hjemmeeksamen

Flere har bestemt seg for hjemmeeksamen

Det blir hjemmeeksamen og bokstavkarakterer for jusstudentene ved Universitetet i Oslo i høst. Også ved NTNU har noen fagmiljø bestemt seg for at det blir hjemmeeksamen denne høsten.

— Selv om vi hadde klart å holde lokalene i Silurveien trygge, har vi fått en veldig sterk oppfordring fra byrådet i Oslo om å ikke legge opp til bruk av kollektivtransport, sier Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ledelsen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo har nå besluttet at alle eksamener skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020.

Den siste tiden har det vært noe medieoppstyr rundt at fakultetet i utgangspunktet la opp til ordinær skoleeksamen for sine studenter. 7400 studenter skulle etter planen innom Silurveien mellom 12. oktober og 22. desember, i en periode med mye koronasmitte i Oslo.

— Jeg mener fysisk skoleeksamen strider med hensynet til liv og helse for oss, ikke bare som studenter, men også som mennesker, sa Raha Moafi (21), som går andreåret på rettsvitenskap nylig til studentavisen Universitas.

Lyttet til studentene

Eksamenssaken har vært oppe på flere allmøter ved fakultetet.

Dekan Ragnhild Hennum forteller i en nettsak at smittesituasjonen, særlig i Oslo, sammen med hensynet til forutsigbarhet for eksamenskandidatene ligger bak beslutningen. Hun peker blant annet på de tydelige anbefalingene om at færrest mulig skal reise kollektivt, og at reiseveien er blant de forholdene studentene har fortalt at de er bekymret for.

— Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra studentene på allmøter vi har holdt de siste dagene, og vi har tett kontakt med Juridisk studentutvalg (JSU). Jeg vil i den forbindelse takke JSU for den jobben de har gjort med spørreundersøkelsen blant studentene, sier dekanen.

Hennum sier til Khrono at i sommer, da planene for høsten ble lagt, og eksamenslokaler måtte bookes, så smittesituasjonen annerledes ut.

— Nå er situasjonen en annen, særlig i Oslo. Selv om vi hadde klart å holde lokalene i Silurveien trygge, har vi fått en veldig sterk oppfordring fra byrådet i Oslo om å ikke legge opp til bruk av kollektivtransport, sier hun.

Hun forteller at de og har fått mange henvendelser fra bekymrede studenter.

— De tok opp en rekke ulike problemstillinger knyttet til smitte. Og så har vi fått et klart råd fra Juridisk studentutvalg. Samlet sett har dette gjort at vi velger å gå for hjemmeeksamen, sier hun.

Hennum sier at en beslutning om hjemmeeksamen så tidlig i semesteret også vil bidra til forutsigbarhet og ro for studentene.

Tema flere steder

Også ved NTNU har hjemmeeksamen eller ikke vært et tema den siste tiden. Det er nå et større utbrudd i byen.

NTNU Handelshøgskolen har bestemt seg for at det bare blir hjemmeeksamen dette semesteret. Det bekrefter Monica Rolfsen, som er dekan ved Fakultet for økonomi, etter at Universitetsavisa først meldte dette.

— Handelshøgskolen bestemte seg for dette torsdag. De tre andre instituttene skal bestemme seg innen få dager, sier Rolfsen.

Fristen for å gi beskjed om endelig eksamensform er 1. november.

Rolfsen sier at noen av eksamenene ved instituttet er i kategorien «to streker under svaret». Her vil det bli benyttet karakterene bestått eller ikke bestått. Andre eksamener vil bestå av drøftingsoppgaver.

— Noen emner har andre vurderingsformer enn skriftlig eksamen, som for eksempel muntlig presentasjon og vurdering av oppgaver som skrives i løpet av semesteret. Vi har arbeidet med nye vurderingsformer en stund, så kanskje vi nå får en fortgang i dette arbeidet, sier Rolfsen.

Khrono har uten hell prøvd å få en kommentar fra Marit Reitan, prorektor fra utdanning. Men da hun deltok på nettmøte med studentene tidligere i uken, sa hun at universitetet nå har en ekstra diskusjon om hjemmeeksamen eller ikke. Reitan sa også at NTNU ser på muligheten for å sette av en uke i januar til å avholde eksamen, dersom det blir nødvendig.

— Vi skal nå be fakultetene om å ta en ny gjennomgang og ber de se på mulighetene om å i større grad ha hjemmeeksamen der det er faglig forsvarlig, sa Reitan.

Et tillitsspørsmål

I Trondheim kan det altså bli noen eksamener med bokstavkarakterer og noen uten. Jusstudentene i Oslo vil få bokstavkarakterer denne gangen, selv om det er hjemmeeksameen. Dette var det stor kontrovers om i vår. Etter mye press valgte dekanatet den gang å snu — og kun vurdere studentene etter vurderingen bestått/ikke bestått.

— Hvorfor velger dere å ha bokstavkarakterer nå?

— Det vil bli gitt bokstavkarakterer i de fagene der dette er satt opp. Muligheten for juks er alltid tilstede – også ved skoleeksamen. Dette er et tillitsspørsmål. I vår ble det gjort en endring på dette midt i semesteret. Dette semesteret har vi sagt at det blir karakterer fra starten. Vi har også hatt bedre og mer undervisning. Nå blir det slik det er ved alle de andre fakultetene ved UiO, sier Hennum.

Vanskelig avgjørelse

Normalordningen ved Det juridiske fakultet er at man gjennomfører skoleeksamen. Derfor er det et unntak fra dette som må begrunnes.

Leder av Juridisk studentutvalg, Aksel Kolstad, sier til Khrono at deres råd var at man gikk over til hjemmeeksamen, fordi det var flest studenter som ønsket dette, men at dette har vært en vanskelig avgjørelse.

— Hva tenker du om at man skal gi karakterer ved hjemmeeksamen denne gangen?

— Man kommer ikke unna at mange ønsker karakterer. En del studenter tar opp igjen fag, og da er det dumt hvis de ikke skal kunne vurderes på vanlig måte. Det er forståelig at de ikke ønsker at store deler av vitnemålet deres skal bestå av bestått-karakterer, sier han.

(Saken er oppdatert 17.oktober kl 15.55 med opplysninger fra NTNU)

Powered by Labrador CMS