NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

Eksportkontroll­etat skal flytte inn hos NSM

Den nye etaten for eksportkontroll skal samlokaliseres med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

I dette bygget på Fornebu vil den nye etaten for eksportkontroll flytte inn hos NSM.
Publisert Oppdatert

Regjeringens forslag om å øke kontrollen med ulovlig kunnskapsoverføring er blitt møtt med bekymring og motstand i kunnskapssektoren, og en lenge  varslet ny forskrift har latt vente på seg. 

Tidligere i høst skrev vi at Utenriksdepartementet hadde bestemt seg for å gjøre ytterligere vurderinger før ny forskrift kan tre i kraft.

Samtidig ble det kjent at regjeringen vil etablere en egen etat for arbeidet med eksportkontroll og sanksjoner.

Nå annonserer Utenriksdepartementet (UD) at den nye etaten skal være etablert innen 1. januar 2025 og at den skal samlokaliseres med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) på Fornebu.

Etaten vil ha sitt eget mandat under UD, og må levere på lovpålagte oppgaver fra etableringstidspunktet.

Krav til beskyttelse av personell, informasjon og lokaler vil bli ivaretatt i de allerede godt etablerte lokalene til NSM, fastslår departementet. 

I dag forvaltes sanksjonsregelverk og eksportkontroll i ulike seksjoner i Utenriksdepartementet. Det er ikke blitt bestemt når den lenge varslede  forskriftsendringen skal tre i kraft. 

— Arbeidet med eksportkontroll og sanksjoner er mer omfattende, komplekst og krevende enn på noe tidligere tidspunkt. Det er et stort og økende behov for bedre kapasitet, effektivitet og oppfølging på disse fagområdene som er av kritisk betydning for Norges nasjonale sikkerhet, sier statssekretær i UD Eivind Vad Petersson. 

Sanksjoner og regulering

I økende grad må norske virksomheter forholde seg til sanksjoner og regulering av eksport, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Arbeidet med eksportkontroll og sanksjoner har økt betydelig i omfang. Det er særlig på grunn av den teknologiske utviklingen og en forsvarsindustri i stadig vekst i tillegg til en veldig krevende sikkerhetspolitisk situasjon i Europa.

— Vi ser fram til å samle dette miljøet og kompetansen i én etat. Vi tror det vil styrke rekruttering av spesialistkompetanse og utvikling av fagmiljøet. Samtidig skal vi beholde politikkutformingen, og utenriksministeren vil fortsatt ha det konstitusjonelle ansvaret for disse viktige fagområdene, sier Vad Petersson.

Powered by Labrador CMS