forskningsrådet

Venstre frykter nytt hvileskjær. MDG gir Borten Moe stryk.

Flere partier på Stortinget er usikre på hva de skal mene om regjeringens tiltak overfor Forskningsrådet, men Ola Borten Moe høster kritikk.

Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet de Grønne, er svært bekymret for måten Ola Borten Moe håndterer saken rundt Forskningsrådet.
Publisert Oppdatert

Ola Borten Moe og regjeringen har kastet styret i Forskningsrådet og satt inn et midlertidig styre bestående av fem personer som skal sitte til jul. I tillegg har han innført midlertidig stopp i prosjektene i Forskningsrådet over Kunnskapsdepartementets poster.

Regjeringen er i mindtertall så de trenger 9 representanter til som støtter Ola Borten Moes håndtering i Stortinget når revidert nasjonalbudsjett behandles i midten av juni. Få partier har så langt signalisert sitt ståsted.

SV (13 mandater), Venstre (8 mandater) og MDG (3 mandater) uttrykker alle sterk bekymring for situasjonen.

Fakta

Forskningsrådet og Ola Borten Moe

  • I forbindelse med framlegging av revidert nasjonalbudsjett 2022 12. mai fortalte Ola Borten Moe at hadde kastet styret for Forskningsrådet og satt inn et midlertidig styre ledet av Kristin Halvorsen.
  • Bakgrunnen er et notat utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), lagt fram i februar. Notat vises det til at Forskningsrådet ikke følger statens økonomireglement i sin håndtering av avsetninger.
  • I slutten av april gir Riksrevisjonen tommel opp for årsregnskapet til Forskningsrådet uten bemerkninger.
  • I lys av den nye saken rundt Forskningsrådet erkjenner Riksrevisjonen at de burde adressert utfordringene DFØ har streket opp. De vil komme tilbake med sin vurdering av disse forholdene.
  • I en artikkel i Aftenposten sa Ola Borten Moe også at han ville stoppe bevilgninger midlertidig.
  • Mandag 16. mai hadde det nye styret sitt første møte der de fikk en gjennomgang fra Forskningsrådet med deres oppfatning av den økonomiske situasjonen.
  • Det nye styret har fått som mandat å få gjort en ekstern gransking av situasjonen for Forskningsrådet.
  • Tiltakene fra Ola Borten Moe har skapt betydelig uro i sektoren.
  • I instituttsektoren er man kanskje særlig bekymret for konsekvensene rundt EU-søknader.
  • Rektorer ved universiteter og høgskoler har vært samlet i sine reaksjoner og sin kritikk.

Miljøpartiet De grønne (MDG) mener hele prosessen overfor Forskningsrådet er svært dårlig gjennomført fra Kunnskapsdepartementet og statsråd Ola Borten Moe sin side.

— Det skaper svært mye usikkerhet i sektoren, og spesielt for viktige forskermiljøer vi bør satse mer på, sier MDGs nestleder Arild Hermstad i en e-post til Khrono.

Venstre: Frykter nytt hvileskjær

Abid Raja er Venstres utdanningspolitiske talsperson.

— Jeg frykter at vi ser begynnelsen på et nytt hvileskjær eller verre, sier Venstres Abid Raja.

— Det er viktig at vi så raskt som mulig får på plass en finansieringsordning for forskningen som gir forutsigbarhet og stabilitet, men også fleksibilitet og som tar høyde for at forskningsprosjekter ofte går over flere år og har flere finansieringskilder. Dette må komme raskt på plass, slik at norsk forskning blir minst mulig skadelidende, skriver Raja i en epost til Khrono.

Han trekker fram at foreløpig har statsråden foreslått en rekke kutt i høyere utdanning og forskning uten å komme med noen løsninger på utfordringene sektoren står oppe i.

— Jeg frykter at vi ser begynnelsen på et nytt hvileskjær eller verre, men jeg vil gi statsråden mulighet til å komme til Stortinget med en løsning som sikrer fortsatt høy kvalitet på undervisning og forskning i Norge, sier Raja.

Hvileskjær var et begrep daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal brukte i 2006 da han forsøkte å kutte i forskningsbevilgninger. En betegnelse og et tiltak som medførte Djupedals avgang som statsråd.

Raja har også sendt skriftlig spørsmål til Ola Borten Moe i Stortinget. Her spør han:

«Hvordan vil statsråden sørge for «langsiktighet og evne til stabilitet og til å planlegge», slik Nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser etterlyser i en uttalelse til NRK?»

Stiller spørsmål i Stortinget

MDGs stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, har også levert skriftlig spørsmål til Ola Borten Moe i Stortinget om kuttene som Forskningsrådet de siste årene har opplevd.

— Statsråden kastet nylig styret i Norges forskningsråd. Sammen med et inntektskutt på 1,7 milliarder de siste fem årene, skaper dette stor uforutsigbarhet for dem som skal forske fram kunnskapen vi trenger i omstillingen av Norge. Fri, uavhengig forskning er sentralt for å få fram banebrytende løsninger og nå FNs bærekraftsmål. Hvordan vil statsråden sikre midlene og forutsigbarheten som trengs for at norsk forskning skal kunne levere på bærekraftsmålene, spør Hanson.

