Forskernettverk for innovasjon opprettet

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) ble formelt stiftet på Lillehammer 27. november. Dette opplyses det om i en pressemelding.

Leder av Innoff-nettverket, Ann-Karin Tennås Holmen. Foto: UiS
Leder av Innoff-nettverket, Ann-Karin Tennås Holmen. Foto: UiS

Nettverket har som ambisjon å bidra til å styrke forskningen på innovasjon i offentlig sektor i Norge, og utvikle forskningens betydning og relevans for omstillingen av offentlig sektor for å nå FNs bærekraftsmål (SDG). Dette vil skje ved blant annet å synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet og utvikle samarbeidsarenaer mellom forskere samt mellom forskere og praksisfeltet.

Nettverket har også en ambisjon om å ta en aktiv rolle som premissgiver for politikkutforming for å styrke forskningsinnsats rettet mot innovasjon i offentlig sektor.

— INNOFF er en viktig nyvinning i seg selv som forsøker å forene ambisjoner og krefter for å styrke kvaliteten og relevansen forskningen skal ha for å møte offentlig sektors innovasjonsbehov, sier nyvalgt styreleder Ann-Karin Tennås Holmen (Universitetet i Stavanger).

Sammen med det nye styret har hun nå ledelsen av hvordan nettverket skal utvikle seg. På stiftelsesmøtet var 17 institusjoner fra universitets- og høgskolesektoren samt instituttsektoren representert. Nettverket omfatter deltakelse fra ca. 150 forskere over hele landet.

Styret i INNOFF består av:

  • Ann-Karin Tennås Holmen, Universitetet i Stavanger (leder)
  • Mads Dahl Gjefsen, OsloMet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
  • Ulla Higdem, Høgskolen i Innlandet
  • Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning AS
  • Rannveig Røste, Høgskolen i Østfold
  • Roar Stokken, Høgskulen i Volda
  • Ragnhild Holmen Waldahl, Nordlandsforskning AS

Deltakelse i nettverket innebærer å ha et kontaktpunkt, å bidra med innsikt i relevant forskning og forskere på egen institusjon, og å få tilgang til forskningsfeltet sin aktivitet nasjonalt. For å sikre kontinuitet i nettverket ønskes økonomiske bidrag velkommen.

(Amanda Schei / Khrono)

Powered by Labrador CMS