høgskulen på vestlandet

Følg styremøtet direkte

Rektor på Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, vil gi alle sine ansatte en varig lønnsøkning i kjølvannet av innsatsen knyttet til koronapandemien.

Styremøte ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i august 2019. Denne uka blir det digitalt møte for styret. Du kan følge det direkte.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skulle møtes i Sogndal denne uka, men møtet er blitt digitalt. Du kan følge det her onsdag 28. oktober fra 10.30 til 18.00 og torsdag 29. oktober fra 9-14.00.

HVL gjør oppmerksom på at det er satt av tid både onsdag og torsdag til styreseminar, og at det bare er behandlingen av ordinære styresaker som blir strømmet.

Se også: Her kan du følge møtet

Vil sette av 7 millioner til generell lønnsøkning

En av sakene styret skal behandle er et forslag fra rektor Berit Rokne om at alle ansatte skal få et lønnstillegg grunnet de utfordringer koronapandemien har innebåret og den innsatsen de ansatte har gjort i den forbindelse.

Rokne presiserer at hun ønsker at det ikke bare skal være en engangs utbetaling, men et varig lønnstilskudd, og forsalget innebærer en økning i lønnsutgiftene på ca 7 millioner kroner, noe som utgjør 0,5 prosent av lønnsbudsjettet.

I sakspapirene presiserer Rokne at lønnsforhandlingene selvsagt skal skje innenfor de rammer og forhandlinger som lønnsdannelsen skjer i staten, og dermed gjennom forhandlinger med fagforeningene.

Samtidig ber hun om at alle parter merker seg intensjonen i forslaget til rektor og eventuelt styret hvis de støtter forslaget: Dette skal være et likt og flatt tillegg til alle, og det er ikke ønskelig at man skal ha detaljerte debatter om noens kal ha mer enn andre.

Tilsvarende lønnsdebatt på OsloMet har nådd store høyder.

Les også:

Sakslisten

Vedtakssaker

 • Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
 • Internrevisjon - revidert instruks og innspill til revisjonsplan 2021
 • Styrets føringar for årsplan 2021 ved HVL – retningslinjer og prioriteringar
 • Innspill til KD - budsjett 2022
 • Lønnsforhandlingar 2020
 • Etablering av Master i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 • Evaluering av den samla studieporteporteføljen- styret sine føringar
 • Drøfting organisatoriske/strukturelle endringar før neste åremålsperiode

Orienteringssaker

 • Rekneskapsstatus pr 2. tertial 2020 - Eksternrekneskapet rapportert til KD
 • Internregnskap 2.tertial 2020
 • Forslag til statsbudsjett for 2021 og betingelser for rammefordeling av budsjett ved HVL
 • Forskningsmelding HVL 2019
 • Universitetsprosjektet: Status og veien videre

Faste orienteringer

 • Orienteringar frå rektor - styremøte 07/20 10
 • Referatsaker - styremøte 07/20 5
 • Campusrelevant tema 07/20
Powered by Labrador CMS