Debatt ● siw skrøvset

Færre lærerstudenter gir færre valg

En alvorlig konsekvens av færre søkere til lærerutdanningene er færre valgmuligheter for studentene som velger nettopp denne utdanningen.

Søkertallene til lærerutdanningene går ned. Det betyr også at de studentene som er igjen får færre fag å velge mellom.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Takk til lærerstudent Håvard Skipnes for at han i sitt innlegg i Khrono 26.1.24 løfter fram et viktig tema. En alvorlig konsekvens av få søkere til lærerutdanningen er at vi utdanner for få lærere. En annen alvorlig konsekvens er færre valgmuligheter for lærerstudentene.

Skipnes peker på et særlig forhold der vi trenger å forbedre oss, og det er på forutsigbarhet. Det er uheldig at studentene våre ikke får ta fag som de ønsker å ta, og som de er motivert for å bli lærere i.

De siste årene, inntil i fjor, har vi hatt store kull på grunnskolelærerutdanningen, noe som har muliggjort en stor bredde av fagvalg. Studentene fikk langt på vei de fagene de ønsket. Da kullstørrelsen falt dramatisk i fjor, valgte vi å fortsatt tilby en stor fagbredde. Vi lot fagene som fikk et visst antall studenter gå. Dette har skapt problemer. Vi arbeider nå med å lage en struktur der studentene ikke velger fritt fra start, men velger ut fra retninger eller «pakker», for å øke forutsigbarheten.

Svak rekruttering til lærerutdanningene er et alvorlig nasjonalt problem. Ved UiT gjennomfører vi en rekke informasjonsmøter og andre aktiviteter for å motivere til økt søkning. Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling vil i begynnelsen av februar lansere sin strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket. Vi ser fram til denne, og håper at den vil bidra med gode og konkrete tiltak. 

Vi ønsker god dialog med studentene våre om både utvikling av utdanningene og rekruttering av nye studenter. Læreryrket er et viktig og meningsfylt yrke, og vi ønsker også et samarbeid med alle som kan bidra til å rekruttere lærerstudenter og utvikle lærerutdanningene.

Powered by Labrador CMS