Skolefritidsordning

Enorm pågang på ny SFO-utdanning — fem søkere til hver studieplass

Fagskolen Medlearn tenkte 30 studieplasser måtte holde for det flunkende nye tilbudet innen høyere yrkesfaglig utdanning. Nå har de mottatt over 150 søkere.

Full fart i friminuttet med lek og klatring. Lars Andreas Sverdrup Liset har fagbrev fra før og ønsker nå mer faglig påfyll.

I skolegården til Okstad skole i Trondheim er Lars Andreas Sverdrup Liset omgitt av lekende barn. 38-åringen har jobbet i skolen og i skolefritidsordningen (SFO) i mange år, og tok fagbrev i voksen alder. Da det plutselig dukket opp en mulighet for å videreutdanne seg, slo han til og søkte.

Barne- og ungdomsarbeideren er en av 154 søkere til deltidsstudiet Kvalitetsarbeid i SFO, som er ei høyere yrkesfaglig utdanning. Kommer han inn, vil han ta 60 studiepoeng over to år, noe som tilsvarer ett års studium på fulltid.

— Truffet en nerve

Fagskolen Medlearn tar opp søkere fra hele landet fram til 6. januar. Oppstart er 1. februar neste år, og antallet studieplasser er 30. Rektor Kaia Brækken er forbløffet over den store interessen.

— Vi var veldig spente på responsen, men vi fikk søknader med en gang vi åpnet opp for å søke. Dette har gått over all forventning. Vi har truffet en nerve.

Kaia Brækken er rektor ved fagskolen Medlearn.

Kvalitetsarbeid i SFO er nettbasert og på deltid. Studiet er lagt opp slik at studentene skal være i arbeid mens de utdanner seg.

— Det er ett av elementene som gjør at vi kan oppfylle særegenheten til fagskolene. Det skal være yrkes- og praksisnært slik at de kan bruke arbeidsplassen som læringsarena. Vi streber etter å knytte det de lærer opp til yrkesutøvelsen, forteller Brækken.

Utdanninga, som er offentlig finansiert, består av seks emner som hver gir ti studiepoeng. Underveis skal barne- og ungdomsarbeiderne blant annet lære mer om livsmestring, inkluderende fellesskap, utenforskap, psykisk helse og ledelse. Målgruppa er altså barne- og ungdomsarbeidere som jobber med barn i alderen 0 til 18 år.

Fakta

SFO-utdanning for fagarbeidere

  • 150 000 elever fra første til fjerde årstrinn går i dag på Skole- og fritidsordningen (SFO). I Oslo heter tilbudet for Aktivitetsskolen (AKS).
  • Utdanningstilbudet «Kvalitetsarbeid i SFO» er et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud ved fagskolen Medlearn.
  • Oppstart er 1. februar 2023 og søknadsperioden pågår.
  • Målgruppa er barne- og ungdomsarbeidere som fra før har fagbrev.
  • Studiet er nettbasert og beregnet på at studentene kan kombinere arbeid og studier.
  • Varighet: 2 år.
  • Studietilbudet er offentlig finansiert. 30 studieplasser er satt av. Fagskolen vurderer nå om de kan opprette noen flere plasser siden de fikk så mange søkere.

— Ønsker faglig påfyll

Skolefritidsordningen (SFO) fikk fra 1. august 2021 en rammeplan hvor det står hvilke krav som stilles til de ansatte. Det i den forbindelse Medlearn vil by på kompetanseløft og gjør dem bedre rustet til å utføre arbeidet.

— Vi vil at de skal oppnå mestring og yrkesstolthet. Både innenfor SFO og i barnehagene rår det en oppfatning om at hvem som helst kan jobbe der. Slik er det ikke, de må ha kompetansen med seg.

Barne- og ungdomsarbeider Lars Andreas Sverdrup Liset sier faglig påfyll er viktig.

— Vi som jobber på SFO treffer veldig mange barn i ulike situasjoner. Det å få litt mer på den grunnstammen vi har, er veldig bra.

Liset har klare tanker om hva slags utbytte han ønsker at ei høyere yrkesfaglig utdanning skal gi ham. Å få en faglig ballast.

