Debatt Andreas Trohjell

Et godt læringsmiljø er ledelsens ansvar

Det er nødvendig med et mer helhetlig undervisningsopplegg enn kun enda en nødløsning i neste semester, skriver leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell.

NSO-leder Andreas Trohjell
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi har nettopp vært igjennom et semester uten historisk sidestykke. Omstillingen til en digital studiehverdag har skjedd enormt raskt, men utviklingen kan ikke stoppe her. Mens forrige semester ble en slags beta-versjon, er det i neste semester vi skal implementere et faktisk digitalt læringsmiljø for de studentene som må følge undervisningen hjemmefra.

Det store spørsmålet for dette vårsemesteret har vært hvordan vi skal muliggjøre at alle skal kunne fullføre sine påbegynte fag og studier. Løsningen til Kunnskapsdepartementet ble å fire på kravene, og gav derfor institusjonene tillit til å selv finne løsninger som er mulig å gjennomføre. En nødløsning var nødvendig, men nå må vi løfte blikket. Vi vet ikke alt om hva neste semester har å by på av utfordringer, men det er nødvendig med et mer helhetlig undervisningsopplegg enn kun enda en nødløsning. Dette trenger vi for å ivareta både underviserne og de som skal lære.

Mens forrige semester ble en slags beta-versjon, er det i neste semester vi skal implementere et faktisk digitalt læringsmiljø for de studentene som må følge undervisningen hjemmefra.

Andreas Trohjell

Neste semesters store spørsmål må derfor være hvordan vi skal forberede studenter og ansatte på en digital hverdag. For de studentene som må følge undervisning digitalt, må det ligge tydelige planer for hvordan de skal kunne få et best mulig digitalt læringsmiljø med høyest mulig læringsutbytte. Dette kan ikke løses ad-hoc av hver enkelt faglærer, men må løses av fellesskapet. Det er her ledelsen må gå i front.

I en overgang til en digital studiehverdag er det videre viktig å huske på at studiehverdagen er mer enn kun selve undervisningsøkten. Studenter må ivaretas på alle nivåer av digital tilrettelegging, og institusjonene må se verdien av et godt digitalt læringsmiljø for sine studenter. Dette ansvaret kan ikke hvile på faglærerne alene.

Utdanningskvalitet er et ledelsesansvar, og når ansatte ber om hjelp til tekniske og praktiske utfordringer bør dette tilrettelegges og prioriteres av ledelsen. Vi mener både de ansatte og oss som studenter har gjort oss fortjent et systematisert hjelpeapparat for alle som har ansvar for digital undervisning.

Vi har ikke tid til å vente på en vaksine for å igjen få et godt læringsmiljø. De som faller fra nå kommer kanskje ikke tilbake, og vi har ikke råd til å miste studenter på grunn av manglende oppfølging, dårlige tekniske løsninger eller dårlig tilrettelagt undervisning. Frafallsproblematikken er reell, og den må vi ta på alvor. Så lenge deler av høstens studiehverdag blir digital er vi nødt til å dra lasset sammen.

Powered by Labrador CMS