universitetet i bergen

Avslutter samarbeid med israelsk universitet

Med knappest mulig flertall vedtok fakultetsstyret ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen å avslutte avtalen med et israelsk universitet.

Det juridiske fakultetet holder til på Dragefjellet (til venstre i bildet). Nå har fakultetsstyret vedtatt å si opp utvekslingsavtale med universitetet i Tel Aviv.
Publisert Oppdatert

Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) sa nei til akademisk boikott av Israel. Men nå har fakultetsstyret ved Det juridiske fakultetet, med knappest mulig flertall, vedtatt å si opp utvekslingsavtalen med Tel Aviv University.

Saken ble fremmet av styremedlem Marthe Engedahl og fast møtende varamedlem Siv Elén Årskog Vedvik. Forslaget deres var å si opp avtalen, noe de ifølge saksfremstillingen begrunnet slik: 

«Spørsmålet vi mener Det juridiske fakultet må stille seg i en slik situasjon, er om det kan ha et institusjonelt samarbeid med en israelsk høyere utdanningsinstitusjon som gir økonomisk støtte til studenter som aktivt bidrar til mulige krigsforbrytelser og folkemord. Gruppe B mener at Det juridiske fakultetet ikke kan ha et institusjonelt samarbeid med en motpart som støtter handlinger som i så åpenbar grad strider med det etiske grunnlaget Det juridiske fakultetet selv baserer sin akademiske virksomhet på».

Marthe Engedahl er stipendiat på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

I møtet stemte seks representanter for dette forslaget. Fem stemte mot. Marthe Engedahl er glad for at forslaget vant gjennom. 

– Vi fremmet forslaget fordi vi mener det er riktig avgjørelse. Det er viktig å få frem at diskusjonen vi hadde i fakultetsstyremøtet var veldig god. Det var gode argumenter både for og imot. Jeg syns ikke det er rart at det ble så jevnt, for det var gode, saklige argumenter på begge sider, sier hun til Khrono. 

– Dette er et plausibelt folkemord, ifølge den internasjonale domstolen. Det er en veldig spesiell sak som krevde dette virkemiddelet. For oss var det den riktige tingen å gjøre.

Mye engasjement

Dekan ved Det juridiske fakultet, Karl Harald Søvig, skriver i en SMS til Khrono at han vil takke styret for en god diskusjon på dagens styremøte. 

— Både studenter og ansatte ved fakultetet har engasjert seg i saken, og vi ønsker at det skal være høyt under taket – også på vårt styremøte. Universitetsstyret har, også i denne saka understreket friheten til fakultetene, og vi i fakultetsstyret behandlet saken på ordinær måte. Vi skal selvsagt følge opp vedtaket, men per i dag er det ingen studenter fra vårt fakultetet i Israel, og heller ingen studenter fra Israel ved vårt fakultet, skriver han i SMS-en. 

Viktig å ta en vurdering

— Jeg er veldig glad for vedtaket. Jeg tror det er bra for fakultetet, men først og fremst et riktig vedtak ut fra den veldig spesielle situasjonen i Gaza og på Vestbredden. Ikke minst tatt i betraktning angrepene på akademisk frihet begge steder. Det er veldig viktig nå at man gjorde en vurdering av etiske hensyn opp mot det inngrepet i akademisk frihet som det her er snakk om, sier professor Terje Einarsen som er ansatt på Det juridiske fakultet ved UiB. 

Portrett av kvinne i blazer. I bakgrunnen skimtes Studentsenteret i Bergen med hvite søyler. Et tomt bysykkel-stativ.
Kaja Ingdal Hovdenak, leder av Studentparlamentet ved UiB

Han har vært kritisk til UiB sin respons i debatten om Israel og akademisk frihet. 

— Studentparlamentet har en stund hatt politikk på at vi ikke ønsker at universitetet skal ha samarbeidsavtaler med universiteter som bidrar til krigføring som er i strid med folkeretten. Vi er glade for at fakultetsstyret har lytta til oss studenter og i dag har tatt en beslutning om å ikke lenger ha denne avtalen, sier Kaja Hovdenak, leder av Studentparlamentet ved UiB.

Føringer fra toppen

Dekan og fakultetsdirektør skriver i sine kommentarer til saken at når UiB har vedtatt at man ikke skal ha en institusjonell boikott, gir dette noen føringer for hva de enkelte fakultetene kan vedta. 

Dekan og fakultetsdirektør tar derfor som utgangspunkt at fakultetets handlingsrom er begrenset til å avslutte avtalen av akademiske og faglige grunner, heter det i saksfremstillingen. De beskriver at erfaringene med utvekslingen til Tel Aviv har vært gode.

Avsluttet i Sørøst

Akademisk boikott har vært tema på flere styremøter denne våren. Ingen norske universitet eller høgskoler har vedtatt akademisk boikott, men også ved Universitetet i Sørøst-Norge har utvekslingsavtaler blitt avsluttet. Det samme har OsloMet og Nord universitet vedtatt.

Universitetet i Bergen har hatt to utvekslingsavtaler med institusjoner i Israel. Fram til i dag har Det juridiske fakultet. hatt en utvekslingsavtale med Tel Aviv-universitetet, og i desember avsluttet Fakultet for kunst, musikk og design en utvekslingsavtale med det israelske kunstakademiet Bezalel i Jerusalem.

Endringslogg. Den 19. mars klokken 16:11 er det lagt inn kommentar fra dekan Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet. Kl 17.18 er det lagt til at også OsloMet og Nord har fryst avtaler.

Powered by Labrador CMS