Høgskolen i Østfold

Ett viktig hinder er fjernet for at høgskolen kan få sitt første doktorgradsprogram

En sakkyndig komité anbefaler akkreditering av det som kan bli det første doktorgradsprogrammet ved Høgskolen i Østfold (HiØ)

Jublet i dag: Forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen og rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Høgskolen har søkt om å få akkreditering, det vil si godkjenning, av doktorgradsprogrammet Digitalisering og samfunn. Endelig beslutning skal fattes av Nokuts styre i desember.

— Dette er en historisk og fantastisk gledelig dag, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Høgskolen i Østfold har aldri hatt en doktorgradsprogram. Det er det viktig at de har, mener forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen.

— Et eget doktorgradsprogram gjør at vi blir attraktive for våre studenter og ansatte, og gir en forskningskraft til fagmiljøene. Høgskolen i Østfold blir nok mer attraktiv, sier hun til Khrono.

Christoffersen forteller at doktorgradsutdanningen innen digitalisering og samfunn vil åpne for muligheter for økt samarbeid både innad og utad, til utveksling av stipendiater, internasjonalisering og samarbeid med egnede program. Et slikt samarbeid er de i gang med allerede med institusjoner i Sverige.

— Ikke minst er dette viktig i vår område hvor utdanningsnivået er lavt. Vi kan gi kompetanse til offentlig og privat næringsliv, og trekke til oss kompetanse.

Enda en søknad på trappene

Forskningsdirektøren opplyser at høgskolen har planer om å sende inn enda en søknad om å få opprette et doktorgradsprogram. Det handler om kunstnerisk utviklingsarbeid og er i samarbeid med to andre institusjoner. Etter planen blir en søknad sendt i løpet av neste år.

— Er dette ett skritt på veien til å bli et framtidig universitet?

— I første omgang vil vi opprette et doktorgradsprogram og drifte det med beste kvalitet. Vi har ikke et uttalt mål om å bli universitetet nå. Det er kvaliteten på våre ansatte og samfunnsoppdraget vårt ut som er viktig.

I dag er det blant annet krav om at institusjonen skal ha rett til å tildele doktorgrad alene på minst fire fagområder for å få status som universitet. Ei arbeidsgruppe er nedsatt for å vurdere kravene for akkreditering som universitet.

— Vi følger med på hva som skjer, sier Christoffersen.

Trine Eker Christoffersen roser alle vitenskapelige og administrative ansatte som har bidratt til å de nå ligger an til å få et doktorgradsprogram. Det har vært et samarbeid på tvers av fagdisipliner, som var veldig avgjørende for å få det til, sier hun.

— Pedagoger og folk på IT har samarbeidet og jobbet lenge for å finne formen, og når vi fant den var det morsomt å få til.

I dag var det kaffe og kake, en større feiring venter de med til den store dagen for høgskolen: Den dagen Nokut-styret sitter samlet i desember og skal vedta det de ønsker over alt annet nå for øyeblikket: Et nytt doktorgradsprogram.

— Vi har ikke sprettet champagneflaska ennå, men vi skal kjøpe inn champagne og ha den klar til styremøtet, sier forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen.

Powered by Labrador CMS