Kunngjør konkurranse

Forskningsrådet vil vite hvordan pandemien har påvirket forskningen

At pandemien har hatt sine konsekvenser er uomtvistelig. Men nøyaktig hvordan ønsker Forskningsrådet at nå skal dokumenteres og monitoreres.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, ønsker data på hvordan pandemien har påvirket forskningssektoren i Norge.
Publisert

Koronapandemien og den påfølgende nedstengingen har hatt store konsekvenser for samfunnet.

Fakta

De 12 problemstillingene

Systemeffekter

 • Påvirkning på utvikling i prosjekttilgang og -gjennomføring fordelt på forskningssektorer og fagområder
 • Påvirkning på samarbeidsrelasjoner og -måter nasjonalt og internasjonalt
 • Håndtering og konsekvenser av krisetiltak og nye bestillinger fra myndighetene knyttet til selve pandemien
 • Økonomiske konsekvenser – for forskere, forskningsutførende institusjoner og sektorer

Endrede forskningsprosesser

 • Endringer av arbeidsformer, herunder innholdet i FoU-arbeidet og hvordan selve forskningen utføres
 • Forskyvninger i forholdet mellom forskning og utviklingsarbeid
 • Grønt skifte pga. redusert reising, hyppigere kontakt pga. forbedret digital kontakt med lavere kostnader
 • Forringet kvalitet og dybde i undervisning og interaksjon
 • Faglige forskjeller knyttet til ulike behov for tilgang til forskningsinfrastruktur og tilgang til informanter

Nettverk og karriereutvikling

 • Påvirkning på rekruttering av og gjennomføring hos stipendiater, herunder begrensninger i tilgang til reiser for utveksling og nettverksbygging, og datainnhenting
 • Eventuelle varige konsekvenser for karriereutviklingen for de berørte kohorter av unge forskere, postdoktorer og stipendiater
 • Institusjonenes oppfølging av nyansatte internasjonale forskerne som har vært hemmet av innreiseforbud/restriksjoner og som kan tenkes å fortsatt ha utfordringer knyttet til dette

Forskningssektoren, både universiteter, høgskoler og forskningsinstituttene er også i stor grad berørt av disse endringene, som Khrono har skrevet side opp og ned om.

Dette ønsker Forskningsrådet nå å få dokumentert og monitorert, både de kortsiktige og langsiktige konsekvensene.

Det være seg kortsiktige konsekvenser som nye arbeidsmåter, forsinkelser eller markeder som faller bort, eller mer langsiktige, som permanente endringer i prioriteringer, endringer i samarbeidsrelasjoner eller frafall av studenter, stipendiater og eksterne forskere.

Bare for noen dager siden la Forskningsrådet oppdraget ut på anbud. Formålet:

«... å kunne gripe inn med tiltak dersom akutte behov identifiseres, derav fokus i oppdraget på monitorering», står det i utlysningen.

12 konkrete problemstillinger

Forskningsrådet opplyser til Khrono at de ikke har anledning til å kommentere på eller utdype innholdet i anbudet, da de ikke skal påvirke konkurransen.

Men anbudet er ganske detaljert. Forskningsrådet forventer blant annet at undersøkelsen skal inneholde en eller flere spørreundersøkelser og intervjuer med aktuelle informanter.

I tillegg ønsker de at det trekkes på eksisterende datakilder, registre og annet liknende arbeid gjort både i Norge og andre land.

Forskningsrådet har i tillegg 12 helt konkrete problemstillinger de ønsker belyst i undersøkelsen (se faktaboks).

Budsjettramme på 8 mill

Forskningsrådet vil at anbudsvinnerne skal ta fatt på arbeidet raskest mulig. Og prosjektet skal vare i fire år.

Budsjettrammen er på 8 millioner kroner, fordel med rundt 2 millioner kroner per år.

Resultater, data og analyser skal deles fortløpende, og fungere som innspill og underlag for løpende politiske vurderinger rundt behov for tiltak og satsinger, skriver Forskningsrådet i anbudet.

Det skal hele vegen rapporteres til oppdragsgiver Forskningsrådet. I tillegg skal det opprettes en referansegruppe med deltagere fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Akademiet for yngre forskere (AYF), Kunnskapsdepartementet og Forskingsrådet.

Kriteriene for tildeling listes som følger: Oppgaveforståelse, kjennskap til sektoren, organisering og samhandling med oppdragsgiver og kommunikasjonsplan.

Fristen for å komme med sin forespørsel om å bli med i konkurransen er 1. november. Deretter vil alle kvalifiserte få tre uker til til å pirke på detaljene i sitt endelige tilbud.

Powered by Labrador CMS