søkertall

Kraftig økning på fagskolene

Fagskolene er i medvind og antall søkere har økt med 17 prosent fra i fjor.

Oddmund Hoel trakk fram historisk høyt antall studieplasser på fagskolene da han presenterte søkertallene fredag.
Publisert

— Det er veldig bra at enda flere får opp øynene for fagskoleutdanningene. Dette er utdanninger som lar seg kombinere med jobb og som er etterspurt i arbeidslivet, sa forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel da han presenterte søkertallene for universiteter, høgskoler og fagskoler på OsloMet fredag.

Fakta

De 10 mest populære fagskolestudiene

Disse fagskolestudiene er de mest populære, målt i førstevalgssøkere per studieplass

  • Norsk fagskole for lokomotivførere: Lokomotivførerutdanning deltid: 24,6
  • Norsk fagskole for lokomotivførere: Lokomotivfør erutdanning: 19,4
  • Brann- og redningsskolen: Brann, redning og samfunnssikkerhet: 11,1
  • Fagskolen Innlandet: Klinisk helsefagarbeid: 7,3
  • Fagskolen Innlandet: Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid: 6,6
  • Høgskulen på Vestlandet: Yrkesdykking: 6,4
  • Norsk fotofagskole: Foto Prosjektutvikling: 5,1
  • Fagskolen i Oslo: Sceneteknisk produksjon: 4,8
  • Fagskolen i Agder: Barsel og barnepleie: 4,7
  • Folkeuniversitetets fagskole: Barsel og barnepleie: 4,6

Kilde: Samordna opptak

Til sammen 15.742 personer har søkt en fagskoleutdanning gjennom Samordna opptak i år. Det er en økning på 17 prosent fra i fjor. Til sammenligning økte søkningen til universiteter og høgskoler med 4,7 prosent.

Det er flest førstevalgssøkere til fagskolene innen teknologiske fag og helsefag, henholdsvis 9000 og 3000. 

Flest søkere per studieplass er det på lokførerutdanningen, med 24 per studieplass, etterfulgt av den nye brann- og redningsfagskolen med litt over 11 søkere per plass.

Blant søkerne er det 61,2 prosent som har en nett- og samlingsbasert utdanning som førstevalg.

Historisk mange studieplasser

Da søkertallene ble lagt fram fredag påpekte Hoel at det aldri har vært tilbudt så mange studieplasser på fagskolene. De siste fem årene har antall studenter på fagskolene doblet seg.

— Vi satser på fagskolene og har i år satt av 20 millioner kroner til 500 nye studieplasser. Vårt mål er at fagskolesektoren skal fortsette å vokse i tråd med behovet i arbeidslivet, sa Hoel.

I alt er det 26 fagskoler med 494 ulike studier i Samordna opptak i år.

Skjev kjønnsfordeling

Blant søkerne til fagskoler er det et stort flertall menn. Mannsandelen er 63,9 prosent i år, ned fra 65,7 prosent i fjor. Kvinneandelen er 36,1 prosent, opp fra 34,3 prosent i fjor.

Det er store forskjeller i kjønnsfordelingen mellom de ulike utdanningsområdene. 

På helsefag er kvinneandelen 86,6 prosent, mens innen teknologiske fag er den kun på 12,6 prosent.

Powered by Labrador CMS