fem på hjemmekontoret

Fra dyp konsentrasjon til snekring, trening og tur

Noen sliter med å holde seg unna snekringen på hjemmekontoret. Andre gumler druer eller tar en treningstur mellom dype konsentrasjonsøkter. Møt fem akademikere på hjemmekontoret.

Professor Frode Steen, prorektor Nina Waale, viserektor Oddrun Samdal, professor Bjørn Torgrim Ramberg og professor Aksel Tjora er alle på hjemmekontor om dagen.
Professor Frode Steen, prorektor Nina Waale, viserektor Oddrun Samdal, professor Bjørn Torgrim Ramberg og professor Aksel Tjora er alle på hjemmekontor om dagen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Pandemien har sendt akademia i Oslo og Bergen tilbake til hjemmekontoret. Khrono har tatt pulsen på noen av dem som jobber hjemmefra.

Prorektor for utdanning, Nina Waaler, OsloMet

Mange av møtene blir mer effektive, og tiden mellom møtene som jeg vanligvis småprater og sjekker ut ting med kollegaer, nå brukes til å gjennomgå mailer som ellers er kveldsarbeid.

Nina Waaler

— Hva tenker du om å sitte på hjemmekontor på grunn av koronapandemien?

— At årsaken til hjemmekontor er alvorlig og trist, samtidig har hjemmekontor sine positive sider.

— Hva er de positive effektene av hjemmekontor?

Nina Waaler, prorektor ved OsloMet
Nina Waaler, prorektor ved OsloMet

— Mange av møtene blir mer effektive, og tiden mellom møtene som jeg vanligvis småprater og sjekker ut ting med kollegaer, nå brukes til å gjennomgå mailer som ellers er kveldsarbeid. Kan også innrømme at dersom det er litt lenger tid mellom møtene legger jeg inn en treningstur – midt på dagen!

— Og hva er de negative sidene?

— Fravær av samvær med dyktige og hyggelige kollegaer, samt det å være tett på det pulserende studentlivet på campus.

— Hvilke spesielle utfordringer er det for en ledergruppe å ikke være fysisk samlet?

— At vi ikke sammen kan sette oss ned og tenke de ‘lange tanker’.

— Hva tenker du om den kommende vinteren med tanke på koronasituasjonen og akademia?

— Jeg er bekymret for hvilke konsekvenser fravær av de fysiske møtepunktene kan få for den psykososiale helsen blant både studenter og ansatte. I tillegg tenker jeg mye på om vi klarer å sikre et godt læringsutbytte for våre studenter når det er mindre faglig og sosial aktivitet på campus.

— Hva er din største last når du er hjemme?

— Helt ærlig: Jeg har ingen!

— Hva er ditt beste tips for å ha det bra på hjemmekontoret?

— Verdsette og kjenne på det privilegium at vi innen akademia tross alt har en trygg og meningsfull jobb.

— Hva tenker du om løsninger der hjemmekontor blir et valg på mer permanent basis?

— At det å kunne velge i seg selv er et gode, og at det kan gi en mer fleksibel samt effektiv arbeidsdag.

Professor Frode Steen, Norges Handelshøgskole

For meg som jobber mye i utlandet blir den største ulempen at jeg ikke får møtt kolleger fysisk, og mister dermed muligheten til å være ordentlig kreativ sammen med dem.

Frode Steen

— Hva tenker du om å sitte på hjemmekontor på grunn av koronapandemien?

— Den største forskjellen er at det blir langt flere dager hjemme og følgelig mer ensomt.

Professor Frode Steen, NHH
Professor Frode Steen, NHH

— Hva er de positive effektene av hjemmekontor?

— Mye spart tid. Jeg slipper arbeidsreisen og har mulighet til å fokusere mer og bedre.

Og hva er de negative sidene?

— Møter må tas på Teams, Zoom eller lignende plattformer og fungerer jo ikke som et perfekt substitutt. For meg som jobber mye i utlandet blir den største ulempen at jeg ikke får møtt kolleger fysisk, og mister dermed muligheten til å være ordentlig kreativ sammen med dem.

— Hva tenker du om den kommende vinteren med tanke på koronasituasjonen og akademia?

— Jeg tenker at den største utfordringen er studentene som ikke får møte faglærere, må ha digitale forelesninger og ikke få en normal undervisningssituasjon.

