styremøte

Fremmer forslag om valgt rektor ved OsloMet

Styremedlem Nils Pharo vil ha styret med på at OsloMets nye rektor skal velges og ikke ansettes. Ifølge jussprofessor er det mulig å endre modell midt i perioden.

Styremedlem Nils Pharo gikk til valg på at han skulle jobbe for valgt rektor ved OsloMet. Nå fremmer han forslag om endret ledelsesmodell.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styremedlem Nils Pharo ved OsloMet kommer til å fremme et forslag på styremøtet 17. og 18. juni om å gå over til valgt rektor igjen.

Pharo er professor ved OsloMet og er valgt inn i styret av faglig ansatte.

—Rent prinsipielt mener jeg det er bedre med valgt rektor fordi det sikrer at rektor har et mandat og legitimitet blant de ansatte. Det er en bedre modell, som sikrer representativitet, sier han.

Nils Pharo får full støtte fra ansatterepresentant Einar Braathen, mens andre styremedlemmer ikke har bestemt seg.

OsloMet har hatt ansatt rektor siden 2015 og Curt Rice var den første ansatte rektoren. Nå slutter han midt i sin andre periode for å bli rektor ved NMBU.

Selv anbefaler Rice at styret ansetter en ny rektor som får forlenget åremål frem til sommeren 2027 og kanskje kan sitte helt til 2031. Ellers ville det bli svært kort tid mellom rekrutteringsprosessene, påpeker han.

Styreleder Trine Syvertsen ønsker ikke å kommentere forslaget om å endre modell.

— Jeg har som praksis å ikke kommentere styresakene på forhånd, så jeg gjør ikke det nå heller. Det er som du vet rektor som legger fram sakene, skriver hun i en epost til Khrono.

«Åpnet seg en mulighet»

Nils Pharo ønsker å benytte sjansen til å få endret ledelsesmodell.

— Det åpnet seg en mulighet nå, i og med at rektor har sagt opp jobben. Ellers hadde jeg egentlig tenkt å ta opp dette senere, sier han.

Tror du det er noen sjanse for å få dette gjennom i styret?

— Det tør jeg ikke spekulere i. Det kom nok ganske bardus på de fleste at rektor slutter midt i perioden. Ideelt sett skulle jeg gjerne hatt bedre tid til å forberede et forslag om å endre modell. Da ville det også vært tid til å diskutere det blant de ansatte ved universitetet, sier han.

Pharo legger til at da han stilte til valg til styret, var endret ledelsesmodell en av sakene han lovet å jobbe for.

— Sånn sett er jeg tro mot det jeg lovet den gangen når jeg fremmer forslaget om å gå tilbake til en modell med valgt rektor ved OsloMet, sier han.

Pharo har allerede varslet i et innlegg i Khrono at han kommer til å foreslå overfor styret at OsloMet utreder prosessen for å endre ledelsesmodell.

Får delvis støtte

Pharo får full støtte fra styremedlem Einar Braathen, som også er valgt inn i styret av faglig ansatte.

— Selvfølgelig støtter jeg forslaget, sier Braathen.

Styremedlem Ingrid Vederhus er også ansattrepresentant i styret, valgt inn av faglig ansatte:

— Jeg er positiv til forslaget, men vil se hvordan diskusjonen i styret utvikler seg, sier hun i et epostsvar til Khrono.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Hege Maria Bergersen er valgt inn i styret av teknisk/administrativt ansatte.

— Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg vil støtte her, men mener at det er en viktig debatt vi som institusjon bør ta uansett i nær framtid, men at det nok er noe vi bør ha en grundig gjennomgang av før vi eventuelt tar en beslutning, sier hun i en epost.

Trym Holter er eksternt styremedlem. Han ønsker ikke å uttale seg før møtet.

— Jeg foretrekker å ta diskusjonen i styremøtet, og jeg kommer til å gi mitt syn der, skriver han i en sms.

Bernt: Mulig å endre modell

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt sier at det er mulig, men også utfordrende å endre modell midt i en rektorperiode.

Ifølge sakspapirene til styremøtet 17. og 18. juni har Kunnskapsdepartementet fastslått overfor OsloMet at det ikke er mulig å endre styrings- og ledelsesmodell i inneværende periode.

I universitets- og høgskoleloven står det imidlertid: Hvis rektor fratrer før funksjonstiden er ute, skal ny rektor ansettes eller velges (§10-4, første ledd).

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus i juss ved Universitet i Bergen. Han ledet utvalget som arbeidet frem det første forslaget til universitets- og høyskolelov i 1995, og er også tidligere rektor ved Universitetet i Bergen.

Bernt sier at etter hans mening er det mulig å endre modell midt i en periode.

— Hvis man på dette tidspunkt har en tilsatt rektor, vil tilsatt rektor må kunne sies opp med vanlig frist, og vil tre ut av sin funksjon som rektor fra ny er valgt. Og av dette følger at hvis tilsatt rektor fratrer i valgperioden, må regelen i § 10-4 nr. 1 «Hvis rektor fratrer før funksjonstiden er ute, skal ny rektor ansettes eller velges», bety at man vil kunne velge å gå over til valgt rektor, skriver han i en epost til Khrono.

En del utfordringer

Bernt påpeker at det vil være en del utfordringer ved å endre modell midt i perioden. Blant annet må ansettes en direktør, og siden rektor også er styreleder, kan man måtte ha nyvalg av ansatterepresentanter.

— Disse særlige utfordringene kan nok medføre at departementet vil hevde at man ikke kan gå over til valgt rektor, men det er etter min mening ikke tilstrekkelig grunnlag for å avskjære styret fra å bruke sin fullmakt etter loven til å gå over til valg av rektor, sier han.

Powered by Labrador CMS