studentsamskipnad

Går til sak mot tidlegare direktør

Tidlegare administrerande direktør Hans Petter Kvaal i Noregs arktiske studentsamskipnad hadde ein avtale som sikra han millionløn òg som pensjonist. No går styret i samskipnaden til sak mot den tidlegare leiaren.

Hans Petter Kvaal må møta den tidlegare arbeidsgivaren sin i retten i november.

Hans Petter Kvaal trekte seg for vel eit år sidan frå stillinga som administrerande direktør i Noregs arktiske studentsamskipnad. Då hadde han sete i stillinga i 14 år.

Kvaal hadde, før han gjekk av, fått ein pensjonsavtale som vil sikra han millionløn også som pensjonist.

Kvaal hadde om lag 1,6 millionar i løn då han gav seg som leiar. Avtalen seier at dersom han gjekk av då han var mellom 64 og 67 år, skulle han få 75 prosent av løna si. Etter fylte 67 ville løna verta 69 prosent av det han hadde som yrkesaktiv.

No ønskjer styret i studentsamskipnaden å få endra eller fjerna pensjonsavtalen, og dei har gått til søksmål mot den tidlegare direktøren. Dette skriv Nordlys, som viser til at saka er fastsett i tingretten.

Stadfestar tvist

Nordlys skriv at det er sett av ti dagar til saka i Nord-Troms og Senja tingrett mot slutten av året.

Kvaal ønskjer ikkje å kommentera saka, men seier til Nordlys at han er usamd med styret.

Avisa skriv at Kvaal i 2022 sa at han ikkje hadde nokon planar om å gå av før han fylte 67 år. No er det Avtalelova sine paragrafar 33 og 36 som vert brukt i søksmålet. Desse kan ein bruka dersom ein meiner at ein avtale var urimeleg då han vart signert eller i strid med god forretningsskikk.

— Eg kan stadfesta at det er ein tvist mellom samskipnaden og Hans Petter Kvaal, seier Ane Sofie Mikkelsen, styreleiar i Noregs arktiske studentsamskipnad, til Nordlys.

Rekneskapstal

Kvaal seier at det at han gjekk av tidlegare enn han først hadde varsla, ikkje har noko med søksmålet å gjera.

Nordlys viser til samskipnaden sin rekneskap for 2022, der pensjonsavtalen kjem fram, men partane ønskjer ifølgje avisa ikkje å seia noko om når avtalen mellom Kvaal og samskipnaden vart inngått eller endra.

I 2020 skreiv Khrono om direktørløn i studentsamskipnadane. Den gong hadde Kvaal vel 1,4 millionar kroner i løn, og plasserte seg midt på lista.

Powered by Labrador CMS