Debatt ● MAri Sundli Tveit

Forskningsrådet skal støtte forskere tidlig i karrieren

Nå skal Fripro-endringene diskuteres på nytt i Forskningsrådets styre, skriver Mari Sundli Tveit.

Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet. Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse, Gardermoen 10. jan. 2023.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet om å redusere antall søknader og innføre tiltak som begrenser ressursbruken hos søkerne og hos oss. Målet er 25 prosent innvilgelse. Samtidig er det svært viktig for oss å ha et system som gir ferske forskertalenter mulighet til å søke og få finansiering i den viktige tidlige fasen av karrieren.

Alle søknadsbegrensende tiltak vil innskrenke mulighetene forskere har til å søke om midler fra Fripro. Derfor har vi vært svært bevisste på å ha tett dialog med sektoren når vi nå gjør endringer. Alle endringene har blitt diskutert og presentert i dialogmøter med kunnskapsdepartementet, ulike porteføljestyrer i Forskningsrådet, rektorene ved universitetene og høyskolene og representanter for instituttsektoren, Akademiet for yngre forskere og andre unge forskere og helseforetakene. Vår opplevelse er at de vedtatte forslagene i stort ble godt mottatt.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Vi skal støtte forskere tidlig i forskerkarrieren, og vi jobber helhetlig med bredden av virkemidler med tanke på ferske forskere. I februar gjorde vi store og viktige endringer i Fripro. I etterkant har vi fått tydelige tilbakemeldinger på at endringene vil få uheldige konsekvenser for noen forskere tidlig i karrieren. Problemstillingen er blant annet blitt løftet av Akademiet for yngre forskere, gjennom et innlegg i Khrono av Simen Ådnøy Ellingsen, Nils H. Korsvoll og Ingvild Reymert.

Vedtaket medfører at det nå er en gruppe forskere tidlig i karrieren, men som er over 40 år som verken kan søke Forskerprosjekt for unge talenter eller Forskerprosjekt for fornyelse fordi det er gått mindre enn 6 år etter avlagt ph.d. Denne gruppen forskere har tidligere i liten grad nådd opp i konkurransen med erfarne forskere om midler fra Forskerprosjekt for fornyelse.

Vi ønsker nå å gi disse forskerne mulighet til å konkurrere med andre forskere tidlig i karrieren, og vi vil derfor diskutere praksisen med aldersgrense for unge forskertalenter i neste styremøte i Forskningsrådet 10. mars.

Powered by Labrador CMS