lønn og pandemi

Full krangel om alle skal få koronatillegg ved OsloMet

Rektor Curt Rice ved OsloMet sier han vil gi alle ansatte 10.000 kroner for ekstra innsats under pandemien. Fagforeningene vil ha betalt for merarbeid i tillegg. Det vil ikke Rice.

Rektor Curt Rice vil ikke gå med på å gi de ansatte kompensasjon for ekstraarbeid under pandemien i tillegg til pengene han har foreslått som en generell påskjønnelse til alle for belastningen i år.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Alle skal få», mente rektor Curt Rice, og gikk ut med et brev der han åpnet for en flat engangskompensasjon til alle ansatte ved OsloMet for ekstra innsats under koronapandemien i 2020.

Nå har han også konkretisert tillegget til om lag 10.000 kroner per medarbeider. En påskjønnelse som vil koste OsloMet rundt 20 millioner kroner i år.

Ikke i pose og sekk

Men fagforeningene har en annen tilnærming. De er enige i et flatt tillegg, men vil at hver enkelt som har levert inn krav om ekstrabetaling som følge av merarbeid under koronapandemien, også skal få betalt på individuell basis ut over Rice sitt «anerkjennelsestillegg». Det går ikke Rice med på.

Dermed kan det generelle tillegget falle bort, og kun de som har søkt om ekstra kompensasjon vil få mer penger som følge av pandemibelastningen.

— Min tanke er at alle ansatte på OsloMet har gjort en kjempeinnsats under koronapandemien og at det er vanskelig å skille den ene fra den andre. Som en anerkjennelse av dette ønsker vi å gi et flatt tillegg til alle på 10.000 kroner for 2020, sier rektor Curt Rice.

Bare noen skal få

Han er tydelig oppgitt over at fagforeningene i tillegg til 10 000 kr til alle, også vil ha kompensasjon til hver enkelt av dem som har søkt på egen basis om dette.

— Dersom vi skal gå inn på en individuell vurdering kan det være betydelige forskjeller i hvordan den enkelte har bidratt, men det blir nesten umulig å rangere. De ansatte har også fått ulike beskjeder med tanke på om de kan søke ekstra kompensasjon. Hittil er det kommet inn krav om ekstra betaling på 3 millioner kroner totalt. Fagforeningene står med sitt standpunkt i fare for å si nei til over 20 millioner og ja til 3 millioner, sier Curt Rice.

Rektorens standpunkt er at ved en flat kompensasjon til alle, vil argumentet for en individuell kompensasjon for ekstra innsats under koronapandemien falle bort.

— Jeg skjønner det egentlig ikke. For meg oppleves det som at vi med et flatt tillegg sier at alle skal få, men at fagforeningene heller vil at bare noen skal få, sier Curt Rice.

Kan ikke strekke seg

Han har ikke tall på hvor mange individuelle krav som er kommet inn når det gjelder kompensasjon som følge av pandemien, men totalsummen ligger på rundt 3 millioner kroner.

— Kravene er to typer. Noen søker ekstra kompensasjon for innsatsen i år, mens andre mener de har fått endret jobbinnhold så mye at de søker om en varig lønnsøkning, sier Rice.

— Men kunne dere ikke innfri begge deler her?

— Nei, 20 millioner er mye penger og vi kan ikke strekke oss lenger enn det. Samtidig vil det ikke være riktig å gi individuell kompensasjon når vi påskjønner alle. Konsekvensen av å kreve individuelle koronatillegg vil være at bare et mindretall vil få tillegg for koronainnsatsen, mens alle de andre som har bidratt ikke vil få lønnsmessig uttelling. Det synes jeg vil være uheldig for alle våre ansatte som har gjort en stor jobb i en vanskelig situasjon, sier Curt Rice.

Ikke hørt om 10.000

Fagforeningslederne ved OsloMet har ikke hørt snakk om 10.000 kroner per ansatt tidligere.

— Dette har jeg ikke hørt noe om tidligere. Vi har hatt løse samtaler om et flatt tillegg for 2020. Slik jeg oppfattet det var det snakk om kanskje 2500-5000 kroner, sier nestleder i Parat ved OsloMet, Ole Ivar Birkelund.

— Rice sier at fagforeningene krever i pose og sekk?