Hva er din største last når du er hjemme?

— Kollegene mine vil le av dette, men for tiden må jeg svare snekring! Jeg flytter inn i nytt hus samtidig som det er hjemmekontor. Da blir det en del runder med snekkervest og verktøy.

— Hva er ditt beste tips for å ha det bra på hjemmekontoret?

— Både for folk som har familie og andre tror jeg det handler om å dedikere et sted i huset der du kan være alene og jobbe med dine ting. Sofa, spisebord og andre ukurante steder fungerer ikke i lengden.

— Hva tenker du om løsninger der hjemmekontor blir et valg på mer permanent basis?

— For en yrkesgruppe som akademia, der du ofte har behov for å fokusere, kan hjemmekontor være veldig produktivitetsfremmende,. Men for de fleste yrkesgrupper er det slik at sosial interaksjon er det som øker produktiviteten.

Professor Bjørn Torgrim Ramberg, UiO

En ting vi har lært i denne tida, er at e-liv ikke kan erstatte fysisk tilstedeværelse. Vi trenger nærvær, med kolleger og studenter.

Bjørn Torgrim Ramberg

Bjørn Torgrim Ramberg
Bjørn Torgrim Ramberg

— Hva tenker du om å sitte på hjemmekontor på grunn av koronapandemien?

—Selv har jeg har vært i hjemmekontor uavbrutt siden nedstengningen i mars. Jeg har en vedvarende immunsvekkelse, og priser meg lykkelig for at jeg lever i en tid hvor teknologi gjør det mulig for folk som meg å fortsette å gjøre jobben, selv om vi må holde oss vekk fra arbeidsplassen. Samtidig vet jeg at hjemmekontor gjør arbeidsforholdene krevende for veldig mange. Jeg er takknemlig overfor alle de som tar en støyt for laget i denne situasjonen.

— Hva er de positive effektene av hjemmekontor?

— Tidsbruken blir mer fleksibel. Dyr i husholdningen er lykkeligere. Møter blir gjerne mer effektive, langs noen linjer. I hvert fall periodevis, i hvert fall for noen av oss, blir det mindre forstyrrelse og mer rom for konsentrasjon over tid.

—Og hva er de negative sidene?

— Når det gjelder kjerneoppgavene, er det særlig undervisningssiden som lider. Det er vanskelig å oppnå og opprettholde god studentkontakt. Et annet sentralt punkt er tap av uformelt samkvem med kolleger—man savner sine «frolleagues» («colleagues who are also friends»).

— Hva tenker du om den kommende vinteren med tanke på koronasituasjonen og akademia?

— Den største utfordringen for sektoren blir å sikre et godt tilbud til studentene, faglig og sosialt, og å oppnå den tilknytningen til institusjonen som er viktig for et godt studieløp.

— Hva er din største last når du er hjemme?

— Hva arbeid angår er det en utfordring å holde stø kurs, ikke la seg distrahere til å flakse mellom oppgaver. Ellers bruker jeg produkter fra Bergans og Norrøna svært mye mer enn i kontordagenes tid.

— Hva er ditt beste tips for å ha det bra på hjemmekontoret?

— Fysiologiske behov i bånn—pass på kroppen og de fysiske arbeidsbetingelsene. Det andre tipset vil være å koble seg på og prioritere enkelte av de mer uformelle faglige e-møteplassene som jeg tror det er ganske mange av etter hvert, ved de fleste enhetene—få litt faglig-sosialt påfyll.

— Hva tenker du om løsninger der hjemmekontor blir et valg på mer permanent basis?

— I vår bransje jobber vi allerede hybrid, for å si det slik. Å utvide muligheten til dette ved å gjøre e-deltagelse enkelt, kan ha flere positive sider. Men det kan også svekke tilknytning og miljø, om det blir en norm. En ting vi har lært i denne tida, er at e-liv ikke kan erstatte fysisk tilstedeværelse. Vi trenger nærvær, med kolleger og studenter.

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, UiB

Hjemmekontor kan gi fleksibilitet for enkelte dager når oppgaven kan løses like godt eller kanskje bedre hjemme.

Oddrun Samdal

Viserektor Oddrun Samdal
Viserektor Oddrun Samdal

— Hva tenker du om å sitte på hjemmekontor på grunn av koronapandemien?

