fagskoler

Fem fagskoler får opprette  nye studietilbud uten mer  godkjenning

Nokut har vedtatt at fem nye fagskoler selv kan bestemme å starte studietilbud innen bestemte fagområder.

Portrett av Sondra Borch
— Jeg er opptatt av at vi gir fagskolene handlingsrom til å omstille seg i takt med utviklinga, sier statsråd Sondra Borch.
Publisert Oppdatert

— Dette er en gledens dag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch i ei pressemelding. 

Flere fagskoler har lenge ventet og vært utålmodige i en Nokut-kø som har vært altfor lang. Antallet fagskoletilbud har økt kraftig i Norge, og det har ført til lengre saksbehandlingstid hos Nokut. Det er Nokut som har ansvaret for å gi godkjenning, også kalt akkreditering. 

Når fagskoler får akkreditering, slipper de å be om godkjenning fra Nokut. 

Fem får mer spillerom

Nå får fem fagskoler muligheter til å opprette studietilbud innenfor bestemte fagområder. De fem som nå får fagområdeakkreditering, er: 

  • Fagskolen Aldring og helse — Helse 
  • Fagskolen i Vestfold og Telemark — Helse 
  • Folkeuniversitetets fagskole — Helse 
  • Fagskolen Rogaland — Økonomi og administrasjon 
  • Fagskolen i Viken — Økonomi og administrasjon

Fagskolen Aldring og helse, Fagskolen i Vestfold og Telemark og Folkeuniversitetets fagskole får nå godkjent sine første fagområder. 

Totalt er det ni fagskoler som har akkreditering for helse- og oppvekstfag. 

— Kan snu oss raskt rundt

— Dette betyr at vi som fagskole blir enda mer fleksible og at vi kan tilby studietilbud til arbeidslivet enda raskere, sier rektor Eirik Hågensen ved Fagskolen i Viken i ei pressemelding. 

Eirik Hågensen er rektor ved Fagskolen i Viken

Fra før har Fagskolen i Viken en liknende godkjenning for fagskolestudenter innen helse og tekniske fag. 

— Det er viktig at vi som leverer utdanningstilbud raskt kan snu oss rundt og sammen med næringslivet utvikle den kompetansen som trengs her og nå, sier Hågensen. 

— Møter behovet

— Samfunnet trenger kvalifisert helsepersonell, og at vi nå har ni fagskoler over hele landet med ei fagområdeakkreditering innen helsefag, gjør at vi kan møte kompetansebehovet i framtida, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding. 

At disse fagskolene nå får fagområdeakkreditering, begrunner Nokut med at de med robuste fagmiljø og gode rutiner oppfyller kraene til utvidede fullmakter. 

Fikk mer penger

Nokut fikk i revidert statsbudsjett ei ekstrabevilgning fra regjeringa for å få ned akkrediteringskøen. I år prioriterer de å behandle søknader om fagområdeakkreditering. 

— Tilbudet til fagskolene er tilpasset kompetansebehovet i arbeidslivet i dag, men behovene endrer seg stadig. Derfor er jeg opptatt av at vi gir fagskolene handlingsrom til å omstille seg i takt med utviklinga, sier Sandra Borch i ei pressemelding fra Nokut. 

Ifølge statsråden er det regjeringas styrking av budsjettet til Nokut, som gjør at fem nye fagskoler har fått disse etterspurte fullmaktene. 

Flere fagskoler følger etter

Nokut varsler at de arbeider med langsiktige tiltak slik at flere modne fagskoler kan få mer ansvar og rettigheter, både i form av fagområdeakkrediteringer og etter hvert også institusjonsakkrediteringer. Det siste betyr at en fagskole fritt kan opprette studietilbud i alle fagområder. 

Ifølge Nokuts pressemelding er det 12 av totalt 57 fagskoler i Norge som har akkreditering for ett eller flere fagområder. 

Artikkelen er oppdatert kl 15.00 med kommentarer fra rektor Erik Hågensen ved Fagskolen i Viken. 

Powered by Labrador CMS