Debatt ● Anne Lycke og Agnes Landstad

Forskningsrådet må prioritere forskning som styrker Norges omstillingsevne

For forskningsinstituttene er det aller viktigste for forskningssystemet fremover å sikre at Forskningsrådet svarer på samfunnets kunnskapsbehov. Det må til for å kunne klare de omstillingene Norge står foran.

Hva skal Forskningsrådets rolle være i fremtiden? Agnes Landstad (f.v.) er daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena, og Anne Lycke er styreleder i FFA.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Forskningsrådets rolle og funksjon er under ombygging. Det aller viktigste er da å sikre at Forskningsrådet svarer på samfunnets kunnskapsbehov for å greie de omstillingene Norge står foran.

Fellesskapets investering i forskning må rettes mot samfunnets behov og sikre kunnskapsspredning. Vi trenger teknologiutvikling og forskning som understøtter omstilling i næringsliv og offentlige tjenester. Utfordringene som skal løses, krever forskningssamarbeid på tvers av fag og sektorer. 

Når fellesskapet investerer i forskning, må forskningsmidlene brukes der de gir god effekt og sikrer kunnskapsspredning. Forskningsrådet må forsterke virkemidler som bygger samarbeid mellom problemeier og forskningsmiljø. Konkret gjelder dette innretningen på Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN), Kunnskapsprosjekter i næringslivet (KSP) og Skattefunn. Gjennom samarbeid sikres relevans, kvalitet og rask anvendelse av ny kunnskap.

Forskningsrådets Retur-EU-ordning er helt avgjørende for at forskningsinstituttene og deres samarbeidsparter i næringsliv og offentlig virksomhet kan delta i forskningssamarbeid finansiert av EU. Slik sikrer vi at Norge deltar i Europas digitale og grønne omstillingsløft og vi henter hjem kontingenten Norge betaler for å delta.

Forskningsrådet må sikre at forskningen tas i bruk og at alle sektorer åpner sine arenaer for bidrag til nødvendig omstilling. Her er det mye å vinne innenfor helsesektoren, samferdsel og totalberedskap 

Forskningsrådet må arrangere gode konkurransearenaer hvor forskningens kvalitet, relevans og spredning er avgjørende for tildeling av midlene. Og de må i større grad utløse medfinansiering fra samarbeidsparter. Forskningsresultater finansiert av fellesskapet, må blir gjort tilgjengelig for andre og gjenbrukt, de må ikke bli innelåst i enkeltvirksomheter.

FFAs innspill til Forskningsrådets rolle og funksjoner kan leses i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS