stortinget

Flertall for å fjerne de fleste tilleggspoeng ved opptak

Regjeringen får gjennomslag i Stortinget for alle sine forslag om endringer i opptakssystemet. Det betyr bort med alderspoeng og de fleste andre tilleggspoeng.

Lise Selnes (Ap) er saksordfører for opptaksmeldingen, der innstilling ble avgitt tirsdag. Hun er fornøyd med at regjeringen får flertall for betydelig forenkling av opptaksystemet.
Publisert Oppdatert

Regjeringen får gjennom alle endringene den foreslo i opptakssystemet til høyere utdanning, med varierende flertall i Stortinget. 

Fakta

Dette foreslo regjeringen i opptaksmeldingen

 • Avvikle tilleggspoeng for språkfag i videregående skole (i dag kan få totalt 4 til sammen)
 • Avvikle tilleggspoeng for alder (du kan i dag få maks 8 poeng, 2 poeng hvert år fra året du fyller 20 år).
 • Avvikle tilleggspoeng for folkehøgskole, fullført studium ved universitet og høgskole eller fagskole (I dag: maks 2 poeng totalt for disse + militærtjeneste/siviltjeneste )
 • Avvikle kjønnspoeng (i dag maks to poeng). Skal byttes ut med kjønnskvoter.
 • Beholde poeng for realfag i videregående skole (men gå fra maks 4 til maks 2)
 • Beholde poeng militær førstegangstjeneste/siviltjeneste (men gå fra 2 til 1 poeng)
 • Beholde førstegangsvitnemålskvoten, men gjøre den større
 • Ikke innføre opptaksprøve
 • Det skal fortsatt være mulig å forberede karakterer fra videregående skole og ta opp nye fag
 • Avvikle særskilte karakterkrav for sykepleierutdanningene (karakter 3 i norsk og matematikk)
 • Beholde særskilte karakterkrav på lærerutdanningene (enten 35 skolepoeng og minimum karakteren 4 i fellesfaget matematikk og 3 i norsk eller 40 skolepoeng og minimum 3 i fellesfaget matematikk og 3 i norsk.) Men åpne for dispensasjon fra kravene.

Det er klart etter at utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har avgitt innstilling tirsdag. 

Blant endringene er å fjerne alle tilleggspoeng bortsett fra to mulige tilleggspoeng for realfag på videregående (i dag kan du får fire) og ett tilleggspoeng for avtjening av verneplikt (i dag kan du få to). 

Alderspoengene fjernes og kjønnspoeng byttes ut med kjønnskvoter.

I alt blir det mulig å oppnå 3 tilleggspoeng, mot 14 i dag.

Karakterkravene for å komme inn på sykepleieutdanningen fjernes og det åpnes for dispensasjon fra karakterkrav på grunnskolelærerutdanninger.

I forrige uke ble det klart at regjeringen også får flertall i Stortinget for alle punkter i profesjonsmeldingen, som ble lagt fram samtidig med opptaksmeldingen. 

Opptaksmeldingen skal formelt gjennom Stortinget 5. juni.

Selnes: Et viktig arbeid

Saksordfører Lise Selnes (Ap) sier at det har vært en god prosess i komiteen og at standpunktene var ganske godt avklart på forhånd. Det var stor enighet i komiteen om tilleggspoengene, men større uenighet om karakterkravene på sykepleie- og grunnskolelærerutdanningene. 

— Det er et viktig arbeid som er gjort med opptakssystemet. Forrige regjering nedsatte opptaksutvalget og nå har vi fått et vedtak som vil påvirke mange unge menneskers liv. Jeg håper dette skal bli et solid system som vil stå seg over tid og gjøre opptakssystemet oversiktlig og forståelig, sier Selnes.

Flere forslag

Et solid flertall bestående av regjeringspartiene, Høyre, Frp og Venstre gikk inn for å beholde to realfagspoeng og gi ett tilleggspoeng for avtjening av verneplikt.

SV ønsket å beholde poeng for folkehøgskole og språk, mens Rødt fremmet forslag om å fjerne alle tilleggspoeng.

Høyre og FrP ønsket å beholde karakterkravene på sykepleie, mens Rødt og SV ønsket å fjerne karakterkravene helt også på lærerutdanningene. 

At det fortsatt skal være mulig å forbedre karakterer fra videregående var det stor enighet om i komiteen.

Alt i alt kom det ingen flertallsvedtak mot forslagene i regjeringens proposisjon.

Håper det får virke over tid

Lise Selnes sier at komiteen var opptatt av å få så brede flertallsvedtak som mulig, for å få et opptakssystem som kan stå seg over tid.

Ble vedtakene solide nok for at systemet skal stå seg, mener du?

— Når det gjelder tilleggspoengene, så tror jeg det. Her er det et bredt flertall. Når det gjelder karakterkravene, så vil nok debatten fortsette, og her er det også uenighet blant institusjonene. Men jeg håper at det vi har vedtatt kan få virke over tid, slik at vi kan få se effekten av det. Det er verdt å prøve å bygge ned barrierene for at vi skal få utdannet flere sykepleier og lærere, sier Selnes.

H: Fornøyd med poeng, ikke med karakterkrav

Kari-Anne Jønnes (H) sier at Høyre er fornøyd med tre ting: At det fortsatt blir realfagspoeng, poeng for verneplikt og at det fortsatt skal være mulig å forbedre karakterer fra videregående skole.

I tillegg er Høyre enig i at kjønnspoeng erstattes av kjønnskvoter.

Når det gjelder karakterkravene er Høyre sterkt og tydelig uenig med komitéflertallet.

— Vi ønsker sammen med FrP og Venstre å gjeninnføre 4-kravet i matematikk på lærerutdanningene. Det får vi ikke flertall for, men vi står fast på det, sier Jønnes.

Høyre har dessuten sammen med FrP og Venstre et forslag som handler om realfagspoengene, der de ber om at disse poengene fastsettes slik at de særlig fremmer full fordypning i fysikk og matematikk på videregående.

Kari-Anne Jønnes (H) er fortsatt svært uenig i at karakterkravene på sykepleie fjernes.

Ingen stor omveltning

Innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen innebærer at Stortinget, i likhet med regjeringen, vil ha en langt mindre omfattende endring av opptakssystemet til høyere utdanning enn det regjeringsoppnevnte opptaksutvalget foreslo i utredningen som ble lagt fram i desember 2022. 

Utvalget, som ble ledet av Marianne Aasen, foreslo å fjerne absolutt alle tilleggspoengene og dessuten fjerne muligheten til å forbedre fag fra videregående skole. I tillegg foreslo utvalget å innføre en standardisert opptaksprøve og at 20 prosent av studieplassene skulle fordeles etter resultater i denne opptaksprøven.

Powered by Labrador CMS