Sosiale medier

Forskere dropper Twitter/X

Måling viser hvordan forskere har forlatt eller redusert bruken av Twitter/X etter at Elon Musk tok kontroll.

Det har vært eXit fra Twitter for flere forskere etter at Elon Musk tok kontroll.

Brussel (Khrono): Should I stay or should I go?

Spørsmålet har svirret rundt i akademia de siste månedene, etter at Elon Musk i oktober tok kontroll over Twitter, og senere omdøpte det til X. 

Mens ansatte i selskapet fikk sparken og avisene beskrev økende hatprat i takt med Musks endringer, varslet flere forskere at de ville forlate Twitter. Også i Norge, slik Khrono har skrevet om i en større gjennomgang.

«Det er på tide å forlate Twitter . jeg tillater meg en overgangsfase», skrev for eksempel rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo da han ønsket velkommen til sin konto på Mastodon.

Stølen var ikke den eneste som varslet at han byttet til Mastodon. Men hvor mange forskere har faktisk forlatt Twitter/X? Og hva — om noe — har de byttet til?

Dette finnes det selvsagt ikke fullstendige tall på, men en fersk undersøkelse gjort av magasinet Nature gir noe svar. 

Bruker mindre tid der

Nature henvendte seg til 170.000 forskere som er, eller har vært, på Twitter/X og spurte dem om Twitter-bruken deres har endret seg de siste seks månedene. Nær 9200 av dem svarte. Av disse sier i underkant av sju prosent at de har sluttet å bruke plattformen.

Blant de som fortsatt er på Twitter/X, sier over halvparten at de har redusert tida de bruker der. En av fire har redusert Twitter-bruken betydelig.

Begrunnelsen forskerne oppgir varierer, men flere peker på Musk sin ledelse. Mange har også merket seg en økning i falske kontoer, troll og hatefulle ytringer.

Nature beskriver også en bekymring blant forskere som har hatt dette som en viktig plattform, ikke minst for deling av forskning og diskusjon rundt den. En forsker i Nederland sier at om alle forsvinner fra plattformen, eller den blir ubrukelig, vil det få betydning for hvor mye han når ut med arbeidet.

Deler forskning

Så hvor mange forskere var/er på Twitter/X? Ingen vet, men det finnes noen tall. 

Samme Nature hadde en gjennomgang av disse tallene i en tidligere sak. Der viste de blant annet til Rodrigo Costas Comesana ved Universitetet i Leiden, i Nederland, som sammen med kollegaer for ett år siden publiserte et datasett med en halv million Twitter-brukere som trolig var forskere. Costas var også involvert i annen studie, fra 2020, som anslo at minst en prosent av artikkelforfatterne i Web of Science hadde Twitter-profiler. En annen Nature-studie fra 2014 konkluderte med at 13 prosent av forskerne brukte plattformen regelmessig.

I tillegg pekte de på flere studier som viser at plattformen har vært sentral i spredningen av forskning. Costas anslår overfor Nature at en tredel av all vitenskapelig litteratur tvitres, med henvisning til en studie fra 2020, som analyserte 12 millioner artikler publisert i perioden 2012 til 2018. I løpet av perioden doblet det seg, til nesten 40 prosent, skriver de og legger til at under koronapandemien ble mer enn halvparten av artiklene om covid-19 nevnt minst en gang på Twitter.

Men, som en annen studie har vist, at det deles betyr ikke at folk klikker seg inn og leser forskningen.

Hvor blir de av?

Hva skjer med forskerne som forsvinner helt eller delvis fra Twitter/X? Dukker de opp andre steder?

Omtrent 46 prosent av de som har svart Nature, svarer at de har åpnet kontoer på andre sosiale medier det siste året, mens 54 prosent ikke har gjort det. Blant disse andre plattformene troner Mastodon på topp.

Av de som har åpnet nye kontoer, svarer nesten 47 prosent av de har åpnet Mastodon-konto. Deretter følger LinkedIn og Instagram.

Powered by Labrador CMS