— Det er en nødvendig begrensning for å bidra til å redusere smitte slik smittesituasjonen er i Bergen akkurat nå.

— Hva er de positive effektene av hjemmekontor?

— Det gir økt effektivitet ved at det er rom for enda flere møter og det er mulig å hente seg kaffe eller te uten å gå ut av møterommet

— Og de negative sidene?

— Småprat ved kaffemaskinen og den daglige spaserturen til og fra kontoret.

— Hvilke spesielle utfordringer er det for en ledergruppe å ikke være fysisk samlet?

— Vi mangler en arena for raske avklaringer eller informasjonsdeling som en kan få til ved å gå innom kolleger på kontoret.

— Hva tenker du om den kommende vinteren med tanke på koronasituasjonen og akademia?

— Det mest krevende er skifter mellom hjemmekontor og fysisk på campus. Muligheten for å være fysisk på campus tenker jeg er viktig for arbeidsfellesskap rundt all vår kjernevirksomhet. Og for studentene er det også viktig å kunne treffes for å diskutere fag og ha et godt sosialt liv, som også fremmer motivasjon og læring.

— Hva er din største last når du er hjemme?

— At jeg blir sittende i ro altfor mye når jeg ikke fysisk må flytte meg opp og ned i etasjer eller mellom bygg for ulike møter.

— Hva er ditt beste tips for å ha det bra på hjemmekontoret?

— Tilgang på god te og kaffe og å finne god rytme for å spise lunsj, selv om det blir alene.

— Hva tenker du om løsninger der hjemmekontor blir et valg på mer permanent basis?

— Hjemmekontor kan gi fleksibilitet for enkelte dager når oppgaven kan løses like godt eller kanskje bedre hjemme. For eksempel tenker jeg at digitale heldagsmøter kan være enklere å gjøre hjemmefra. Gode arbeidsfellesskap styrkes av fysisk samhandling, så det er viktig at den dimensjonen ikke går tapt ved at kolleger ikke møtes samtidig.

Professor Aksel Tjora, NTNU

Tap av studiemiljø er en av de største truslene mot god kvalitet i høyere utdanning, og tapet av studentkontakt gjør også mine arbeidsdager fattigere.

Aksel Tjora

Professor Aksel Tjora, NTNU
Professor Aksel Tjora, NTNU

(Tjora er ikke i en situasjon der han er anbefalt eller må være på hjemmekontor, men slipper til likevel red.anm.)

— Hva tenker du om å sitte på hjemmekontor på grunn av koronapandemien?

— Siden jeg har hjemmekontor blandet med arbeid på campus og fysiske forelesninger og studenter så går det greit. Ca 50 prosent av hver og da kan jeg planlegge hjemme/campus avhengig av oppgaver.

— Hva er de positive effektene ?

— Spart reisetid, ikke særlig annet.

— Og de negative sidene?

— Savn av kolleger i spontane samtaler, studentene «mine», å rusle til butikken og biblioteket på campus, ikke minst å føle seg som en del av den «sosiale verden», dessuten å bevege daglig med sykkel til jobb.

— Hva tenker du om den kommende vinteren med tanke på koronasituasjonen og akademia?

— Jeg er redd vi mister mer av de fysiske læringsoppleggene som vi har i dag. Tap av studiemiljø er en av de største truslene mot god kvalitet i høyere utdanning, og tapet av studentkontakt gjør også mine arbeidsdager fattigere.

— Hva er din største last når du er hjemme?

— Rastløshet som fører til at jeg går opp og ned i huset, og at jeg sitter og gumler druer hele tiden.

— Hva er ditt beste tips for å ha det bra på hjemmekontoret?

— Å ha ulike steder hjemme for å gjøre ulike arbeidsoppgaver, dessuten å ha et stort hus med eget kontor!!

— Hva tenker du om løsninger der hjemmekontor blir et valg på mer permanent basis?

— Dersom man tvinges til hjemmekontor er det er en arbeidsmiljømessig nedtur for veldig mange. Ikke bare tap av det sosiale, men dårlige fysiske forhold. Mitt «hjemmekontor» er egentlig en gang med en arbeidsbenk som er grei nok for digitale møter og en times arbeid, men uholdbart i lengden. Om NTNU bygger på huset mitt og innreder et kontor hjemme vil det hjelpe betydelig. Kanskje hjemmecampus er en nye løsningen?

Powered by Labrador CMS