psykologi

Fortsatt ikke klarsignal for  psykologi i Agder

Universitetet i Agder får heller ikke nå tommel opp for søknaden sin om å tilby et profesjonsstudium i psykologi.  Først må mangler i søknaden rettes opp.

Universitetet i Agder viser til stor mangel på psykologer i landsdelen og ønsker å tilby profesjonsstudiet til sine studenter. Foreløpig mangler godkjentstempelet fra Nokut.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Agder (UiA) har søkt to ganger om å få etablere et seksårig profesjonsstudium i psykologi.

Mens Universitetet i Stavanger i februar fikk ja til psykologi fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), får UiA nå beskjed om at søknaden er mangelfull og at utdanningen ikke oppfyller kravene til akkreditering.

Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen får nok en gang beskjed om at UiAs psykologisøknad har mangler.

Nokuts sakkyndige komité mener at fagmiljøet ved UiA må styrkes innen utviklingspsykologi og personlighetspsykologi, samt at det er uklart i søknaden om studentene får erfaring med alle pasientgrupper og aldersområder, skriver  UiA på sine nettsider.

Får tre uker på seg

UiA får tre uker på seg til å kommentere feil, mangler eller misforståelser i de sakkyndiges vurderinger. UiA får også anledning til å gjøre mindre justeringer av søknaden, dersom det bare er små endringer som skal til for å oppfylle Nokuts «må-krav», heter det. 

— Vi går nå grundig gjennom utkastet, vurderer de manglene de sakkyndige peker på og vil gi vårt tilsvar, sier dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA. 

Ja til rettsvitenskap

Etter at gradsforskriften ble endret i 2021, søkte både UiA og UiS om å få opprette profesjonsstudium i psykologi. Begge har søkt to ganger. Selv om universitetene vanligvis kan opprette studier uten søknad, bestemte regjeringen at når det gjelder profesjonsstudiet i psykologi, master i rettsvitenskap og teologi må man søke Nokut om akkreditering.

I februar 2023 fikk både UiA og UiS ja fra Nokut til å opprette master i rettsvitenskap.

Powered by Labrador CMS