— Det er helt flott med et generelt, flatt tillegg til alle som en kompensasjon for innsatsen som følge av koronapandemien i år. Men det kan ikke skyve til side de individuelle kravene som er fremsatt. Det handler om faktisk arbeidede timer som det skal betales for, sier Ole Ivar Birkelund.

Han mener rektoren ved OsloMet blander kortene.

— Det er én sak at OsloMet vil kompensere alle for en ekstrabelastning med koronapandemien. Men det har ingenting med de individuelle lønnskravene som er fremsatt som følge av ekstra arbeid. Dette burde helst vært utbetalt som overtid, sier Birkelund.

Kupper situasjonen

I Forskerforbundet har de heller ikke hørt om 10.000 kroner per ansatt i engangsbeløp for 2020.

— 10.000 kroner? Det var nytt for meg. Tidligere har rektor snakket løselig om langt lavere beløp, sier Erik Dahlgren, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved OsloMet.

— Curt Rice legger det frem som at fagforeningene med dette sier nei til 20 millioner og heller vil ha tre millioner, som er summen av de individuelle kravene til nå?

— For meg er dette veldig klønete håndtert av arbeidsgiver. Våre medlemmer har levert inn krav allerede i juni som følge av koronapandemien, men behandlingen av disse er blitt utsatt til høsten. Så kommer rektor og kupper denne situasjonen med et flatt kronetillegg, sier Dahlgren, som også mener det er snakk om ulike typer kompensasjon.

— Det er fint med et flatt tillegg til alle for 2020. Men det har ingenting med de faktiske leverte kravene å gjøre som er betaling for konkret utført arbeid, sier Dahlgren.

Ikke hatt forhandlinger

I Norsk Tjenestemannslag ved OsloMet har de samme tilnærming som Forskerforbundet.

— Det er klart det er positivt med et tillegg til alle for ekstra belastning under koronapandemien. Men det må komme i tillegg til lønnskravene som er fremsatt på riktig vis, sier Ingvild Nordang, hovedtillitsvalgt i NTL ved OsloMet.

Hun har heller ikke hørt beløpet 10.000 kroner tidligere.

— Vi har tidligere bare hørt løse antakelser om hvilke beløp det kunne være snakk om. Vi har heller ikke hatt forhandlinger om dette, forhandlinger skjer som kjent i møter mellom partene og ikke i media, sier Nordang.

Blander kortene

I Akademikerne liker de dårlig å diskutere lønnsforhold i media.

— Lønnsforhandlingene er en forhandlingssak, og det er dermed vanskelig å gå inn på en stor diskusjon via media. Vi synes det er rart at rektor oppgir tall til media som vi ikke har fått spesifisert, senest i møter om lønnsforhandlinger med arbeidsgiver torsdag denne uken, sier hovedtillitsvalgt i Akademikerne ved OsloMet, Trude Sundtjønn.

Hun legger til at de generelt mener at det er en god ide at alle ansatte får en påskjønnelse etter pandemiutfordringer i 2020.

— Men her blander rektor to ting. Alle ansatte har jobbet nytt, ubekvemt og annerledes enn vanlig. Men samtidig er det noen ansatte som egentlig skulle hatt utbetalt overtid for ekstraarbeid. At rektor ikke ønsker å betale ansatte for arbeid som er utført er ikke aktuelt å gå med på, sier Sundtjønn.

Hun mener det er rett og rimelig med begge deler.

— Vi mener at rektor både må betale for ekstra dokumenterbart arbeid som er utført og gi en påskjønnelse til alle ansatte i tillegg, sier Trude Sundtjønn.

På vegne av alle

Rektor Curt Rice sier dette om årsaken til at fagforeningene ikke har hørt om 10.000 kronersbeløpet før.

«Det kan gjerne stemme at de ikke har hørt det. Jeg har vært i en prosess med økonomiavdelingen for å finne ut hvor mye vi kan prioritere til dette,» skriver han i en epost til Khrono.

Han mener beløpet ikke har noen betydning.

«Men uenigheten med fagforeningene er prinsipiell og beløpet bør være irrelevant for dem. De har en legitim interesse av å jobbe på vegne av sine medlemmer mens jeg har en legitim interesse av å jobbe på vegne av alle ansatte,» skriver rektoren.

(Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at alle Khronos ansatte i Oslo, formelt er ansatt ved OsloMet. Journalisten som har skrevet denne saken jobber på Khronos kontor i Bergen og er formelt ansatt ved Universitetet i Bergen. red.mrk.)

Powered by Labrador CMS