debatt:

En kvinnedag for studenthelse

Vi i Velferdstinget i Oslo og Akershus vil bruke 8. mars til å rette fokus på den kanskje største utfordringen kvinner opplever i sin studiehverdag.

SHoT-undersøkelsen, som undersøker studenters helse og trivsel, viste at mange studenter, særlig kvinner, sliter pyskisk. Foto: Siri Øverland Eriksen
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Så er det 8. mars og kvinnedagen igjen. En dag som har gitt kvinner over hele verden en mulighet til å kjempe for sine rettigheter, og har beveget verden fremover, gjennomslag for gjennomslag. Vi i Velferdstinget i Oslo og Akershus vil bruke dagen til å rette fokus på den kanskje største utfordringen kvinner opplever i sin studiehverdag.

Når hver tredje kvinnelige student rapporterer om alvorlige psykiske plager er det på tide å ta problemene på alvor.

Gard Løken Frøvoll

Vi er heldige i Norge. Kvinner fikk tilgang til høyere utdanning allerede i 1882. Det har aldri vært flere kvinnelige studenter enn i dag, og kvinner utgjør nesten 60 % av den totale studentmassen. Det norske samfunnet legger til rette for en studietilværelse som mange andre land bare kan drømme om. Det er godt å være kvinnelig student i Norge, stort sett. På tross av dette ser vi med bekymring på en ny trend, nemlig stadig økende problemer knyttet til psykisk helse.

Mange studenter sliter med psykiske helseplager. Dette fremkommer av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som ble publisert for tredje gang i 2018. Dette er en undersøkelse som dokumentere studenters tilværelse. Undersøkelsen viser en økning av psykiske helseplager generelt for studenter, og økningen er langt mer markant blant kvinnelige studenter. Blant annet rapporterer så mange som hver tredje kvinnelige student om alvorlige psykiske plager. Én av tre! Tall fra samme undersøkelse viser at det også er langt flere kvinner som sliter med spiseforstyrrelser og selvskading. Mannlige studenter har også de samme plagene, men i mindre grad enn de kvinnelige.

Dette maler et ganske bekymringsverdig bilde av den kvinnelige studenters hverdag. Når hver tredje kvinnelige student rapporterer om alvorlige psykiske plager er det på tide å ta problemene på alvor. Sånn det ser ut nå er studenter en kasteball mellom ulike aktører, der ingen vil påta seg ansvaret. Hvilke tiltak har Oslo-byrådet for å snu trenden? Hvilke tiltak foreslår Regjeringen? Dersom alle de ansvarlige peker på hverandre, og ingenting blir gjort, vil heller ingen bedring skje. I så fall gruer jeg meg til å lese SHoT-undersøkelsen for 2022.

Vi i Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker med dette å ansvarliggjøre politikerne både lokalt og nasjonalt, som har latt utviklingen for studentenes helse gå den retningen den har gjort. Kvinner sliter ekstra mye, og vi krever tiltak. Vi håper statsråd Henrik Asheim og byrådsleder Raymond Johansen vil bruke kvinnedagen til å sette fokus på studentenes helse, og spesielt de kvinnelige. En tredjedel av landets kvinnelige studenter trenger sårt at dere tar ansvar.

Powered by Labrador CMS