Debatt ● Anne Greve og Solveig Østrem

Umusikalsk og kortsiktig å prioritere styrket toppledelse

Det er ikke for sent å snu, skriver to ansatte ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.

Rektor Christen Krogh skal få en helt ny prorektorstilling i sin ledergruppe på OsloMet. Det provoserer kronikkforfatterne.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Rektor Christen Krogh vil styrke ledelsen ved OsloMet og tilsette en ny prorektor for samfunnsforbedring. Dette har fått støtte fra universitetsstyret, til tross for motstand fra fagforeningene. De påpeker at det er umusikalsk å opprette en ny topplederstilling samtidig som budsjettet reduseres.

Hvor umusikalsk dette er, blir tydelig når vi nå ser konsekvensene av prioriteringen. Vi er urolige for at det er studentene som betaler prisen for universitetets trange økonomi.

På Institutt for barnehagelærerutdanning er det foreslått innsparingstiltak som uten tvil rammer studentene, både på barnehagelærerutdanningen og på master i barnehagekunnskap. Det er blant annet foreslått en reduksjon på 30 undervisningstimer på emner på masterprogrammet. I tillegg vil man både på master og bachelor se på «muligheter for å ta timer til ekstern sensor fra emnenes tildelte ramme», noe som betyr ytterligere reduksjon av timer til undervisning og veiledning. Med et enkelt pennestrøk foreslås det også fjerne ordningen med 80 %-lesning som går ut på at en annen faglærer enn veileder gir tilbakemelding på masteroppgaven før den ferdigstilles. Denne ordningen har hatt stor betydning både for kvaliteten på masteroppgavene og for å sikre gjennomstrømming.

Rett før jul fikk alle ansatte på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier en e-post fra dekanen om den alvorlige økonomiske situasjonen. Han skriver: «Det er viktig for fakultetet at innsatsen er preget av en felles forståelse av det økonomiske alvoret og at vi jobber sammen om innsparingsarbeidet.» En slik felles forståelse og dugnadsinnsats er vanskelig å oppnå når den ikke omfatter universitetets øverste ledelse.

Rektors prioritering framstår som like urettferdig som den er kortsiktig. Barnehagelærere er en yrkesgruppe som alltid har vært opptatt av å utvikle seg faglig, og det er nå flere og flere som ønsker å ta master. Regjeringen har som ambisjon å øke andelen barnehagelærere med mastergradsutdanning for å styrke barnehagens systematiske pedagogiske arbeid og bidra til en mer kunnskapsbasert praksis. Som utdanningsinstitusjon har vi et ansvar for å følge opp denne ambisjonen. Det gjør vi ikke ved å svekke undervisningstilbudet.

Som faglærere på master i barnehagekunnskap er det vanskelig å forsvare de foreslåtte prioriteringene når vi møter studentene. Men våre studenter er også Kroghs studenter. Vi vil gjerne at han selv forteller dem hvorfor det er viktigere at toppledelsen styrkes enn at de får et best mulig studietilbud. Aller helst vil at han tenker seg om en gang til. Det er ikke for sent å snu. Studentene er her allerede, det er fortsatt ikke foretatt noen tilsetting i stillingen som prorektor for samfunnsforbedring.

Powered by Labrador CMS