Debatt rolf martin aspenes og hilal shide gure

En campus for alle i hjertet av Lille­strøm

Vi håper styret ved OsloMet lytter til brukerne og går imot forslaget fra fungerende rektor om å legge campus Romerike til Ahus.

Fra et tidligere styremøte og omvisning på OsloMet campus Kjeller, Lillestrøm, 2. juni 2020. Foto: Siri Øverland Eriksen
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

8. desember skal styret ved OsloMet ta en endelig avgjørelse, på plasseringen til campus Romerike. Foran seg har de kun et forslag til vedtak, et vedtak om at OsloMet i framtiden skal ligge på et sykehus. Vi håper styret lytter til brukerne og går imot forslaget fra fungerende rektor.

Den 25. november anbefalte fungerende rektor, Nina Waaler, at campus Romerike skal legges til Ahus. Dette begrunnes med at en campus på Ahus, vil gi OsloMet et tettere samarbeid med universitetssykehuset innenfor forskning og praksis, som man ikke kan få til i de andre alternativene. Likevel ser det ikke ut til at ledelsen har klart å forankre denne tankegangen hos de fremtidige brukerne av campusen.

Vi har vært tydelige på at studentene ønsker seg til Lillestrøm, hvor campus er en naturlig del av bybildet. De ansatte og studentene ved fakultet for teknologi, kunst og design, har hele tiden vært tydelig på at en ny campus på Romerike ikke skal medføre flytting av studenter eller ansatte. Fakultet for Helsevitenskap har med knappest mulig margin gått inn for Ahus, da uten studentene og flertallet av de ansatte sine stemmer. Det er derfor ingen av de fremtidige brukere av campus Romerike som peker på Ahus som en klar vinner. Flertallet vil til Lillestrøm.

Resultatet av denne prosessen er at vi står igjen med en lokasjon, som kun ledelsen har lyst til å ta i bruk, de som ikke skal være der til daglig.

Leder og nestleder i Studentparlamentet ved OsloMet

Så hvorfor er studentene uenig med ledelsen om lokasjon? Vi er først å fremst bekymret for studentopplevelsen ved en campus på Ahus. OsloMet anbefaler nå å flytte fra Kjeller, en død campus, til en ny lokasjon som kommer til å være like død. Studentboligene kommer til å ligge i en annen kommune enn campusen, på et lite sentralt sted, et lengre stykke unna Oslo enn det Lillestrøm er. Det er ingenting som legger til rette for at studentene skal bruke en ny campus på Ahus mer enn Kjeller blir brukt i dag.

At det er gode faglige grunner til å velge Ahus er vi enig med ledelsen om, men kun fordi ingen har fokusert på hva de kan få til i Lillestrøm. Studentparlamentet har blitt utfordret flere ganger på akkurat dette punktet, men vår oppgave er ikke å finne fakultetenes samarbeidspartnere. Vår oppgave er å sikre studentenes sosiale læringsmiljø og deres interesser. Ettersom et universitet er avhengig av å ha studenter, bør ikke studentenes stemme telle mer i en slik prosess?

Fra vårt ståsted virker det som om Ahus hele tiden har vært sett på fra ledelsen, som den eneste reelle plasseringen for campus Romerike. Det har vært lite gehør for å komme med andre meninger gjennom universitetsdemokratiet, uten at de har blitt avfeid underveis eller omformulert til noe som kan bakes inn i alternativet på Ahus. Resultatet av denne prosessen er at vi står igjen med en lokasjon, som kun ledelsen har lyst til å ta i bruk, de som ikke skal være der til daglig.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS