koronatillegg

Fagforening mener rektor Rice driver splitt og hersk

Rektor Curt Rice har terget på seg fagforeningene ved OsloMet etter utspillet om et flatt koronatillegg. — Å ødelegge tillit er fort gjort, skriver de i et leserinnlegg.

Rektor Curt Rice skjønner ikke at fagforeningene har grunn til å reagere sterkt på hans fremgangsmåte i saken om et generelt koronatillegg til alle..
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Curt Rice ved OsloMet gikk ut i media og lanserte at han ønsket å gi hver enkelt 10.000 kroner flatt i et engangs koronatillegg, men at fagforeningene heller så ut til å ville velge kompensasjon bare til dem som hadde levert konkrete krav i forbindelse med koronapandemien.

Tillitsbrudd

Problemet var at Rice verken hadde presentert det konkrete beløpet på 10.000 kroner før, eller drøftet saken med fagforeningene. Nå føler de tillitsvalgte seg urettmessig satt i et dårlig lys. Etter et møte i går har HR-avdelingen gjort det klart at Rice har gitt grønt lys for at ansatte som har konkrete timelister skal få utbetalt dette som overtid. Selv om han med det flate tillegget egentlig ønsket å stryke alle individuelle krav som følge av ekstra koronaarbeid. Nå har fagforeningene skrevet leserinnlegg om sin opplevelse av Rice sin håndtering av saken.

«Rektor Curt Rice begår et tillitsbrudd når han, i stedet for å følge gangen i lønnsforhandlinger avtalt mellom partene i staten, kommer med forhandlingsutspill i pressen og legger ord i munnen på tillitsvalgte som han ikke en gang har møtt i forhandlinger,» heter det i leserinnlegget som er undertegnet av 15 ulike fagforeninger.

Splitt og hersk

— Vi likte dårlig at han forsøker å fremstille det som at han tenker på alle, mens fagforeningene bare er opptatt av de som har levert inn konkrete krav. Fagforeningene har vært positive til et flatt tillegg. Men vi har ment at det ikke kan sette til side kravene fra dem som faktisk har utført ekstra arbeidstimer, sier hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren i Forskerforbundet ved OsloMet.

I leserinnlegget er tonen enda tøffere. «Dersom Rice ønsker å ha et godt forhold til fagforeningene på OsloMet, er ikke dette måten å gjøre det på. Å bygge tillit tar tid, men å ødelegge tillit er fort gjort,» heter det i innlegget.

Hovedtillitsvalgt Ingvild Nordang i Norsk Tjenestemannslag ved OsloMet mener Rice ikke har vært konstruktiv.

— Det var viktig for oss å skrive et innlegg som en reaksjon på rektors utspill i media hvor han «forhandler» i media, skylder på fagforeningene og setter dem i et dårlig lys. Dette er jo klassisk splitt og hersk framfor å bidra konstruktivt i partssamarbeidet og rydde opp i rotet han sjøl har vært med på å lage, sier Nordang.

Visse prosedyrer

Hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren i Forskerforbundet ved OsloMet..

Erik Dahlgren understreker at de gjerne er med på et flatt tillegg. — Poenget er at dersom ledelsen ved OsloMet ønsker å gi et generelt tillegg for 2020 til alle ansatte er det flott. Men det er visse krav til hvordan det skal skje, og de prosedyrene må følges, sier Dahlgren.

Mandag hadde HR-avdelingen ved OsloMet møte med fagforeningene der det ble klart at de som har levert konkrete krav eller timelister for utført arbeid skal få behandlet disse.

— De som har konkrete timelister blir sendt til fakultetene for utbetaling som overtid. De som har ordinære 2.5.3-krav skal få behandlet disse i et forhandlingsmøte 6.november, forteller Erik Dahlgren.

Alle skal få

— Tror du dette løser seg?

— Jeg håper det. Problemet vårt er at mange er blitt pålagt å jobbe, og har skrevet timer i forbindelse med dette. Det ville være å lure folk som de så skulle bli avspist med et flatt tillegg, uten å få noe for de faktisk arbeidede timene, sier Erik Dahlgren.

— Men mange sier om fagforeninger at det tenker kun på sine egne medlemmer?

— Det er ingen tvil om at i koronaperioden har renholderen vært like viktig som professoren. Selv om vi ikke har rengjøringspersonell eller annet teknisk personell blant våre medlemmer ser vi jo at det er grunn for å gi alle en påskjønnelse slik Rice har foreslått, sier Erik Dahlgren.

Tenker på sine

Rektor Curt Rice skjønner ikke at han skal ha gått frem slik at fagforeningene skal føle seg fornærmet.

— Det jeg sa var at fagforeningene tenker på sine medlemmer, mens jeg vil gi en anerkjennelse til alle. Det er helt naturlig at de tenker på sine medlemmer, og jeg kan ikke forstå at de skal reagere så sterkt som de gjør , sier Rice.

Han viser også til en lignende situasjon i fjor.

— OsloMet ønsket i fjor å gi et løft lønnsmessig til stipendiatene. Da gikk Forskerforbundet ut i Khrono og ønsket et slikt løft bare til sine medlemmer. Dette er ikke ukjent problematikk, sier OsloMet-rektoren.

— Hva tenker du om forslaget om et flatt tillegg på 10.000 til alle ansatte i år?

— Vi jobber for å levere på det og jeg opplever at jeg er i en god dialog med fagforeningene rundt dette. Jeg håper vi har en avklaring senest om et par uker, sier Curt Rice.

Powered by Labrador CMS