endringslogg 10. april 2024 kl. 09:07: : Lagt til presisering om at avgjørelsen normalt sendes ut dagen etter møtet. 

Powered by Labrador CMS