Universitetet i Sørøst-Norge

Fra to til syv kvinner i toppledelsen

Universitetet i Sørøst-Norge har siden 2016 tredoblet antall kvinnelige toppledere.

Øverst fra venstre, rektor Petter Aasen, viserektor for ekstern samhandling Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning og studiekvalitet Ingvild Marheim Larsen, viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering Heidi Kristin Ormstad, dekan ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag Morten Christian Melaaen, dekan ved fakultetet for humaniora, idretts- og utdanninsvitenskap Per-Ludvik Kjendlie, dekan ved USN handelshøyskolen Hans Anton Stubberud. Nederst fra venstre: dekan ved fakultetet for helse- og sosialvitenskap Pia Cecilie Bing-Jonsson, studiedirektør ved avdeling for utdanning og studiekvalitet Vibeke Bredahl, avdelingsdirektør ved avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering Thomas Slagsvold, stabssjef Per Eirik Lund, kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud, økonomidirektør Terje Thomassen, direktør for infrastruktur Gro Bratsberg og personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth Borhaug.
Publisert

I 2016 skrev Khrono om den mannstunge ledelsen ved det som da var Høgskolen i Sørøst-Norge. Ledelsen den gang var på ni personer, der kun to var kvinner. Det førte til interne prosesser for å utjevne forskjellene i fremtiden. Fem år senere består toppledelsen av 14 personer der syv av dem er kvinner.

— Det er en veldig gledelig utvikling. Vi kan unne oss å være litt stolte av det på kvinnedagen 8. mars, sier personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth Borhaug til USNs egne nettsider.

Tilbake i 2016 var hun en av de to kvinnene i ledelsen. Hun forteller at USN i 2017 vedtok en handlingsplan for likestilling og inkludering. Et av målene var bedre kjønnsbalanse i ledelsen.

Fortsatt noe å strekke seg mot

Kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud er en av de nye kvinnene i ledelsen etter 2016. Hun kom inn i stillingen i starten av 2019. Hun er også medlem av likestillingsutvalget ved USN.

– Vi er veldig godt fornøyde med det antallet kvinner i ledelsen. Jeg syns selv det både gøy og en ære å få lov å jobbe med så mange dyktige kollegaer. Både menn og kvinner, sier Mangrud til Khrono.

Kjønnsbalansen er altså noe de nå har jobbet med i flere år for å få opp på det nivået de nå er på.

— Det har blitt gjort flere grep. Det viktigste var å lyse ut lederstillinger der man aktivt leitet etter kvinnelige kandidater. Det er også blitt tatt opp i medarbeidersamtaler med egne ansatte om man kunne tenke seg lederutvikling. Det er de to viktigste grepene. Så er dette et arbeid som fortsetter videre, sier Mangrud.

Hun påpeker videre at mangfoldsbegrepet er mer enn bare kjønn. Det er noe de vil ha større oppmerksomhet på fremover.

Selv om de er fornøyd med antall kvinner hos ledelsen så er det fortsatt flere menn enn kvinner blant professorer og dosenter. Men som med kvinneandelen i ledelsen har de også der hatt en økning de siste årene. 30 prosent er blitt til 35,8 prosent kvinner blant professorer og 33 prosent er økt til 44 prosent andel kvinnelige dosenter.

— Der er vi fortsatt et stykke fra å være likt. Noe som gjelder hele akademia. Det er noe vi må jobbe videre med, sier Mangrud.

USN opplyser videre at dersom man ser på alle lederstillinger ved universitetet er 64 % av alle ansatte i lederstillingkategorier kvinner.

Lovet flere kvinner

Da Khrono skrev om ledelsessammensetningen i 2016 var daværende styreleder Rune Nilsen klar på at de ville jobbe for å få flere kvinner i ledelsen.

— Vi vil få en meget god ledergruppe, samtidig er jeg bekymret over status for kvinneandelen i ledergruppen, sa blant annet daværende styreleder Rune Nilsen den gang.

Samtidig sa han den gang at det ville komme flere kvinner i ledelsen ved HSN i løpet av de påfølgende årene.

— Det vil bli nye sjanser om fire til åtte år ja, sa Nilsen.

Fem år senere har da altså lykkes med det, med en tredobling av kvinnelige toppledere ved universitetet.

Powered by Labrador CMS