— Skaper mye usikkerhet

Nestleder Arild Hermstad trekker fram at kuttene Forskingsrådet nå kan oppleve har kommet svært brått på, og skaper svært mye usikkerhet i sektoren.

— Spesielt for viktige forskermiljøer vi bør satse mer på kan dette være katastrofalt, og fjerne muligheten for langsiktigheten og forutsigbarhet i forskningen, sier han og legger til:

— Vi er i en historisk periode der vi må tørre å satse enda mer på forskning for å få frem de løsningene vi trenger for å løse de største utfordringene samfunnet står overfor. Da er det svært bekymringsfullt at det kuttes, og spesielt på måten det nå gjøres.

Hermstad poengterer også at MDG syns det er uheldig at det nå foreslås å kutte i grunnforskningen.

Fakta

Fordelingen på Stortinget

Det er 169 representanter på Stortinget. Regjeringen har selv 76 mandater, trenger 9 til for å ha flertall på Stortinget

Kilde: stortinget.no

— Grunnforskningen er sentral for å nå løsningene vi trenger i det grønne skiftet, men som kanskje ikke viser resultater med en gang. Likevel kan denne forskningen være helt sentrale for å få til langsiktige løsninger. Man bør heller se på om man kan løse opp reglene til forskningsrådet for å sikre forutsigbar finansiering over tid, skriver Hermstad.

— For firkanta regler

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) jobber nå for at Stortinget skal slutte seg til en løsing Direktoratet for økonomistyring i sitt omtalte notat ser som en mulighet, nemlig at forskningsrådet får fullmakt fra Stortinget til å fortsette sin håndtering av avsetningers lik de har gjort i mange år.

— Er dette et forslag MDG vil stille seg positiv til?

— Vi må ha klare regler for økonomistyring i staten, men nå har vi støtt på et eksempel på at reglene er for firkantede. Det er viktig med nok fleksibilitet og langsiktighet i finansieringen til at sektoren kan lykkes i sitt arbeid. Nå kan det se ut som om statsråden ønsker å spenne bein på dem i stedet. Skal vi få til nødvendige og forskningsdrevne samfunnsendringer trengs langsiktige perspektiver, det er ikke så mye “«hyllevare»» innen sirkulære løsninger, klimateknologi eller nye internasjonale rammeverk for å verne natur, understreker Hermstad.

Ola Borten Moe svarte Khrono på samme spørsmål mandag. Han skrev i en e-post:

— Det (en fullmakt fra Stortinget. red.anm.) vil ikke løse problemet med at Forskningsrådet samlet sett ligger an til å gå betydelig i minus i årene fremover. Som vi har sagt, så vil Kunnskapsdepartementet gjennomgå hele budsjetteringen av Forskningsrådet. Mulige forslag til fullmakter vil være en del av dette arbeidet.

— Forverrer situasjonen

Fra 2017 og fram til i dag har Forskningsrådet hvert år opplevd engangskutt. Totalt for perioden 2017–2021 dreier det seg om nesten 1,7 milliarder kroner. Samtidig har Forskningsrådet fått beskjed fra Kunnskapsdepartementet om å opprettholde aktivitetsnivået.

Ledelse og administrasjon i Forskningsrådet har hatt den klare oppfatningen at Forskningsrådet her har lånt tilbake avsetninger til departementet, som de siden skulle få tilbakeført.

— Vil MDG se på dette og hvordan stiller dere dere til en tilbakeføring?

— Det viktigste er at vi kommer dit hvor norsk forskning finansieres tilstrekkelig til å møte behovene vi har. Da må organer som Forskningsrådet få midler og mulighetene til å tilrettelegge for at forskningsmiljøer kan planlegge lenger frem i tid slik at man ikke skaper masse byråkrati hvert år og usikkerhet blant forskerne, skriver Hermstad og han legger til:

— Å sparke hele styret slik Ola Borten Moe nå har gjort forverrer kun disse usikkerhetsmomentene.

Ola Borten Moe svarte dette på samme spørsmål tidligere denne uka:

— Ut fra formuleringene i statsbudsjettet er det mildt sagt oppsiktsvekkende dersom Forskningsrådet har trodd at dette var et lån til Stortinget som de ville få tilbake, skriver Ola Borten Moe.

Og han fortsatte:

— Men disse engangskuttene og formidlingen av dem til Forskningsrådet kom under den forrige regjeringen. Vi overtok 14. oktober, så dette får andre svare for, understreker Ola Borten Moe.

SV: Vi er bekymra

SVs Freddy Andre Øvstegård sier i en kort kommentar til Khrono at de jobber med å sette seg inn i alle sider av denne saken.

— Men vi har notert oss det mange skarpe reaksjonene og vi er oppriktig bekymra for det som skjer, sier Øvstegård.

Han understreker at SV kommer tilbake med flere synspunkter når de har fått jobbet grundigere med problemstillingene.

Endringslogg:

23.05.2022, kl 08.15: Lagt inn skriftlig spørsmål fra Venstre til forskningsministeren.

(Khrono har stilt de samme spørsmålene til alle partiene på Stortinget. Så langt har ikke Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Rødt svart.)

Powered by Labrador CMS