Universitetet i Bergen

Gir forlengelse til stipendiater heller enn koronakompensasjon

— Forventer ikke at alle er enige, sier Steinar Vagstad i Forskerforbundet ved UiB.

Professor og hovedtillitsvalgt Steinar Vagstad, Forskerforbundet i Bergen regner med spørsmål fra medlemmene etter at de gikk inn for å gi hele summen for en enventuell koronabonus til stipendiatene ved universitetet..
Publisert

Leder for Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad er fornøyd med at en ordning nå er kommet på plass for stipendiatene.

— Jeg er usikker på om vi hadde fått gjennomslag på en ren økonomisk kompensasjon. Alternativet ble da å lokke de i retning til å bruke samme pengebeløp på en forlengelse, sier Vagstad.

Flere universiteter og institusjoner har innvilget ulike former for koronakompensasjon for sine ansatte. UiO gikk tidligere i år ut med en uttalelse om at de ville gi 7000 kr til dekning av utgiftene av hjemmekontor.

Universitetet i Sørøst-Norge gir sine ansatte det samme. OsloMet ga sine ansatte en koronabonus på 10.000 kroner til jul, for ekstraordninær innsats.

Forskerforbundet ved UiB har nå bedt sitt universitet om å forlenge stipendperioden til stipendiatene heller enn å gi en generell bonus eller støtte til hjemmekontor til alle ansatte. Og UiB-ledelsen har sagt ja.

Nylig ble følgende melding sendt ut til alle medlemmer av Forskerforbundet ad såkalt koronabonus.

«På grunn av skattemessige implikasjoner, vil nettosummen være betydelig mindre. Forskerforbundet ved UiB har bestemt seg for ikke å be om en slik kompensasjon, men i stedet be om at UiB bruker et tilsvarende beløp til forlengelse av ansettelsestiden for stipendiater.»

Kan få opptil to måneder forlengelse

Universitetsstyret behandlet saken 17. juni og vedtok at alle stipendiater får en måneds forlengelse. De som allerede har fått en slik forlengelse, får nå en måned til. .

— Å få tid til å være stipendiat når det er mulig, og det å få etablert kontakt med fagmiljøet sitt er kritisk.

«Stipendiater som ikke var ansatt da forrige vurdering ble gjort og er ansatt før 1.1.21 får en måneds forlengelse. Stipendiater som er ansatt etter 1.1.21 får ikke forlengelse. Tiltaket retter seg mot stipendiater som fortsatt arbeider med avhandlingen og gis ikke til dem som har levert inn sitt arbeid for bedømmelse. Ordningen håndteres av det enkelte fakultet. Forlengelse til stipendiater og postdoktorer pga. sykdom og omsorg for barn og nær familie vil bli gitt i tråd med vanlig praksis og gjeldende lov- og regelverk», heter det i vedtaket.

— Realistisk å fullføre

Runa Falch er stipendiat ved UiB vedInstitutt for fremmedspråk. Hun har også sittet i styret, hvor hun kjempet for en lignende ordning. Falch er veldig glad for at Forskerforbundet og styret nå har gått inn for en ordning som gagner stipendiater på tvers av alle fagfelt.

— Jeg synes det var veldig bra, det er forlengelse en trenger. Å få tid til å være stipendiat når det er mulig, og det å få etablert kontakt med fagmiljøet sitt er kritisk. Det kan ha mye å si for at en kan fullføre avhandlingen, sier Falch

— Det er veldig godt å få to måneder å hente seg inn på, spesielt for de som har mistet tilgang til lab eller har vært avhengig av å gjøre feltarbeid. En slik forlengelse vil gagne alle på tvers av alle disipliner.

Selv om Falch er veldig glad for at stipendiatene har fått mye oppmerksomhet, håper hun nå at den samme oppmerksomheten rettes flere steder.

— Postdoktorer og andre har jo også blitt rammet av covid, men ikke blitt kompensert. Jeg er veldig glad for at stipendiatene blir tatt så godt vare på nå, men en må også tenke på postdoktorene og andre midlertidige ansatte som er blitt forsinket i sine prosjekter.

Forventer spørsmål

En økonomisk kompensasjon var heller ikke noe Forskerforbundet ønsket, etter at OsloMets lignende ordning skapte mediestorm i fjor og gjorde at flere universiteter droppet bonusen. Alternativet som nå er blitt lansert, står fagforeningsleder Steinar Vagstad inne for, selv om han ikke forventer at alle er enige i ordningen.

— Hvorfor får ikke postdoktorene og de midlertidige ansatte den samme oppmerksomheten?

— Det er et veldig godt spørsmål. UiB bruker omtrent 35 millioner kroner på slike ordninger. Det rekker til å gi stipendiatene en måned ekstra, og vil ikke rekke til de andre. Her er det nødvendig å ta en ting om gangen, sier Vagstad.

Det forventes reaksjoner og spørsmål, og han bekrefter at han allerede har fått spørsmål om hva som skjer med postdoktorene.

— Ja, noen har spurt «Hva med oss»? Men det er vanskelig. Korona har jo hemmet karriereutviklingen til alle de tre gruppene, og slik vi ser det nå er det mest riktig å gi stipendiatene en sjanse.

Powered by Labrador CMS