Fripro

Forskningsrådet revurderer regel som rammer unge forskere

Forskningsrådet har gjort det vanskeligere for unge forskere å få Fripro-midler. Men etter protester skal de se på reglene på nytt. — Veldig positive nyheter, sier Ingvild Reymert.

Administrerende direktør Mari Sundli Tveit (t.h.) i Forskningsrådet varsler at de vil se på Fripro-reglene på nytt. Tidligere denne måneden strammet de inn slik at det ble vanskeligere for unge forskere å søke om penger til banebrytende forskning. — Tusen takk til Mari, sier Ingvild Reymert i Akademiet for yngre forskere (t.v).
Publisert

Forskningsrådet endret tidligere denne måneden reglene for Fripro-ordningen, som er utlysninger til banebrytende forskning.

Hensikten var å få suksessraten for Fripro-søknader opp til 25 prosent, slik statsråd Ola Borten Moe (Sp) har krevd. Men det utløste protester at Forskningsrådet også gjorde det vanskeligere for unge forskere å søke.

Regelendringen gjør at folk som disputerer når de er i slutten av 30-årene må vente i seks år før de får mulighet til å søke om Fripro.

Men i et innlegg i Khrono varsler nå administrerende direktør Mari Sundli Tveit at Forskningsrådet skal se på saken på nytt, etter at de «har fått tilbakemeldinger på at endringene vil få uheldige konsekvenser for noen forskere tidlig i karrieren.»

Hun skriver:

«Vi ønsker nå å gi disse forskerne mulighet til å konkurrere med andre forskere tidlig i karrieren, og vi vil derfor diskutere praksisen med aldersgrense for unge forskertalenter i neste styremøte i Forskningsrådet 10. mars».

— Dette er veldig positive nyheter, sier Ingvild Reymert, som var den som først tok opp saken i Khrono.

Fakta

Fripro (banebrytende forskning)

  • Fripro er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag.
  • Fripro finansierer grunnleggende, fremragende forskning, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.
  • Det lyses ut midler til grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter innenfor alle fagområder.
  • Består av Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter ogTreårig forskerprosjekt med internasjonal

    mobilitet.

Hun er førsteamanuensis ved OsloMet og medlem av Akademiet for yngre forskere.

— Tusen takk til Mari, hvis dette betyr at hun har hørt på yngre forskere og at det viser at det hjelper å si fra, sier hun.

Mari Sundli Tveit: — Vil sikre en god helhet

Det Forskningsrådet konkret har gjort, er at de har innført et nytt krav for søkere til det som heter Forskerprosjekt for fornyelse. Innstrammingen innebærer at du må vente seks år etter avlagt doktorgrad før du kan søke om midler. Fram til nå har kravet bare vært at du har avlagt doktorgrad.

I tillegg er det allerede begrensninger for Forskerprosjekt for unge talenter, som også er en del Fripro. Søkere må være under 40 år og vente i to år etter doktorgraden før de kan søke.

Konsekvensen av regelendringen er at noen forskere faller mellom to stoler.

— Vil dere nå revurdere seksårsgrensen?

— Dette er jo en sak som skal opp i styret, og jeg vil ikke forskuttere den behandlingen, sier Mari Sundli Tveit til Khrono.

— Men det jeg kan si er at styret har vært veldig opptatt av mulighetene for forskere tidlig i karriereløpet, og når vi nå har fått tydelige tilbakemeldinger på at det har oppstått en situasjon, ønsker vi å ta dette raskt opp igjen for å sikre at vi har en god helhet. Vi vil jo innstille på noe som sikrer den helheten, sier hun.

Vurderer 40-årsgrense

40-årsgrensen for Unge talenter er også på bordet.

— Ja, vi kommer helt klart til å diskutere den aldersgrensen når vi ser på hva som skal være meritterende i akademia framover. Det er behov for forskerkompetanse i alle deler av arbeidslivet, det er behov for mye mer sektormobilitet. Dette er en del av en stor bevegelse innenfor forskning. I den sammenhengen kan man stille seg spørsmålet om alder er relevant for å sette sånne grenser, eller om man heller skal se på om man for eksempel er i en tidlig del av forskerkarrieren, sier hun.

Ingvild Reymert håper at styret nå fjerner 40-årsgrensen, slik at de som ikke kan søke på Fornyelse kan søke på Unge talenter.

— Jeg tror det er mest rimelig. Denne seksårsgrensen er satt opp fordi dette skal være for noen som har litt mer erfaring og har utviklet forskningsprosjekter. For det er en utfordring for yngre forskere at det blir veldig hard konkurranse, sånn sett har jeg forståelse for den seksårsregelen. Men da må man sørge for at ikke noen faller mellom to stoler, sier Reymert.

Hun forteller at hun har fått mange tilbakemeldinger etter at hun tok opp saken i Khrono.

— Mange unge forskere, som nettopp er de som faller mellom to stoler, synes at det er bra at vi tar opp saken. Og jeg har ikke sett en eneste person som har forsvart at noen skal falle mellom to stoler.

— Det er ikke alt man fanger opp

I innlegget sitt skriver Mari Sundli Tveit at Forskningsrådet har presentert og diskutert alle Fripro-endringene i møter med sektoren, inkludert Akademiet for yngre forskere. «Vår opplevelse er at de vedtatte forslagene i stort ble godt mottatt», skriver hun.

— Det er klart at det er ikke alt man fanger opp i sånne prosesser. Og vi er lydhøre, når vi ser at det er behov for å diskutere helheten på nytt, så vil vi naturligvis gjøre det, sier hun.Powered by Labrador CMS