Debatt ● Østrem og Greve

Fremdeles bekymret for barnehagelærerutdanningen

År etter år får vi høre at kuttene er midlertidige. Det har vi fått høre også i år, skriver Solveig Østrem og Anne Greve.

Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

OsloMet strever som resten av UH-sektoren med et stramt budsjett, og på alle nivåer diskuteres hvilke innsparinger som gjør minst mulig skade for kjernevirksomheten. Dette er bakteppet for at Hege Maria Bergersen i universitetsstyret omtaler det som umusikalsk å prioritere å styrke toppledelsen, og for at vi i et innlegg i Khrono har uttrykt uro over sparetiltak som vil gå ut over barnehagelærerutdanningen og master i barnehagekunnskap.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Svaret fra rektor Christen Krogh er betryggende i den forstand at han så klart tar til orde for at han vil styrke barnehagelærerutdanningen. Det gleder oss at rektor understreker at de 6,67 ekstra millionene vi har fått over statsbudsjettet for å styrke barnehagelærerutdanningen, skal gå uavkortet til instituttet. Vi oppfordrer alle rektorer ved institusjoner som utdanner barnehagelærere, til å sørge for at disse midlene ikke forsvinner ut i sanden og blir usynlige.

Men vi er fremdeles bekymret. At barnehagelærerutdanningen har vært underfinansiert i årevis, er bakgrunnen for de øremerkede midlene. Nå risikerer vi at midlene ikke går til å styrke utdanningen, men å sørge for at den blir litt mindre svekket enn den ellers ville blitt. Gjennom mange år har vi opplevd store og små kutt; det har blitt færre undervisningstimer, mindre tid til veiledning, klasser har blitt slått sammen, og studenter i praksis har fått mindre oppfølging. År etter år får vi høre at kuttene er midlertidige. Det har vi fått høre også i år. Men vi har aldri opplevd at man har gått tilbake på de midlertidige kuttene, og at vi har fått tilbake undervisningstimer som ble tatt bort. Nedskjæringene forblir inntil nye kutt kommer.

For bare noen dager siden kom regjeringens nye strategi for barnehagen. Ambisjonen er at 60 prosent av de ansatte i barnehagen har barnehagelærerutdanning, og at flere barnehagelærere har mastergrad. Ola Borten Moe må forstå at det ikke nytter å strupe universitetene dersom regjeringen skal følge opp sine egne ambisjoner om mer kompetanse i barnehagen. Her har vi felles sak med rektoratet. Vi ser gjerne at OsloMet går sammen med andre barnehagelærerutdanningsinstitusjoner om å legge press på regjeringen slik at vi får en bærekraftig barnehagelærerutdanning. Det trengs flere finansierte studieplasser både på bachelor- og masternivå dersom regjeringen skal nå sine mål. I tillegg trengs en bedre rekrutteringsstrategi. Det er bekymringsfullt at antall søkere til barnehagelærerutdanningen går ned i en tid med et skrikende behov for flere barnehagelærere. Studentene må oppleve at det satses på utdanningen, slik at det blir attraktivt å søke seg til den.

Dette er store oppgaver, og vi klarer ikke å løse dem alene. Derfor deler vi rektors oppfatning av at det er viktig med et betydelig samarbeid med sektoren. Vi er fortsatt usikre på om universitetet behøver en egen prorektor. Men når denne stillingen nå blir en realitet, håper vi Krogh mener alvor når han sier at den nye prorektoren også vil jobbe for studentene og bidra til å styrke både utdanningen og forskningen. Vi i fagmiljøene ser frem til å samarbeide om dette.

Powered by Labrador CMS