kristin halvorsen

Forskningsrådet advarer mot flere tiltak: — Reelle kutt i forskning

Styreleder i Forskingsrådet Kristin Halvorsen påpeker at grepene de har tatt vil få store konsekvenser for norsk forsking. En konsekvens kan bli at det ikke blir fripro-utlysning på to år.

Styreleder i Forskingsrådet, Kristin Halvorsen, vil gjøre regjeringen oppmerksom på konsekvensene dersom Forskingsrådet må kutte ytterligere..
Publisert

— Grepene som styret allerede har vedtatt vil få store konsekvenser for norsk forsking, sier styreleder i Forskingsrådet Kristin Halvorsen i nyhetssak på Forskingsrådets hjemmeside.

Aftenposten omtaler også advarselen til Halvorsen onsdag.

Fakta

Underskudd på 4,1 milliarder kroner

Underskuddet i Forskningsrådet er på til sammen 4,1 milliarder kroner og skyldes ifølge det nye styret følgende:

  • Overbevilgninger fra tidligere styre: 1,8 milliarder kroner.
  • Omdisponeringer av avsetninger i 2020 og 2022: 600 millioner kroner.
  • Engangskutt i budsjettårene 2017-2021: 1,7 milliarder kroner.

Kilde: Forskningsrådet

Styret vedtok nylig en lang rekke punkter for å bedre den økonomiske utsikten i Forskingsrådet. Redusering, kutt og stopp i støtteordninger er stikkordene. Forskingsrådet påpeker at dersom det skal gjøres enda flere tiltak vil situasjonen bli svært alvorlig. Styret ber om at den samlede innstramningseffekten over år vektlegges, ikke at negative avsettinger på hver post skal fjernes innen 2024.

– Dersom ikke dagens fleksibilitet kan videreføres vil det bety at det må kuttes i et betydelig omfang i allerede pågående forskningsprosjekter. Det vil bety uferdige forskningsprosjekter, oppsigelser av ansatte i forskningsmiljøene og trolig rettsaker om mulig kontraktsbrudd. Vi i styret advarer sterkt mot en slik løsning, og ber derfor om at det er provenyeffekten av innsparingsforslagene som vektlegges, ikke en svært knapp frist for når alle negative avsetninger skal være avviklet, sier Halvorsen.

1,7 milliarder mangler

Styreleder Halvorsen opplyser at grepene de har tatt vil føre til innsparinger på 2,4 milliarder kroner. Dette er penger som tidligere har gått til økt aktivitet i forskingningssektoren.

— Men innstramminger ut over 2,4 milliarder kroner er inndekning for kutt som har gått til andre ting. Dette er dermed reelle kutt i forskning, og det er viktig at både nåværende regjering og Stortinget gjøres oppmerksom på dette, sier Halvorsen.

Det samme ble påpekt under mandagens styremøte i Forskingsrådet. Der vedtok styret at de vil oversende et notat til Kunnskapsdepartementet som synliggjør konsekvensene av ytterligere omprioriteringer av midler.

Det mangler fortsatt 1,7 milliarder kroner for å dekke hele underskuddet til Forskingsrådet. Styret advarer mot at ytterligere kutt enn det de har foreslått vil gå svært negative virkninger for norsk forskningsvirksomhet.

Fire punkter om de må kutte mer

Styret lister opp følgende forslag som det da kan dreie seg om:

  • Ikke lyse ut FRIPO i ytterligere to år.

  • Gjennomføre kutt i allerede pågående prosjekter.
  • Redusere alle utlysninger med bidrag fra negative poster med i størrelsesorden 20 prosent i både 2023 og 2024.
  • Eller kombinasjoner av tiltakene nevnt.

– Styret viser til at forskningsvirksomhet er avhengig av forutsigbarhet i rammebetingelsene og det er ikke hensiktsmessig med store svingninger over kort tid. Dette tilsier innstramminger bør gjennomføres over år, at det ikke kuttes i pågående prosjekter og at det er kontinuitet i utlysninger og tildelinger de nærmeste årene, påpeker styrelederen.

Powered by Labrador CMS