Israel

Oppfordrer til amerikansk boikott av norske universiteter

Professor Torkel Brekke mener beslutningen om å fryse eller avslutte samarbeid med israelske universiteter er antisionistisk. 

Professor Torkel Brekke har tidligere vært professor ved Universitetet i Oslo og OsloMet. Nå jobber han som professor i religion og samfunn ved MF vitenskapelige høyskole.
Publisert Oppdatert

 «Please Boycott My Country», skriver Torkel Brekke i et debattinnlegg i Wall Street Journal. 

Religionsprofessoren, som nå jobber ved MF vitenskapelig høyskole, innleder med å skrive at han har brukt flere år på å forske på religiøs diskriminering mot jøder og muslimer globalt, og han er «dypt bekymret over å finne en moderne form for antisemittisme som sprer seg i mitt eget land».

Brekke mener vedtakene og uttalelsene som har blitt gjort ved OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Nord universitet er «tydelige indikasjoner på antisionistisk stemning» i Norge.  

De tre universitetene har vedtatt å fryse eller avslutte samarbeid med israelske samarbeidspartnere. Selv om de selv er påpasselige med å ikke kalle det boikott, er det nettopp som boikott det er blitt oppfattet i Israel.

Antisionistisk betyr motstand mot sionismen og ideen om at jøder er eller bør bli en nasjon. 

«Selv om den er forkledd under et annet navn — «antisionisme» — kan dens røtter spores tilbake til et vel dokumentert sovjetisk apparat av anti-Israel og antivestlig propaganda. Denne giftige ideologien er en trussel mot jøder overalt», skriver Brekke.

«Mot-boikott»

Brekke mener at debatten om en boikott av Israel ikke er mer rasjonell enn andre debatter om jødenes «synder» opp gjennom historien. Derfor foreslår han et grep for å motvirke norske universiteters handlinger: 

«Når norske universitetsansatte og styrer krever boikotter av Israel, kommer deres godhetsposering vanligvis uten kostnad, men en mot-boikott kan endre beregningen fordi tapet av amerikanske partnere ville skade de fleste institusjoner», skriver Brekke og peker på at 38 amerikanske stater har vedtatt lovgivning som er designet for å motvirke boikotter mot Israel.

Han mener også at en mot-boikott kan få norske studenter og ansatte til å tenke kritisk på hvordan de har latt «progressive, post-holocaust-strømmen av antisemittisme fester seg under et annet navn».

Brekke har ikke besvart Khronos henvendelser onsdag. 

Tre har reagert

Debatten rundt akademisk boikott har vært frisk siden den langvarige konflikten mellom Palestina og Israel eskalerte 7. oktober, da den militære fløyen i Hamas angrep en rekke mål i Israel. Angrepet utløste et motsvar fra Israel, som gikk inn i Gaza.

Siden den gang har den israelske krigføringen blitt kraftig kritisert, og krigen har utløst en ny diskusjon i Norge om akademisk boikott. 

Styret ved OsloMet valgte i midten av februar å fryse en utvekslingsavtale med Universitetet i Haifa og bestemte at det skal ikke inngås nye samarbeidsavtaler med israelske universiteter og høgskoler.

Siden besluttet Universitetet i Sørøst-Norge å si opp begge sine utvekslingsavtaler med Universitetet i Haifa og Hadassah Academic College i Jerusalem.

Begge har vært tydelige på at dette ikke skal regnes som en akademisk boikott.

Dette sier universitetene

Sist ut er Nord universitet som har valgt å fryse sine avtaler med israelske utdanningsinstitusjoner inntil videre. 

Kommunikasjonssjef ved Nord universitet, Andreas Førde, sier til Khrono at Nord universitet, som følge av situasjonen på Gaza, har valgt å avholde seg fra å ha aktivitet på deres utvekslingsavtaler med to ulike universitet i Israel.

— Når det kommer til EU-finansierte forskningsprosjekt hvor det også er med israelske forskere, forholder vi oss til regelverket fra EU. Nord universitet fordømmer på det sterkeste krigshandlingene som den palestinske sivilbefolkningen i Gaza blir utsatt for, og har derfor kommet med oppfordringen til umiddelbar humanitær våpenhvile, sier Førde.

Han har ingen ytterligere kommentarer til professor Torkel Brekkes utspill.

Khrono har bedt rektor ved OsloMet, Christen Krogh, om å kommentere utspillet til Brekke. Det gjør han ikke, men han gjentar i en e-post at vedtaket ikke er å regne som en akademisk boikott. 

— Universitetsstyret ved OsloMet har vedtatt at utvekslingsavtalen med Universitetet i Haifa stilles i bero, og at det ikke skal inngås nye generelle samarbeidsavtaler om institusjonelt samarbeid med israelske universitet og høgskoler. Dette er ikke en generell akademisk boikott. Universitetsstyret stiller seg bak tiltak som fremmer dialog mellom palestinske og israelske akademikere om fred og samarbeid, skriver Krogh.

Rektor ved USN, Pia Cecilie Bing-Jonsson, er igjen tydelig på at USN ikke har innført en akademisk boikott. 

— USN er rystet over Israels angrep på Gazas sivilbefolkning og infrastruktur og den katastrofale humanitære situasjonen dette har medført på Gaza. Det er bakgrunnen for at vi ikke ønsker å ha samarbeidsavtaler med universiteter i Israel nå. Det innebærer ikke en akademisk boikott av Israel, skriver Bing-Jonsson i en e-post. 

— Det er sterke meninger i denne saken, og nyanser blir fort borte i en opphetet debatt. Vi kjenner oss ikke igjen i Torkel Brekkes beskrivelse.

Mener det er en forskjell

OsloMet-professor Hege Hermansen har engasjert seg i debatten i lang tid.

Hun har vært en av pådriverne for at OsloMet skal innføre en akademisk boikott av sine israelske samarbeidspartnere. 

Hun har lest innlegget til Brekke, og påpeker at antisionisme og antisemittisme er ikke det samme. 

— Det finnes mange jøder som er antisionister, for eksempel representert gjennom Jewish Voices for Peace. Akademisk boikott av Israel retter seg mot israelske universiteters medvirkning til okkupasjon, brudd på folkeretten og massedrap av palestinere, ikke mot religiøs tilhørighet, skriver Hermansen i en SMS. 

Powered by Labrador CMS