— Ofte i arbeidslivet gjør vi ting som vi deretter spør oss: Hvorfor gjør vi dette? Jeg er selv veldig vitebegjærlig og har lyst til å få noen svar. Én ting er det relasjonelle, men også at vi får innsikt i hvordan de ulike hjelpeinstansene rundt SFO fungerer.

For Liset er det møtene mellom voksne og barn som er det viktigste i jobben. De skal gjøre en forskjell for de barna som er på skolen. Få fram et smil, kjenne at de får til noen og at SFO er en arena for mestring. Det er menneskemøtene som gjør at han jobber på SFO, sier han. Men han har også behov for å gå i dybden om ledelse, hva rammeplanen betyr for SFO, samarbeidet med eksterne og planlegging av det pedagogiske opplegget.

— Jeg er selv veldig interessert i lek og hvordan man kan bygge gode relasjoner gjennom lek. Det er også noe jeg tror kan lære mer om ved å ta ei slik fagskoleutdanning.

— Handler om faglig tyngde

— Ofte kan man få inntrykk av at hvem som helst kan jobbe på SFO uten noen utdanning. Hva sier du til det?

— Særlig etter at jeg tok fagbrevet selv, ble jeg klar over hvor viktig denne jobben er. Den er altfor viktig til å sette bort til hvem som helst.

Lars Andreas Sverdrup Liset anbefaler alle på SFO å ta ei fagutdanning

Liset understreker at de assistentene og de ufaglærte som jobber sammen med ham på Okstad skole er knakende gode. Men han vil anbefale alle å ta ei fagutdanning.

— Det handler om å få den faglige tyngden og ha papirer på hva du kan og er god på.

Fagskolen Medlearn har det som kalles områdeakkreditering. Det betyr at de selv kan opprette studietilbud innenfor området helse og oppvekst. Fagskolens nyeste tilbud er altså SFO-utdanning.

Da rektor Kari Brækken kontaktet Khrono først, var det kommet inn 145 søkere. Da vi intervjuet henne noen dager seinere, hadde de mottatt 154 søkere. De tenkte først at de skulle være glade for å fylle opp de 30 studieplassene.

— Det er sprengt for lengst. Vi får se om vi klarer å utvide tilbudet med noen flere plasser.

Ny SFO-bachelor til høsten

Fra februar 2023 er altså den første høyere yrkesfaglig utdanninga innrettet mot SFO-ansatte på plass. Høsten samme år blir Universitetet i Stavanger først ute med å tilby en bachelorgrad i skolepedagogikk i Norge. Også dette studiet skal være nett- og samlingsbasert slik at studentene kan kombinere jobb og studier.

Studiet i Stavanger går over 4 år, har 20 studieplasser og gir studentene 120 studiepoeng etter fullført bachelor.

— Vi kan utfylle hverandre på en god måte, dette er på ulike nivåer i utdanningssystemet. Totalt sett vil dette gi et solid kollektivt kompetanseløft, sier rektor Kaia Brækken i Medlearn.

— Viktig at tilbudet er gratis

Lars Andreas Sverdrup Liset vet ennå ikke om han har kommet inn på utdanninga. Han er en av mange søkere. Hvordan han skal gjøre det med jobb og studier hvis han blir tatt opp, er ikke helt avklart ennå med ledelsen. Han sier de er positive til at det skal bli en god ordning.

— Det er veldig positivt at vi får mulighet til å ta ei gratis etterutdanning. Hvis vi måtte betale selv, hadde det nok blitt en barriere. Nå er det ingen grunn til ikke å gjøre det.

Liset er også glad for den støtten han har fått fra fagforeninga Delta. Det var de som gjorde ham oppmerksom på at det nå for første gang tilbys en slik høyere yrkesfaglig utdanning for barne- og ungdomsarbeidere. Han ser heller ikke bort fra at han kan be fagforeninga om støtte til bøker hvis det blir aktuelt.

— Og hvis du ikke kommer inn på studiet?

— Da er det et godt tilbud til dem som har mulighet til å benytte seg av det, sier han raust.

Rektor Kaia Brækken tolker den store interessen for å ta SFO-utdanning innenfor høyere yrkesfaglig utdanning som at dette er ei ansattgruppe som er klar for mer utdanning.

— Det er utrolig gledelig å se at utdanningstilbudet er attraktivt for målgruppa og at de kan ha glede av en slik utdanning i jobben.

Powered by Labrador CMS