Fagskole

Enstemmig komite vedtok felles studentombud

Tirsdag var det kakefest på Stortinget etter vedtak om felles studentombud for fagskolene.

Politikere som forsyner seg av kake.
Lederen av Organisasjonen for norske fagskolestudenter, Thea Tuset, spretter kaken etter at en enstemmig komitè ble enige om at norske fagskolestudenter skal ha et nasjonalt studentombud å henvende seg til.
Publisert

Tirsdag banket en enstemmig utdannings- og forskningskomite gjennom et lovforslag som gjør det mulig å opprette et nasjonalt studentombud for fagskolene.

— Dette er noe fagskolestudentene har ventet på lenge. Det handler om å sikre dem de samme rettighetene som øvrige studenter, sier komitéleder og forslagsstiller Hege Bae Nyholt fra Rødt.

Hun peker på at ombudsrollen ved fagskolene i dag løses ulikt ved de forskjellige institusjonene, med varierende grad av frikjøp og omfang av vervet. 

— Studentene har ønsket seg dette lenge, og det har lenge vært en enighet blant partiene om at dette er noe som trengs. Da er det godt å endelig få det på plass, sier Nyholt.

— Fagskolene er på sett og vis høyere utdannings svar på arbeiderklassen. Har dere litt ekstra hjerte for dem?

— Fagskolene er en utrolig viktig institusjon for å sikre at folk får papirer på den kompetansen som trengs for å bli i eller skifte jobb. Det er jo arbeidslivets skole, både for offentlig og privat sektor. Så vi har nok litt ekstra hjerte for dem, ja.

Enighet til høyre …

Det har også de tidligere Hurdal-kameratene, nå budsjettpartnere, i Sosialistisk venstreparti (SV).

— De har jo blitt litt stemoderlig behandlet, og vi politikere har et ansvar for å se på alle grupper. Vi er opptatt av at studenter skal ha like vilkår og bli godt behandlet, sier Grete Wold i SV.

— Å få gjennom dette lovforslaget er helt avgjørende ettersom fagskolestudentene er en utrolig viktig studentgruppe som vi må satse på. Dette er noe vi har samarbeidet med studentene om lenge, og hatt i vårt alternative budsjett. 

Og nettopp det at dette er noe som har vært snakket om og diskutert lenge bør kunne føre til en rask innføring, mener Wold, om sier at hun forventer det meste er gryteklart og bør komme på plass ganske raskt.

— Som budsjettpartner regner jeg da med at dere vil sette hardt mot hardt når spørsmålet om studentombud dukker opp i forhandlingene?

— Vi kommer til å følge nøye med her.

… og til høyre …

Det er omtrent like klart som gjenblivende hurdalskamerat Marit Knutsdatter Strand i Senterpartiet vil være i spørsmålet om det nå kommer penger til et nasjonalt studentombud for fagskolene på statsbudsjettet for neste år.

— Jeg kan ikke forskuttere budsjettarbeidet, men dette er noe vi i Senterpartiet også løftet frem i våre alternative budsjett da vi var i opposisjon uten å få gjennomslag. Men regjeringen har sagt at dette skal innføres, så det er bare et tidsspørsmål, sier Strand.

— Hvorfor er dette en viktig sak for dere?

— Det er for å sikre fagskolestudenter i hele landet like gode muligheter. Det er veldig store forskjeller rundt omkring, og derfor har vi sett at det er behov for en nasjonal ordning som samordner og sikrer like muligheter i hele landet. 

… og i Høyre

Skulle den viktige ordningen som alle er enige om, men ingen så langt har funnet penger til, ikke bli prioritert de neste årene, og den sittende regjeringen ryker i neste stortingsvalg, får trøsten være at også det største opposisjonspartiet har det travelt med å få innført den nasjonale ordningen.

— Dette er viktig for å sikre at alle fagskolestudenter har mulighet til å henvende seg til ett og samme ombud. Med dette lovforslaget har vi lagt grunnlaget for at de skal ha samme rettssikkerhet som andre studenter, sier Høyres Kari-Anne Jønnes.

— Og så er det jo på tide at regjeringen kommer etter og blir med på dette. Nå har vi, sammen med flertallet i komiteen, ryddet opp i arbeidsuhellet til statsråden. Det fortjener fagskolestudentene.

— Hvordan var det for en Høyre-politiker å si seg hjertens enig i et forslag fra ytre venstre?

— Det koster meg ingenting. Vi hadde dette inne i vårt alternative budsjett for 2024, så dette er ingen ren Rødt-sak. Men det viser hvor viktig det er at vi klarer å finne sammen om de små enkeltsakene som har så stor betydning for de det gjelder. Det er derfor det er så viktig med et godt samarbeid på tvers av partiene, sier Jønnes.

I merknaden til lovforslaget skriver komiteen at de «forutsetter at ordningen bør komme på plass høsten 2025».

Powered by Labrador CMS