Debatt kristin vinje

En mulighet til å heve kvaliteten i utenlandsstudiene

For at studentene skal få studier i utlandet av så høy kvalitet som mulig, kreves det at både myndigheter og institusjoner legger til rette for nettopp det, skriver Kristin Vinje.

Å forvente at studentene drar ut, og heller lager en avmeldingsordning, kan også være et godt tiltak for å skape en felles forventning om at utenlandsstudier er en naturlig del av alle studier, skriver Kristin Vinje.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Endelig kom den varslede stortingsmeldingen «En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning». Dette er gode nyheter for alle oss som er opptatt av kvalitet fordi internasjonalt samarbeid er verdifullt og kan bidra til bedre kvalitet både på det faglige og personlige plan.

Men for at studentene skal få studier i utlandet av så høy kvalitet som mulig, kreves det at både myndigheter og institusjoner legger til rette for nettopp det.

Ambisjonen om mer kvantitet og kvalitet i studentmobiliteten er krevende å få til og forutsetter at dette blir prioritert både hos myndighetene og institusjonene i årene som kommer.

I NOKUT har vi vært opptatte av at utenlandsstudiene skal gi en reell merverdi – at læringsutbyttet skal bli høyere enn om hele studiet hadde blitt tatt i Norge. Gjennom undersøkelser og analyser de siste årene har vi pekt på flere utfordringer. For å lykkes i arbeidet med å få på plass utenlandsopphold av god kvalitet har vi særlig pekt på tre forutsetninger:

  1. Studentenes samlede læringsutbytte bør bli høyere om de reiser ut enn om de tar hele studiet hjemme. Dette kan virke nokså opplagt, men er langt fra noen selvfølge.
  2. Utveksling og andre typer utenlandsopphold bør være godt integrert i studieprogrammene – det bør være faglig sammenheng mellom studiene i Norge og i utlandet.
  3. Studentene bør bli tatt godt imot ved de utenlandske vertsinstitusjonene – både faglig og sosialt.

Det er gledelig at regjeringen nå tar tak i disse utfordringene. Blant annet er det et signal når regjeringen skriver at den forventer at samarbeidsavtaler forankres i de ansattes faglige nettverk, slik at de faglig ansatte føler et eierskap til dem. Det tror også jeg er avgjørende for å lykkes.

Det er utdanningsinstitusjonene som må gjøre jobben med å sørge for at studentene blir tilbudt utveksling av høy kvalitet.

Kristin Vinje

Å forvente at studentene drar ut, og heller lager en avmeldingsordning, kan også være et godt tiltak for å skape en felles forventning om at utenlandsstudier er en naturlig del av alle studier. Når det i tillegg legges vekt på at utenlandsoppholdet skal være en integrert del av studieprogrammet, samtidig som det må synliggjøres for studentene hva som er det forventede læringsutbyttet av utenlandsoppholdet, bidrar det til at utvekslingen skal gi reell faglig merverdi. Det er også positivt at institusjonene må beskrive hvordan emnene de tar ute, bidrar til det overordnede læringsutbyttet for studieprogrammet.

Mange studenter har hatt utfordringer med å få godkjent utenlandsstudiene som en del av den norske graden. Derfor er det bra at det i større grad legges opp til en forhåndsgodkjenning. NOKUT har over tid ivret for at også de som tar profesjonsutdanninger i utlandet, ikke minst helseutdanninger, i større grad skal få vite hva som skal til for at de skal få relevant jobb i Norge. Det er veldig bra at regjeringen nå signaliserer at dette systemet skal forenkles. NOKUT er beredd til å bidra til at ambisjonene kan bli realisert.

Det er utdanningsinstitusjonene som må gjøre jobben med å sørge for at studentene blir tilbudt utveksling av høy kvalitet. Den nye stortingsmeldingen håper jeg vil gi energi til det arbeidet og bidra til at flere hever ambisjonsnivået. Det fortjener studentene, og det trenger det norske samfunnet.

Powered by Labrador CMS