forskningsrådet

Forskningsrådet: Det blir kutt i juni-tildelingene

De fleste planlagte tildelinger fra Forskningsrådet blir gjennomført i juni, men beløpene blir lavere.

Styreleder i Forskningsrådet, Kristin Halvorsen, er glad for raske avklaringer.
Publisert Oppdatert

I et informasjonsskriv fra Forskningsrådet heter det at Forskningsrådets styre og administrasjon i tett dialog med Kunnskapsdepartementet har gjort nye avklaringer om planlagte tildelinger i juni.

Fakta

Forskningsrådet og Ola Borten Moe

  • I forbindelse med framlegging av revidert nasjonalbudsjett 2022 12. mai fortalte Ola Borten Moe at hadde kastet styret for Forskningsrådet og satt inn et midlertidig styre ledet av Kristin Halvorsen.
  • Bakgrunnen er et notat utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), lagt fram i februar. Notat vises det til at Forskningsrådet ikke følger statens økonomireglement i sin håndtering av avsetninger.
  • I slutten av april gir Riksrevisjonen tommel opp for årsregnskapet til Forskningsrådet uten bemerkninger.
  • I lys av den nye saken rundt Forskningsrådet erkjenner Riksrevisjonen at de burde adressert utfordringene DFØ har streket opp. De vil komme tilbake med sin vurdering av disse forholdene.
  • I en artikkel i Aftenposten sa Ola Borten Moe også at han ville stoppe bevilgninger midlertidig.
  • Mandag 16. mai hadde det nye styret sitt første møte der de fikk en gjennomgang fra Forskningsrådet med deres oppfatning av den økonomiske situasjonen.
  • Det nye styret har fått som mandat å få gjort en ekstern gransking av situasjonen for Forskningsrådet.
  • Tiltakene fra Ola Borten Moe har skapt betydelig uro i sektoren.
  • I instituttsektoren er man kanskje særlig bekymret for konsekvensene rundt EU-søknader.
  • Rektorer ved universiteter og høgskoler har vært samlet i sine reaksjoner og sin kritikk.

I et informasjonsskriv understrekes det at tildelinger fra poster som ikke har negative avsetninger, vil bli gjennomført. Det betyr at det vil bli gjennomført tildelinger i juni for de fleste utlysninger, men med lavere beløp enn planlagt.

Kommer tilbake med beløpene

— Vi vil komme tilbake med tildelingsnivå for tildelingene i juni snarlig, skriver Forskningsrådet.

Negativ avsetning betyr at budsjettposten har et overforbruk. Det var direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) som i et notat fra februar slo fast at Forskningsrådets praksis med likviditetsstyring på tvers av budsjettposter ikke var i tråd med statens økonomireglement.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe avsatte styret og Forskningsrådet inntil videre fikk beskjed om å stoppe tildelinger til nye prosjekter på de områdene som lå an til å gå i minus.

Felles møte med FFA og UHR

Forskningsrådets styre og administrasjon er nå i dialog med styrene i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) for å sammen finne gode forslag til løsninger. Det ble avholdt et felles møte med styrene mandag 23. mai.

— Jeg er glad for at vi allerede nå har fått avklart at vi kan gjennomføre de fleste tildelingene i juni, selv om beløpet er lavere enn planlagt, sier styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen, ifølge informasjonsskrivet.

Hun legger til:

— Det er nå viktig at vi fortsetter å tildele midler, slik at norske forskningsmiljøer i minst mulig grad forsinkes, sier Halvorsen.

Konsekvenser også til høsten

Forskningsrådet skriver at det også i september vil bli gjennomført tildelinger på postene som ikke har negative avsetninger.

— Vi får mange spørsmål knyttet til FRIPRO (Banebrytende forskning, red.mrk.) og SFF (Sentre for fremragende forskning, red.mrk.), som har planlagte tildelingsmøter i september. Dette er poster som har negative avsetninger og vi jobber nå med mulige løsninger på disse utlysningene, og vil komme tilbake med informasjon så snart som mulig.

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er også opptatt av FRIPRO og høstens tildelinger.

— Samtidig vet vi at det nå er svært mange forskere som har søkt om FRIPRO, og som venter på svar i september. Vi jobber nå med mulige løsninger på denne utlysningen, og vil komme tilbake med informasjon så snart som mulig, sier Tveit ifølge informasjonsskrivet til Forskningsrådet.

Powered by Labrador CMS