gaza

Et enstemmig UHR-styre ber om bistand

Universitets- og høgskolerådets styre ber Utenriksdepartementet om å bistå forskere med oppholdstillatelse ut av Gazastripen.

Demonstrasjon til støtte for Palestina ved NTNU
Denne vinteren har det vært flere demontrasjoner med støtte til Palestina. Nå vil norske universitet og høgskoler ta imot forskere, men de kommer seg ikke av Gaza. Dette bildet er fra NTNU.

«Universitets- og høgskolerådets styre (UHR) ber med dette Utenriksdepartementet om å bistå forskere med oppholdstillatelse ut av Gazastripen».

Fakta

Scholars at Risk (SAR)

  • Et internasjonalt nettverk bestående av institusjoner for høyere utdanning som har til oppgave å fremme akademisk frihet og å forsvare forskeres menneskerettigheter verden over.
  • Bistår blant annet med å hjelpe forskere å få plass ved andre institusjoner enn i landet de er på flukt fra. Kandidatene sikkerhetsjekkes sentralt.
  • Startet i USA og ble lansert internasjonalt i 2000.
  • Startet opp i Norge i 2011. 20 universiteter, høyskoler, institutter og interesseorganisasjoner er medlemmer.

Det heter det i et brev som ble sendt til Utenriksdepartementet 22. mars.

Tidligere i uken skrev Khrono at Hege Hermansen, professor ved Universitetet i Oslo og OsloMet, ber norske myndigheter om hjelp til å få palestinske forskere fra Gaza til Norge. Dette er forskere som er omfattet av Scholars at Risk-ordningen (SAR). 

— Det er mulig jeg er naiv, men jeg hadde forventet at palestinere som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge fikk støtte fra Utenriksdepartementet når de oppholder seg i et område hvor FN-domstolen sier det er plausibelt at det pågår folkemord, sa Hermansen til Khrono.

UiO er klare

Nå har SAR Norge henvendt seg til UHR, som altså har behandlet saken i sitt styre.

— Det var full enighet i styret om dette, sier styreleder Sunniva Whittaker til Khrono.

— Hvorfor er dette en sak UHR går inn i?

— Vi har flere medlemsinstitusjoner som er medlem av Scholars at Risk, og de ønsker å få disse forskerne ut. 

Ifølge Whittaker er det så langt bare UiO som er kommet så langt i prosessen at arbeidskontrakt og oppholdstillatelse er avklart. Andre SAR-medlemmer har så langt ikke kommet så langt.

Menneskerettighetsforsvarere

UHRs styreleder Sunniva Whittaker sier styret var enstemmig i å sende brev til Utenriksdepartementet.

I brevet fra UHR heter det at SAR-medlemmene har tilbudt palestinske forskere på Gaza-stripen midlertidig arbeidskontrakt. På bakgrunn av kontrakten søker institusjonen oppholdstillatelse for forskeren medfølgende familie når dette er aktuelt. Dette er søknader UDI er villige til å prioritere.

Både Hermansen og nå UHR peker på at det er svært utfordrende å komme seg ut av Gaza. UHR skriver at organisasjonen på vegne av sektoren ber Utenriksdepartementet om bistand.

«Akademikere omtales som menneskerettighetsforsvarere og SAR som beskyttelsesordning i den oppdaterte veilederen for utenrikstjenestens innsats for menneskerettighetsforsvarere», heter det.

Ikke hjelp til første etablering

Hermansen skrev først en kronikk i Klassekampen om saken. Svaret fra Utenriksdepartementet, som er gjengitt der, er at departementet i all hovedsak gir hjelp til norske borgere, personer med flyktningstatus i Norge og utenlandske borgere som er bosatt i Norge, men at de ikke har mulighet til å gi den samme hjelpen til de som har fått en oppholdstillatelse for å etablere seg i Norge for første gang.

Videre skriver departementet i svaret Hermansen har gjengitt at de vil hjelpe forskerne videre, så snart det er mulig for dem å reise ut av Gaza på egen hånd og oppsøke eksterne tjenesteytere.

Powered by Labrador CMS