covid-19

Forskningsrådet trekker støtte til norsk vaksinefabrikk

Forskningsrådet trekker støtten til den norske vaksinefabrikken Norvax. Rådet mener selskapet ikke har kompetanse nok til et prosjekt de har fått støtte til.

Norvax har klaget på Forskningsrådets besøutning.
Publisert

Støtten på 16 millioner kroner skulle brukes til et forskningssamarbeid med Sintef om utvikling av vaksineteknologi.

Nå har Norges forskningsråd (NFR) trukket pengene tilbake, skriver Morgenbladet.

Rådet mener Norvax ikke har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre prosjektet.

De mener også at Norvax ikke har imøtekommet kravene om å klargjøre forhold knyttet til forskningsarbeid og økonomi, viser korrespondanse avisen har fått delvis innsyn i.

Etter at flere nøkkelpersoner i Norvax sluttet i sommer, forsøkte selskapet å erstatte kompetansen med britiske konsulenter, som ifølge Forskningsrådets egne undersøkelser ikke var klar over hvilke roller de var blitt tildelt i Norvax’ planer.

Har påklaget beslutningen

Dermed konkluderer saksbehandlingen med at Norvax har gitt «villedende informasjon til Forskningsrådet».

Styreformann i Norvax, Peter A. Jensen, skriver i en kommentar i avisen at selskapet aldri, med vilje har gitt villedende informasjon til noen. Selskapet har derfor påklaget Forskningsrådets beslutning.

Jensen mener informasjonen Morgenbladet har mottatt, er konfidensiell og tilhører Norvax, og at Forskningsrådet derfor har brutt offentlighetslovens bestemmelser om unntak for innsyn, skriver Morgenbladet.

Forskningsrådets avdelingsdirektør Petter Helgesen svarer at Morgenbladets innsynsbegjæring er behandlet i henhold til offentlighetsloven, og at det er gjort unntak fra innsyn «i den grad vi vurderte å ha hjemmel for det».

Ikke godkjent

Slik Forskningsrådet vurderte situasjonen, hadde «de sentrale fagpersonene» sluttet «uten at deres kompetanse har blitt erstattet».

Rådet «stiller spørsmålstegn ved bedriftens gjennomføringsevne av FOU-prosjektet og realiseringen av innovasjonen».

Søknaden om å gjøre Peter Jensen til prosjektleder ble ikke godkjent fordi han ikke hadde «den kompetanse og erfaring som Forskningsrådet krever».

Norvax ble derfor bedt om å finne en ny prosjektleder, og om å erstatte de avgåtte fagpersonene med personell med tilsvarende ekspertise og erfaring, skriver Morgenbladet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS